Daanvandeloo

Senior Business Controller
 • Ingeschreven sinds, 1 februari 2018
 • Nieuwegein, Nederland
 • Beschikbaarheid Per direct
 • Opleidingniveau Universiteit | WO
 • Ervaringsniveau Manager
 • Branche kennis Financiele dienstverlening, ICT, Industrie, Zakelijke dienstverlening, NGO | Non-profit, Consultancy
 • Talenkennis Nederlands, Engels, Duits, Frans
 • Gewenst tarief | salaris €75 tot €90 per uur
 • Maximale reisafstand Max. 100 km
 • Referenties aanwezig Ja
 • Telefoonnummer 06-26728482

Ik ben een ervaren Controller. Kenmerken:

 

          Professionaliteit,geven van inzicht in prestaties, verantwoordelijk voor planning en controlcyclus en risicomanagement.

          Gefascineerden gedreven om financiële en administratieve processen (compliance), proceduresen strategie te verbeteren, door optimalisatie, herinrichting en/ofautomatisering.

          Sterkresultaatgericht en begrijp de leidende financiele principes, zoals “Cash isking”  voor ondernemers belangrijk.Verbeteren van werkkapitaal een prioriteit voor finance en control.

          Teamspelermet communicatieve vaardigheden; Ik ben snel ingewerkt, organisatie sensitief,heb analytisch inzicht en een goed gevoel om knelpunten te signaleren en daarvervolgens oplossingen voor te vinden/implementeren. In staat om verbinding metcollega’s te maken, stimuleren van professionele kwaliteit en resultaatgerichtte werken. Kan ook uitstekend als manager ingezet worden!

 

Als business controller heb ik ruim gewerkt voordiverse grote firma’s in de sectoren non-profit, chemie en zakelijkedienstverlening. De laatste 10 jaar heb ik advieswerkzaamheden voor diverseopdrachtgevers op het gebied van finance & control uitgevoerd. De laatste 3jaar, heb ik een handelsonderneming Loo-Pack opgestart, gespecialiseerd inkunststof verpakkingen voor agro. Tailor-made verpakkingen ten behoeve vanoogst- productieprocessen voor teelt en verwerking.

 

Wat zoek ik?

 

Ik zoek een freelance opdracht op het gebied van Finance& Control/Bedrijfsvoering bij een MKB+(+) organisatie bij voorkeur in desectoren ict, chemie en zakelijke dienstverlening. Ik werk op basis  van een DBA overeenkomst.

 

Mijn drijfveren:

 

          Plezier inhet vak

          Kennisoverdrachtaan collega’s

          Bewegingkrijgen

          Resultatengeven voldoening

          Samenwerkingmet anderen!

Opleiding

 • Drs. Bedrijfseconomie
  1981 - 1985 Erasmus Universiteit

 • Bsc Business Economics
  1983 - 2018 Michigan State University

 • HEAO
  1978 - 1981 IHBO Eindhoven

Werkervaring

 • 01-08-2012 - 01-10-2017
  Manager Finance/Exportfinanciering - Senior Consultant - Manager Bedrijfsvoering Finance/ICT

  Daan van de Loo Advies

  2016– 2017 Duiker Combustion Engineers – Manager finance en exportfinanciering (18maanden)

  Resultaten: Duidelijkheid in taken en verantwoordlijkheden, samenwerken, ondersteuning van andere afdelingen. Implementeren andere en kortere werkprocedures, MultiversUnit4, digitalisering documenten, autorisatiebeheer


  Eindverantwoordelijk voor Business Control en Exportfinanciering:verzorgen periodieke en jaarrapportages (financieel-niet financieel); fiscaliteitenen treasury (fx -rentederivaten); verbeteren van de bedrijfsvoering (verlagingwerkkapitaal); beoordelen van investeringenvoorstellen en adviseren aan mt; risicobeheersing;onderhouden communicatie met accountants/banken/belasting;

  • Verbeteren Business Control, kpi’s, analyse,margeontwikkeling, scenario-analyse beheersing onderhandenwerk

  • Zorgen voor een adequate personeelsbezetting vanafdelingen control en exportfinanciering (12 medewerkers)

  2014 – 2015 Knoworries en D+M – SeniorConsultant (12 maanden)

  Resultaat:Overnames van ondernemingen/activiteiten gerealiseerd (carve-out, mbi en mbo).

   

  • Opstellen van businesscases bij voorgenomenbedrijfsovername’s (scenario-analyse, meer jaren prognose, risicobeheersing).

  • Opstellen van financiële onderbouwingen voorovername plannen.

  • Beoordelen van overname plannen naar financiële haalbaarheidin capaciteit, geld en tijd

  • Onderhandelen tussen koper en verkoper  

   

  2013– 2014 Stichting ‘Zin inUtrecht’ (GGZ) – Manager Business Control, ICT (16 maanden)

  Resultaten:Administratieve structuur. Bemensen van de afdeling.

   

  Eindverantwoordelijk voor Business Control en ICT;verzorgen periodieke en jaarrapportages (financieel, niet financieel); zorgenvoor een adequate financiële administratie, inclusief dbc activiteiten; opzettenvan ao en interne controle middelen; adviseren over financiering; fiscaliteiten;beoordelen en adviseren van


 • 01-05-2014 - Heden
  Eigenaar Loo-Pack (paralelle activiteit)

  Loo-Pack


  Importerenvan verpakkingen; agent en distributeur voor Pollino, Pentaplast en PolymerLogistics; kunststofverpakkingen voor de agromarkt in de Benelux. Verpakkingenvoor agro/foodbranche.


 • 01-01-2007 - 31-12-2011
  Programma Controller Manager Business Control

  Atos Consulting
  Resultaat: op kritische momentenin de voortgang van het programma, gezorgd voor oplossingen


   


  • Uitwerkenbusiness cases voor de haalbaarheid van investeringen van het programma naar deRvB en RvC ter grootte van € 275 mio en het verkrijgen van goedkeuring.

  • Eindverantwoordelijkvoor periodieke rapportages (financieel/niet-financieel) naar RvB; inrichten enmonitoren van ao/ ic;  zorgen voor een betrouwbare financiele- enprojectenadministratie; beheersen van onderhanden werk; voorstellen doenvoor een verantwoord financieel beleid voor een gezonde bedrijfsvoering: eenadequate en goedgekeurde financiering van het programma; uitschrijven vantenders naar aanbieders van systemen

 • Ontwikkelen Business Control, kpi’s, analyse,margeontwikkeling, scenario-analyse beheersing onderhandenwerk

 • Uitvoerenverbeteringen in de beheersing van het programma (risicomanagement)

 • Zorgenvoor een goede personeelsbezetting van projectcontrollers (9 medewerkers)
Skills

Orde op zaken stellen
100%
Opzetten business control
100%
Rapportagestructuren
100%
Planning Control Cyclus
100%
Kostenbeheersing
100%
Werkkapitaal beheersing
100%
Leiding geven
100%