Marketing Manager | Marketing Adviseur #8282

This job has been Expired

Marketing Manager | Marketing Adviseur #8282

 • Publicatie datum:
 • Aantal keer bekeken 287
0 Reacties
Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Opdracht omschrijving
Bedrijf: Gemeente samenwerking
Locatie: Den Haag
Type: Tijdelijk
Salaris: max €70,- of 6.500,- per maand
Aantal uur per week: 24
Start datum: 1 januari 2017
Eind datum: 1 april 2017
Uiterste reactie datum: 4 december 2016
Verlenging: Ja, steeds 3 maanden

Over Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:

1. Open en transparant in de participatiesamenleving

2. Werken als één efficiënte overheid en

3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven.

Over het team Communicatie

Het team Communicatie biedt breed advies en ondersteuning en verzorgt zowel de corporate communicatie als de communicatie voor de projecten en werkt hierbij nauw samen met de inhoudelijk verantwoordelijken. Het team bestaat uit een teammanager, communicatieadviseurs en experts op webredactie, redactie en pers, evenementen, onlinecommunicatie en woordvoering. Marketing is een nieuwe expertise binnen het team.

Doel van de opdracht

De opdracht bestaat in beginsel uit twee delen (fasen). In fase 1 (tot 31 maart 2017) worden twee marketingplannen ontwikkeld.

Programma Digitale Agenda 2020.

Indien beide plannen zijn goedgekeurd door de directie wordt overgegaan naar fase 2. In deze fase is de inzet gericht op uitvoering van beide plannen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met c.q. gebruik gemaakt van de andere experts binnen het team communicatie. Dit deel van de opdracht wordt concreet als de inhoud van de plannen bekend is.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 •  Opstellen van een marketingplan voor de Digitale Agenda 2020 en voor Waar staat je gemeente;
 •  Afstemmen van wensen en verwachtingen met teammanager communicatie, Programmamanagement DA2020, Unitmanager Sturingsinformatie (verantwoordelijk voor waar staat je gemeente) en collega’s binnen het team communicatie;
 •  Uitvoeren van de opgestelde marketingplannen (plannen en organiseren campagnes, verzorgen van presentaties, uitvoeren marktonderzoeken en –analyses, etc. voortvloeiend uit de op te stellen plannen);
 •  Rapporteren over voortgang en adviseren over eventuele bijstelling van aanpak;
 •  Verantwoorden van middelen in relatie tot gestelde en gerealiseerde doelen.

Eisen

 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond of heeft tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op HBO-niveau.
 • Je hebt  3 jaar werkervaring als marketingprofessional.
 • Je hebt de afgelopen twee jaar tenminste drie tot vijf marketingplannen opgesteld en uitgevoerd
 • Je hebt kennis van digitalisering en dienstverlening bij de overheid? Je kan ontwikkelingen benoemen en beschrijven en je bent in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 jaar als adviseur of binnen gemeenten actief geweest op het terrein van digitalisering en/of dienstverlening)
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met werken in of met een communicatieteam bestaande uit communicatieadviseurs en experts