ICT Architect

ICT Architect

 • Publicatie datum:20 juli 2018
 • Aantal keer bekeken 3413
0 Reacties
 • Opleidingsniveau Universiteit
  Ervaringsniveau Medior, Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 01-09-2018
  Eind datum 01-01-2019
  Branche ervaring Overheid
 • Soort contract Tijdelijk projectcontract (payroll)
The Hague, Netherlands
Opdracht omschrijving

Opdracht
De man /vrouw die wij zoeken willen we op 2 opdrachten inzetten. Zijnde de ene klus als informatie architect en de andere klus als solution architect. Hieronder staat beschreven wat de opdracht als informatie architect behelst. Bij achtergrond staat het 2e stuk beschreven, dat van solution architect. In beiden gevallen is het noodzakelijk dat je communicatief sterk is. Je zal moeten kunnen schakelen met diverse lagen, zowel intern alsook bij de klant. De eerste opdracht betreft het volledig inzichtelijk krijgen van het ICT-Landschap in beheer en ontwikkeling. De organisatie werkt aan een servicemodellingmethodiek die dit inzicht gaat verschaffen en mogelijkheden ontsluit, waarbij onder andere componenten in de business, technical en applicationlayer zijn te relateren aan de diensten. De opdracht bestaat uit de volgende taken/werkzaamheden: Opstellen/verbeteren van de doel informatie architectuur en het laten landen van het servicemodel- en configuratiemanagement domein in deze architectuur. Concreet:
• Opstellen van een (Ist en Soll) informatie architectuur m.b.t. servicemodel- en configuratiemanagement domein.
• Bepalen en bewaken van geldende kaders, richtlijnen en uitgangspunten m.b.t. servicemodel- en configuratiemanagement domein.
• Bijdragen en vaststellen van de project start architectuur van het servicemodel- en configuratiemanagement domein door het invullen van de business- en informatie architecturen op dit vlak.

• Bepalen en bewaken van geldende kaders, richtlijnen en uitgangspunten m.b.t. servicemodel- en configuratiemanagement domein.
• Bijdragen aan innovatie maar ook zorgen voor goede borging in de beheerorganisatie.
• Werken aan een samenhangend architectuurkader als leidraad voor de doorontwikkeling van de totale informatievoorziening. Dit in het bijzonder voor het servicemodel- en configuratiemanagement domein.
• Borgen van de informatie architectuur werkwijze (waaronder het servicemodel) in de leverings- en beheerketen. En deze werkwijze communiceren aan de stakeholders.
• Bijdragen en vaststellen van de project start architectuur van het servicemodel- en configuratiemanagement domein door het invullen van de business- en informatie architecturen op dit vlak.
• Uitdragen van architectuur in het algemeen en van een doelarchitectuur in het bijzonder.


De 2e klus betreft het beter ondersteunen van haar klant bij de uitvoering van haar primaire processen. Daarom heeft de organisatie een solution architect nodig om de dienstverlening te verbeteren. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe diensten als ook optimalisatie van bestaande processen. De primaire processen worden o.a. ondersteund door het BAS systeem voor de subsidieverstrekkingen en alles wat daarmee samenhangt. We zijn specifiek op zoek naar een solution architect die die werkzaam zal zijn in de hier geschetste omgeving. De solution architect die wij zoeken zal dus vanaf het begin betrokken zijn bij vragen naar nieuwe functionaliteiten/wijzigingen in de BAS omgeving/architectuur. Deze architetcuur is nu onderhavig aan een migratietraject naar een cloud omgeving. Het (laten) maken van van een PSA (project start architectuur) is dan ook gesneden koek voor de solution architect die wij zoeken. Aansluitend natuurlijk het borgen dat zaken worden opgeleverd conform die genoemde architectuur. Dit alles iom. de betroken prommamanager(s) en projecleider(s). De werkzaamheden bevinden zich dan ook op het scheidingsvlak klant/leverancier. Goede contactuele eigenschappen zijn dan ook noodzakelijk, net als het begrijpelijk kunnen maken van de vaak complexere materie.


Eisen
– Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde universitaire opleiding zoals Information Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar.  / 1 jaar
– Kennis en ervaring met besluitvormingsprocessen. / 3 jaar
– Makkelijk kunnen schakelen van abstractieniveau en perspectief, zoals van organisatie en (proces)inrichting via informatievoorziening naar techniek en
van strategie naar operatie. / 2 jaar
– Kennis en ervaring als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen.  / 3 jaar
– Ervaring met het opstellen van een project start architectuur. / 3 jaar
– Ervaring met business-, informatie-, applicatie- en/of IT-architectuur. / 3 jaar
– Kennis van en ervaring met het toepassen van ITIL, ASL, BISL, Archimate of TOGAF. / 3 jaar
– Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) / TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); SCIA, ERIA
– Applicatiearchitectuur
– Informatiearchitectuur
– Technische architectuur

Competenties
Aanpassingsvermogen: Een informatie /solution architect met aanpassingsvermogen kan zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen. De architect is bereid om zijn eigen routines te veranderen, is niet rigide en verwart aanpassingsvermogen niet met het opgeven van zijn/haar eigen identiteit, normen en waarden.

Overtuigingskracht en mondelinge vaardigheid: Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of doelstellingen.

Resultaatgerichtheid: Een informatie /solution architect die resultaatgericht is onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen. Goede informatie architecten benoemen werkzaamheden in termen van concrete doelen, committeren zich aan deze objectief controleerbare doelstellingen, sturen gericht op het behalen van resultaten en vragen naar te behalen doelstellingen.