Woordvoerder voor infrastructureel project #8508

This job has been Expired

Woordvoerder voor infrastructureel project #8508

 • Publicatie datum:
 • Aantal keer bekeken 158
0 Reacties
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Opdracht omschrijving
Bedrijf: Gemeente
Locatie: Amsterdam
Type: Tijdelijk
Salaris: € 8500 per maand of max € 90
Aantal uur per week :32
Start datum: 1 februari 2017
Eind datum: 1 januari 2018
Uiterste reactie datum: 1 jan 18.00u
Verlenging: Ja

Profiel Opdracht

De woordvoerder/strategisch adviseur bouwt aan duurzame relaties met journalisten door ze goed mee te nemen in de ontwikkelingen bij Zuidas en Zuidasdok. Realisme is hierbij een belangrijke sturende waarde. Het betekent dat er open gecommuniceerd wordt over wat er goed gaat, maar ook over wat er tegenzit. Geloofwaardigheid en daarmee ook vertrouwen wordt alleen bereikt wanneer ook de zaken waar je niet trots op bent pro-actief met de media gedeeld worden. De woordvoerder/adviseur bouwt een netwerk op met relevante journalisten van lokale, regionale, nationale en vakmedia. Ook wordt er ingezet op een actieve online dialoog met journalisten. Naast traditionele media worden de vakmedia en de lokale h-a-h media, bloggers en vloggers net zo serieus genomen. Dat geldt net zo sterk voor foto- en videojournalisten. De groeiende beeldcultuur maakt dat de rol van de laatstgenoemden steeds belangrijker wordt.

Een belangrijk onderdeel vormt de zakelijke communicatie rondom het project Zuidasdok, een van de grootste infraprojecten van dit moment. De beoogd woordvoerder heeft ervaring met de communicatie over zeer grote infraprojecten van nationaal belang en samenwerking met marktpartijen c.q. met het aansturen/regie voeren op communicatie door deze marktpartijen. Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met de politieke, bestuurlijke en omgevingsrisico’s van dergelijke projecten en de beheersing hiervan door middel van communicatie. De woordvoerder is tevens in staat de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer af te wegen en samenwerking op het gebied van communicatie te initiëren. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en oefenen met crisiscommunicatie voor overheidsorganisaties. Communicatie speelt een cruciale rol in de afhandeling en de impact van een crisis of calamiteit. Het is daarom van belang om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Want kenmerken van crises en calamiteiten zijn dat ze vaak onverwacht optreden, dat er dan een gebrek aan tijd is, een gebrek aan informatie, een gebrek aan organisatie en ook niet zelden een gebrek aan eensgezindheid. Een goede voorbereiding kan de impact van voornoemde kenmerken en risico’s beperken.

Als strategisch woordvoerder/adviseur heb je verstand van positionering en oog voor het individuele belang van betrokken partijen. Vanzelfsprekend weet je relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends op landelijk, regionaal en lokaal niveau kritisch te duiden.

Werkzaamheden

• Diept verhalen/onderwerpen op uit de organisatie een weet hier een juiste vertaalslag voor media van te maken
• Draagt zorg voor tekstuele en visuele content op de website die voor media interessant kunnen zijn, zoals blogs, video’s, graphics en visuals.
• Is verantwoordelijk voor opstellen, bijhouden en oefenen van crisis- en calamiteitenplan
• Onderhoudt contact met woordvoerders van betrokken organisaties bij Rijkswaterstaat, ProRail, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, IenM, Provincie Noord Holland etc.
• Heeft signaleringsfunctie. Brengt buiten naar binnen, laat de organisatie met de ogen van de buitenwereld naar binnen kijken.
• Geeft advies over een persbeleid voor de gehele organisatie en werkt mee aan de uitvoering daarvan.
• Voert strakke regie op de media-activiteiten van de aannemerscombinatie die Zuidasdok gaat realiseren
• Leidt persbijeenkomsten, begeleidt interviews en staat zelf ook accuraat de media te woord; telefonisch en in sommige gevallen ook voor radio en tv.
• bewaakt het imago van Zuidas en Zuidasdok in de maatschappij, politiek en (vak)media en informeert en adviseert de organisaties over de publicitaire kant van dossiers en de dagelijkse actualiteiten;
• brengt kansen en risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen.
• Adviseert en begeleidt directie en medewerkers bij hun contacten met en optredens in de media.

