Senior Functioneel Beheerder #KRTZ171892 | KROOTZ Interim & ZZP

Senior Functioneel Beheerder #KRTZ171892

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 27 augustus 2020
Reageren tot 6 september 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract
Opleidingsniveau HBO, WO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid, Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente.
Je werkt samen met andere IV disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen.
Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV en de gebruikers. Daarbij kun je gevraagd worden om te participeren in een accountteam, welke is ingericht per directie.

Hiernaast werk je nauw samen met de ICT afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk.
Wij zijn op zoek naar een  enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 6 jaar  ervaring in het beheer van informatievoorzieningen.
Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen.
Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken.
Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande  processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar.
Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt

Werkzaamheden

 • Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE  Grond en Ontwikkeling
 • Het opstellen van impactanalyses
 • Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen
 • Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De organisatie

De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk gericht op erfpacht. We stellen de informatie ook beschikbaar voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen.

De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar.

Harde eisen:
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde).
 • Je bent in het bezit van een Gecertificeerd certificaat in BISL Foundation én ITIL Foundation.
 • Je hebt kennis van verschillende datakoppelingen( API, Berichten verkeer ect).
 • Je hebt (diepgaande) kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren.
 • Je hebt meer dan 6 jaar  werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of userstories.
Wensen:
 • Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek (pré).
 • Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, (functioneel) testen en koppelingen.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT.
Persoonlijke competenties:
 • Zelfstarter
 • Pragmatisch
 • Stevig in je schoenen
 • Communicatief vaardig
 • Politiek sensitief
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 13 mei 2021    Expertise: Servicedesk medewerker, Overig (ICT Support & Ondersteuning)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2021    Expertise: Overig (ICT Software Development), JAVA developer
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 14 mei 2021    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Agile coach, Scrum master ICT
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 16 mei 2021    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners