Interim Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling #KRTZ5181422

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 20 mei 2020
Reageren tot 21 mei 2020
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 32 uur, 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Opdracht
De directie wordt gevormd door de gemeentesecretaris (algemeen directeur) en twee directeuren, die onderling de aandachtsvelden hebben verdeeld. De kandidaat die we nu zoeken moet in ieder geval ervaring hebben met ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en vastgoed / grondexploitatie.

Je bent medeverantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je bent de verbinder tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Je signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern-breed niveau met een grote impact op de organisatie. Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeentelijke organisatie in externe contacten en je bent de verbinder tussen de bestuurlijke agenda en de organisatiestrategie voor de langere termijn.

Je bent medeverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en de verbinding tussen de ambtelijke en bestuurlijke processen. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van ambtelijk opdrachtgeverschap in de organisatie, om beter te sturen op de realisatie van de strategische opgaven, passend bij onze gebiedsgerichte werkwijze. Je neemt daarvoor kennis en ervaring mee waarmee je ons inspireert en vooruit helpt.

Je staat voor de waarden van onze organisatie en bent drager van de gewenste cultuur waarin zelforganisatie, professionaliteit en vertrouwen belangrijke thema’s zijn. We zoeken een resultaatgerichte bruggenbouwer en verbinder.

Functieprofiel

  • Fungeren als sparringpartner voor het bestuur (college van burgemeester en wethouders).
  • Opdrachtgever voor de (beleids-)ontwikkeling en projecten binnen de aan jou toebedeelde portefeuilles. Dit zijn in elk geval de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet en grondexploitaties), Volkshuisvesting, Openbare Ruimte, Vastgoed (incl. grondbeleid) en Beheer en Exploitatie van de gemeentelijke accommodaties.
  • Aansturing van enkele strategisch adviseurs en kwartiermakers / teammanagers.
  • Een actieve bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie (opgavengestuurd en gebiedsgericht werken, ontwikkeling naar zelfregelende teams, vakmanschap, verbeteringen van werkprocessen, professionele dienstverlening aan burger en bestuur).
  • Verantwoordelijk voor doorontwikkeling en implementatie van ambtelijk opdrachtgeverschap op strategische opgaven, in de gebiedsgerichte organisatie.

Eisen
1. Aantoonbare werkervaring als directeur in een gemeentelijke organisatie;
2. Een aantoonbaar afgeronde opleiding op WO niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als eindverantwoordelijk directeur in een gemeentelijke organisatie;
4. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van opgavesturing / gebiedsgericht werken bij overheidsorganisaties;
5. Aantoonbare werkervaring met de beleidsterreinen Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en / of Grondexploitatie in de afgelopen 3 jaar;
6. Aantoonbare werkervaring als ambtelijk opdrachtgever van complexe ruimtelijke projecten.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten


Onze partners