Samenstelling team communicatie:

Naast een woordvoerder bestaat team uit: hoofd communicatie, 4 omgevingscommunicatieadviseurs, online strateeg, webmaster, projectcoördinator 1-loket, medewerker communicatie, corporate communicatie adviseur en een eindredacteur -Het zwaartepunt ligt bij woordvoering. Afhankelijk van de situatie ook advisering Nr. betreft Vraa

Profielschets van de gezochte kandidaat

 • Je bezit een afgeronde HBO of universitaire opleiding
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als woordvoerder/senior communicatie-adviseur
 • Je hebt aantoonbare ervaring als woordvoerder en strategisch communicatie-adviseur in de publieke sector
 • Je hebt specifiek ervaring bij Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam (is een pré)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van crisiscommunicatie in de publieke sector
 • Je aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van crisiscommunicatie in de publieke sectorFasen:
  – Koud
  – WarmNiveau:
  – Operationeel
  – Strategisch
  – Beleidsadvisering
 • Je hebt ervaring met woordvoering over meerdere “zakelijke” onderwerpen.
 • Je hebt een relevant en aantoonbaar netwerk in de landelijke en vakmedia (bouw)
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met communicatie rondom grote (EUR 100 miljoen of meer) infrastructurele overheidsprojecten
 • Je hebt aantoonbare ervaring met zakelijke communicatie rondom de thema’s aanbesteden van grote infraprojecten en voeren van de regie op communicatie van en door grote marktpartijen in de bouwsector.
 • Je hebt bekend met de diverse media (off en online), je weet hoe ze werken, hoe journalisten denken en welke informatiebehoefte zij hebben
 • Je weet en begrijpt dat voor ons werk politieke verantwoording verschuldigd is en je kunt daarop anticiperen in je werk
 • Je bent beschikbaar per 1 februari 2016 voor de duur van het project. Het aantal uren is 32 per week.

Als kandidaat heb je een extra grote kans als je aan de volgende uitleg kan voldoen (vraag van opdrachtgever):

1. Minimaal 10 jaar ervaring als woordvoerder/senior communicatie-adviseur in de publieke sector: er wordt meerwaarde geleverd indien de ervaring specifiek is voor een of meerdere betrokken publieke opdrachtgevers van Zuidasdok: Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam

2. Je hebt aantoonbaar ervaring met crisiscommunicatie in de publieke sector: meerwaarde wordt geleverd afhankelijk van het soort ervaring en niveau.
– De “koude” fase = ervaring in de voorbereiding op of ter voorkoming van een crisis.
– De “warme”fase = ervaring met tijdens een crisis.
– Het niveau: uitvoerend, strategisch en/of beleidsadvisering.

3. Je hebt aantoonbaar ervaring met communicatie rondom grote (EUR 100 miljoen of meer) infrastructurele overheidsprojecten: er wordt meerwaarde geleverd afhankelijk van het aantal grote projecten waar contractant ervaring heeft opgedaan.

4. Je hebt aantoonbaar ervaring met woordvoering over “zakelijke” onderwerpen in de bouw en infra sector. Hieronder wordt verstaan: aanbesteden, contractvormen, conflicten (bouwfraude, prijsvechten), economische ontwikkelingen in de bouwsector, financieringsvormen: meerwaarde wordt geleverd afhankelijk van het aantal onderwerpen waarmee ervaring is.

5. Je kunt goed schrijven en goed vertellen. Eenvoudig, maar zonder te versimpelen: er wordt meerwaarde geleverd indien dit blijkt uit de motivering (1 A4) die geschreven moet worden onder het hierna volgende onderdeel.

Je kan je naast bovengenoemde onderscheiden door te motiveren hoe middels de invulling van de opdracht bijgedragen wordt aan het realiseren van de hoofddoelstelling van de communicatie voor Zuidas en Zuidasdok: “het werken aan vertrouwen en maatschappelijk krediet”. Het bouwen aan een sterke reputatie is geen doel op zich maar een cruciaal middel om de primaire processen en doelstellingen van de organisaties Zuidas en Zuidasdok te ondersteunen. De motivering dient maximaal in 1 A4 te worden verwoord.

CV eisen:

CV in Nederlandse taal