Kredietvormen & (startende) zzp-ers

FreelanceFactoringBV 58
Freelance Factoring Partners 23 maart 2021

Als startende ondernemer kun je niet zonder startkapitaal. De naam zegt het al, startkapitaal is het bedrag waarmee je de start van jouw onderneming financiert. Er zijn verschillende mogelijkheden om startkapitaal te realiseren. Dit is ook mede afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de gewenste termijn dat je startkapitaal wilt lenen. In dit artikel komen de belangrijkste kredietvormen aan bod. Zo zorg je voor genoeg kapitaal om jouw bedrijf te financieren

Zakelijke lening

Een zakelijke lening kun je aanvragen en afsluiten bij de bank. De looptijd is in overeenstemming met jouw desbetreffende bank en is voor minimaal één jaar. Tijdens je aanvraag moet je duidelijk kunnen aangeven waar de lening voor dient. Gedurende de looptijd betaal je maandelijks een vast bedrag en los je ook rente af over de restschuld. Het is optioneel om niet maandelijks, maar elk kwartaal een aflossing te betalen. Dit is wel afhankelijk van jouw bank en hier kunnen meer kosten voor in rekening worden gebracht. Een zakelijke lening wordt vaak gebruikt voor grote investeringen, zoals een bedrijfspand, machines of transport. 

Rekening-courantkrediet

De definitie voor een rekening-courantkrediet houdt in dat je met je bank een afspraak hebt gemaakt om tot een bepaald bedrag ‘rood’ te kunnen staan. Het nadeel is dat je bij permanent rood staan meer rente betaalt, maar daarentegen creëer je voor jezelf wel meer financiële ruimte. Met de bank spreek je af hoeveel je in het rood mag staan en welke looptijd hiervoor aangehouden wordt. Om in aanmerking te komen voor een rekening-courantkrediet dien je wel aan bepaalde eisen te voldoen. Deze eisen verschillen per bank. Het rentepercentage is variabel en kan dus dalen/stijgen gedurende de looptijd. Het rekening-courantkrediet is een kortlopend krediet waarbij de looptijd korter is dan een jaar en kan gebruikt worden om voorraad of debiteuren mee te financieren.

Borgstellingskrediet (BMKB)

Op zoek naar een lening voor lange termijn? En de bank kan je geen zekerheid bieden? Dan biedt het borgstellingskrediet in dit geval een uitkomst. Bij een borgstellingskrediet is het zo dat de Nederlandse overheid borg staat voor een deel van de lening. Dit krediet wordt afgekort ook wel BMKB genoemd. Je dient een aanvraag in bij de bank om in aanmerking te komen voor een BMKB. De looptijd voor een borgstellingskrediet is maximaal 6 jaar, tenzij je wenst te investeren in vastgoed. Dan bedraagt de looptijd 12 jaar. Dit krediet biedt veiligheid voor zowel jouw onderneming als de bank. Het geeft tegelijkertijd aan dat je bedrijf nog niet geheel stabiel is. Daarnaast is een borgstellingskrediet bedoelt voor ondernemingen met maximaal 250 medewerkers met een maximale jaaromzet van 50 miljoen euro.

Microkrediet 

Het doel van een microkrediet is om hoofdzakelijk je onderneming te starten, te gaan uitbreiden of kunt gebruiken bij de overname van een andere onderneming. Een microkrediet is een lening en bedraagt maximaal € 50.000 euro. De looptijd van een microkrediet is 10 jaar. Als je gebruik maakt van een microkrediet kun je ook in aanmerking komen om gebruik te maken van coaching en begeleiding. Je kunt dan bijvoorbeeld sparren met een coach over onderwerpen als je ondernemingsplan, financiën of marketing. Voor een microkrediet dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen. De minimale leeftijd is 18 jaar en je dient in het bezit te zijn van een concreet ondernemingsplan en financieringsplan.

