Projectmedewerker Beheer en Onderhoud #2797

This job has been Expired

Projectmedewerker Beheer en Onderhoud #2797

 • Publicatie datum:
 • Aantal keer bekeken 332
0 Reacties
Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland
Opdracht omschrijving

Standplaats: Bergschenhoek
Startdatum: 4 januari 2016
Einddatum: 31 december 2016, (met optie verlenging)
Uren per week: 30 uur p/w

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een projectmedewerker voor de afdeling B&O, team Projecten. Deze persoon zal onder aansturing een projectleider werkzaamheden van het team projecten oppakken. Hij/zij is werkzaam op het kantoor van de gemeente Lansingerland.

Werkzaamheden

De projectmedewerker verricht de volgende werkzaamheden:

 • voorbereiding van regulier- en planmatig onderhoud (dagelijks-, groot onderhoud en reconstructie), zowel cultuur- als civieltechnisch (planning, dusdanig voorbereiden dat alleen toezicht nodig is, financiële administratie, e.d.).
 • opstellen van offerteaanvragen en werkbeschrijvingen, pva’s en voortgangsrapportages
 • beoordelen werkzaamheden van ingenieursbureaus zoals offertes en rapportages
 • toetsen van bestekken en -tekeningen
 • voorbereiden van uit te voeren bodemonderzoek of partijkeuring
 • van locaties bepalen wat de bodemkwaliteit is volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente
 • van locaties bepalen wat de kadastrale eigendomssituatie is
 • van locaties bepalen welke zakelijke recht(en) is/zijn gevestigd
 • ondersteunen van aanbestedingen, het controleren van de nota van inlichtingen en het aanbestedingsadvies

De projectmedewerker verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • bereidt vergaderingen en bijeenkomsten voor en ondersteunt deze met communicatie en publicaties
 • opstellen van gunningsbrieven
 • per kwartaal stel je een financieel overzicht op van de budgetten voor de producten waaraan je werkt, als onderdeel van de voortgangsrapportages
 • bewaakt de voortgang en actie- en reactietermijnen en maakt planningen en past deze wanneer nodig aan
 • opstellen en verzending van brieven (bewoners-, opdrachtbrieven, e.d.)
 • notuleert bouw-/interne- en projectvergaderingen
 • opstellen van financiële overzichten
 • verstrekt informatie aan derden
 • verrichten melding grondwateronttrekking
 • aanvraag energie-aansluitingen via www.aansluitingen.nl
 • aanvraag en coördinatie slimme meter wisselingen

Eisen:

 • Aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding civiele techniek of vergelijkbaar
 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, waarbij kandidaat een projectleider binnen projecten op het gebied van Grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft ondersteund
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectmedewerker binnen onderhoud openbare ruimte bij een gemeente
 • Relevante en aantoonbare werkervaring met het werken binnen een gemeentelijke organisatie
 • aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectmedewerker onderhoud openbare ruimte bij een ingenieursbureau.
 • Goede kennis van en/of ervaring met Excel en MS Project