Projectmanagement Ondersteuner PMO | KROOTZ Interim & ZZP

Projectmanagement Ondersteuner PMO #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 12 juli 2018
Reageren tot 16 juli 2018
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 augustus 2018
Eind datum 1 februari 2019
Opleidingsniveau MBO, HBO
Ervaringsniveau Medior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Programma Algemene Verordening Gegevensbescherming. De organisatie is op zoek naar een projectmanagementondersteuner voor het programma implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na een periode waarin de noodzakelijke acties zijn geïnventariseerd, de basis op orde is gebracht en de risico’s zijn geanalyseerd gaat de organisatie een nieuwe fase in waarin de noodzakelijke verbeteracties worden doorgevoerd. Denk hierbij aan het inrichten van bewaartermijnen voor 700 systemen en applicaties die persoonsgegevens bevatten, het opzetten van interne bewustwordingscampagnes als ook het implementeren van privacy by design voor alle relevante processen. Kom jij ons programmateam ondersteunen?

Profiel projectmanagementondersteuner:
De PMO medewerker is belast met het ondersteunen en adviseren van de programmamanager bij het uitvoeren van een project of programma. De PMO medewerker is verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering. Denk hierbij aan ondersteunende taken op het gebied van planning & control, risk & issue management, resource management, kwaliteitsmanagement, benefits management, status reporting, logistiek en het signaleren van (potentiële) obstakels en vraagstukken. Als PMO medewerker tracht je het overzicht over het programma te bewaken en fungeer je als sparringpartner van de programmamanager. Daarnaast levert hij/zij daarvoor in het bijzonder een bijdrage aan het opzetten van de projectorganisatie en aan de inrichting van de projectwerkprocessen. Om projecten op een transparante manier ten uitvoer te brengen, maakt hij/zij gebruik van projectmanagementmethodieken en stelt deze op een begeleidende manier ter beschikking aan het projectteam en haar stakeholders. Daarnaast ondersteunt hij/zij de projectleider/programmamanager bij:

  • het onderhouden van de projectmanagementproducten
  • het inplannen van overleggen, het inrichten en voeren van een programma- en projectadministratie
  • het beheren van de integrale projectplanning in de daarvoor gebruikte planningssoftware
  • het bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures
  • het onderhouden van capaciteit- en resourceplanning en afhandelen van inhuur van externe medewerkers (flexibele schil)
  • het opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën)
  • het signaleren van project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen

Eisen

  1. Ervaring bij een rijksoverheidsorganisatie  
  2. Ruime recente (niet ouder dan 2 jaar) ervaring bij het de ondersteuning van projecten en programma’s als PMO
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Leeuwarden    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Lelystad    Uiterste reactiedatum: 21 sep 2021    Expertise: Secretaresse, Overig (Secretarieel)

Onze partners