MKB-krediet

Als je als ondernemer niet beschikt over bepaalde zekerheden, zoals een onderpand, kun je toch in aanmerking komen voor een oplossing om geld te lenen. Je kunt als (startende) ondernemer, werkzaam in het MBK, gebruik maken van een MKB-krediet. Ook bij deze kredietvorm krijg je coaching en begeleiding aangeboden. Vergelijkbaar met de voorwaarden van het microkrediet. Je kunt ook een MKB-krediet aanvragen als je een ander bedrijf wilt overnemen. Het MKB-krediet betreft een zakelijke lening van minimaal € 50.000 euro en maximaal € 250.000 euro met een variërende looptijd tussen de 1 en maximaal 10 jaar. Maandelijks los je een deel van de lening af inclusief rente. Het risico is vaak hoog bij dit krediet, daarom is de rente vaak hoger in vergelijking met andere kredietvormen.

Crowdfunding

Een andere kredietvorm is crowdfunding. Via crowdfunding lenen particulieren geld aan jou voor jouw onderneming. Dit kunnen kennissen zijn, maar ook volledig onbekenden. Je presenteert je concept op een speciaal ingericht crowdfunding-platform. Hierbij is het belangrijk om te vermelden welk bedrag je nodig hebt en op welke termijn, om je visie te realiseren. Via het platform kan iedereen een bedrag inleggen ter investering óf doneren. Om het bedrag snel te realiseren wil je dat mensen potentie en toekomst zien in jouw bedrijf. Daarnaast speelt de gunfactor een grote rol. Je kunt er ook voor kiezen om investeerders te betrekken bij jouw toekomstvisie en ontwikkelingen, in ruil voor hun bijdrage. Crowdfunding komt vooral aan bod in de creatieve sector. Denk hierbij aan muziek, kunst, filmproducties etc. 

Leasen

Lease is een kredietvorm waarbij je het geld gebruikt voor bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een bedrijfsauto. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde machines te leasen. Leasen is opgesplitst in twee vormen: financial & operational lease. Als je gebruikt maakt van financial lease ben je na afloop van het contract ook echt de eigenaar van het desbetreffende product. Bij operational lease is het zo dat je na afloop van het contract het product weer dient in te leveren. Leasen kun je doen via een leasemaatschappij of via de bank, mits ze dit aanbieden. Als je als ondernemer niet beschikt over genoeg startkapitaal is leasen een optie, om je werk te kunnen blijven uitvoeren. De kosten voor lease hangt geheel af van welke leasevorm je wilt gebruiken. 

Factoring

Factoring is een vorm van financiering dat tegenwoordig steeds vaker voorkomt. Een extern bedrijf neemt de afhandeling en inning van je debiteuren over. Een vorm van debiteurenfinanciering wat zorgt voor een goedlopende cashflow van je bedrijf. Daarnaast beschik je sneller over het geld en hoef je niet te wachten tot de betalingstermijn is verlopen. Je kunt je als startende ondernemer niet altijd veroorloven om te wachten op de betaaltermijn. Door gebruik te maken van factoring krijg je de mogelijkheid en ruimte om te investeren in je bedrijf of nieuwe opdrachten. Het factoringbedrijf betaalt je facturen snel uit en neemt ook taken als het debiteurenbeheer uit handen. 

Starten vanuit een uitkering

Heb je op dit moment een WW-uitkering? Of zit je in de bijstand of ben je arbeidsongeschikt? Ook in zo’n situatie is het mogelijk om een de overstap te maken en voor jezelf te beginnen. De overheid stimuleert de overstap naar het ondernemerschap. Als je de keuze maakt om ondernemer te worden kun je profiteren van diverse voordelen. Denk aan vrijstelling van de sollicitatieplicht, of het gebruik maken van een starters- of voorbereidingskrediet. Uiteraard zal het UWV wel eerst je plannen moeten goedkeuren. 

Freelance Factoring

Freelance Factoring

FreelanceFactoring is gespecialiseerd in factoring voor zzp’ers, freelancers en kleine mkb'ers. Dit houdt in dat zij jouw (nieuwe) facturen overnemen. Ongeacht de betalingstermijn van jouw opdrachtgever betalen zij jouw factuur binnen 24 uur!

Onze partners