Business Analist / functioneel tester #4811

This job has been Expired

Business Analist / functioneel tester #4811

  • Publicatie datum:
  • Aantal keer bekeken 247
0 Reacties
Amstelveen, Noord-Holland, Nederland
Opdracht omschrijving

Standplaats: Amstelveen
Startdatum: 4 april 2016
Einddatum: 31 augustus 2016, (met optie verlenging)
Uren per week: 20 uur p/w

Achtergrondinformatie en context opdracht:
Over Stichting Pensioenregister
De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt sinds 6 januari 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar voor het Nederlandse publiek.

Wat is www.mijnpensioenoverzicht.nl?

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én zijn/haar opgebouwde AOW-rechten.
De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis voor elke Nederlandse burger. Verder wordt de dienstverlening beschouwd als een publieke voorziening en is dan ook niet bedoeld voor commerciële activiteiten.

Wettelijke grondslag:
www.mijnpensioenoverzicht.nl heeft een wettelijke grondslag. Op basis daarvan ontsluit de Stichting Pensioenregister de Nederlandse (collectieve) pensioenaanspraken en AOW via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Functieprofiel/-omschrijving:
Over de rol “agile business analist”
Ter ondersteuning van de ProductOwner, het zelfstandig schrijven van user stories, acceptatiecriteria en testgevallen.

* Schrijven/uitwerken van user stories t.b.v. de backlog.
* Proactief ondersteunen van de product owner bij vaststellen van acceptatiecriteria.
* Afstemmen over en reviewen van functionele en regressietestgevallen.
* M.b.v. testrapportages aantonen dat de oplossing voldoet aan de acceptatiecriteria, en adviseren van de product owner over vrijgave.

Ervaring:
* Ruime ervaring met werken in een scrum-team.
* Bij voorkeur ook inzetbaar in een (secundaire) rol van functioneel tester.
* Ervaring in het uitwerken van schermontwerpen voor een online omgeving.
* Ervaring in het uitwerken van input/output t.b.v. digitale koppelvlakken (XSD/WSDL)
* Bij voorkeur zowel in staat om op de reguliere/waterval-manier requirements uit te werken, als d.m.v. de scrum-methodiek (… wil …, zodat…).
* Bij voorkeur kennis en ervaring met de pensioensector cq financiële dienstverlening

Bedrijf-/organisatie gerelateerde competenties:

* Heeft geen moeite met werken in een omgeving/team die nog in de opstartfase zit en waar verantwoordelijkheden nog niet 100% helder zijn.
* Pragmatische instelling t.a.v. de rol en werkzaamheden.
* Positieve en assertieve grondhouding.