Interim Sr. Strategisch Adviseur CIO #KRTZ7102526 | KROOTZ Interim & ZZP

Interim Sr. Strategisch Adviseur CIO #KRTZ7102526

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 19 augustus 2020
Reageren tot 23 augustus 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Kun jij snel en onder hoge druk werken binnen een politiek-bestuurlijk gevoelig en complex speelveld? Heb je ruime ervaring als (senior) strategisch beleidsadviseur o.a. op het gebied van control op programma’s en projecten met een omvangrijke ICT-component? 

Als (senior) strategisch beleidsadviseur CIO-office ondersteun en adviseer je primair de CIO (Chief Information Officer), tevens de directeur IV.  Je bent als (senior) strategisch beleidsadviseur CIO-office in staat zelfstandig CIO-oordelen voor te bereiden of andere medewerkers daarin te coachen en te begeleiden. 

Binnen de Directie IV wordt op dit moment een team CIO-office opgebouwd van ongeveer 8 fte. De Directie IV is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming op het gebied van IV, stelt hiertoe kaders op en monitort behaalde resultaten. Zij geeft op strategisch niveau richting aan de continuïteit en doorontwikkeling van IV. Daarnaast is de directie IV op het gebied van informatievoorziening binnen de politie verantwoordelijk voor  de architectuur, portfoliomanagement en tweedelijns IV-control , gegevensgebruik en informatiebeveiliging.

Daarnaast ziet de directeur van de Directie IV, als CIO, toe op de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van programma’s en projecten met een omvangrijke ICT-component. Bij deze rol als toezichthouder ben jij als adviseur nauw betrokken bij de CIO. De Directie IV is verantwoordelijk voor het inrichten van een IV-controlstelsel en het toezien op de naleving ervan, maar zelf niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van IV-/ICT audits.

Met het oog op de integraliteit wordt nauw samengewerkt met de andere directies van het staf, dat als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van alle IV-/ICT-middelen die worden ingezet. Verder zoekt de afdeling afstemming met externe stakeholders zoals het Ministerie met betrekking tot rijksbrede ontwikkelingen.

De Directie Informatievoorziening (IV) zoekt een collega die ingezet kan worden op de inrichting en versterking van de IV-control en het CIO-stelsel. Je geeft daarbij verdere invulling aan het toepassen van het Handboek Portfoliomanagement Rijk. Daarnaast adviseer je ook andere betrokken onderdelen als het gaat om het dossier CIO-stelsel en IV-control. 

Je coördineert en geeft inhoudelijk goed onderbouwde adviezen en weet deze overtuigend te presenteren. Zelfstandig of samen met collega’s stel je besluitwaardige beleidsdocumenten (adviezen/analyses) op voor de Directie IV en ontwerp je richtlijnen en kaders voor de uitvoering van het CIO-stelsel. Vervolgens houd je toezicht op de naleving hiervan, waarbij je ook zorgt voor een goede informatiepositie van de CIO. 

Je overziet het brede veld van informatievoorziening, waaronder informatiebeveiliging, privacy, architectuur en de digitalisering, risicomanagement en quality assurance. Dat geldt ook voor de verhouding van de Directie IV/CIO-office politie met andere bedrijfsvoeringonderdelen, de ketenpartners en met het primair proces. Jij pakt daarin een zelfstandige rol, waarbij je er rekening mee houdt dat complexe vraagstukken een meervoudige aanpak vereisen en de oplossing zorgvuldigheid, strategisch én tactisch inzicht vereist.  Jij bent daarbij ook in staat om (proces)verbeteringen te signaleren, daarover te adviseren én door te voeren.

Eisen:

  1. Een afgeronde opleiding op WO niveau, binnen een voor deze aanvraag relevant (vak)gebied. Bijvoorbeeld bestuurskunde, bedrijfskunde of gelijkwaardig;
  2. Minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch adviseur, op het gebied van IV-control of gelijkwaardig. ;
  3. Meerjarige werkervaring op het gebied van IV-control of gelijkwaardig als projectleider/programmamanager/quality-assurance manager of gelijkwaardig, met betrekking tot programma’s/projecten met een meerjarig ontwikkelbudget van meer dan 10 miljoen euro;
  4. De gevraagde werkervaring bij eisen 2 en 3 is opgedaan binnen grote (1000+) organisaties, met een hoge politiek-bestuurlijke complexiteit en langer dan 5 jaar;
  5. Relevante werkervaring op het gebied van risicomanagement, toezicht en kwaliteitsmanagement-, (beleids)evaluaties- en uitvoeren en begeleiden van onderzoeken, -binnen de ICT.;
  6. Werkervaring met betrokkenheid bij het uitvoeren van toetsen door toezichthoudende instanties (van het Rijk, waaronder het BIT);

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Beschikbaarheidsdatum;
Hoeveel uur per week;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salaris.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Leeuwarden    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: Projectmanager

Onze partners