Interim Business Controller #KRTZ3515786

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 13 mei 2020
Reageren tot 25 mei 2020
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Rotterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De afdeling Analyse en Rapportage voert de beleid- en business controlfunctie van de dienst FM uit. Naast deze taken participeert AR in het tot stand komen van het dienstbeleid en toetst AR dit beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is de beleidsondersteuning en –ontwikkeling belegd binnen AR.

Het team Analyse en Rapportage ondersteunt het MT van de Dienst FM bij het opstellen en het realiseren het jaarplan, inclusief de begroting, door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is het team de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd. Daarnaast adviseert IAR over beleidsvoorstellen en draagt bij aan het versterken van de control functie binnen FM. De taak van financiële control is belegd bij de dienst Financiën.

Je draagt bij aan de uitvoering van de planning- en controlcyclus. Zo adviseer je over het jaarplan en toets je de realisatie en verantwoording daarvan. Je overlegt met het management en de financial controllers, de collega’s van AR en haalt informatie op bij verschillende sectoren en laat data-analyses uitvoeren. Op basis van de informatie stel je rapportages op, op basis waarvan het management de juiste beslissingen kan nemen. Zo bouw jij mee aan een beter beheersbare Dienst FM. Je legt verantwoording af aan het sectorhoofd IAR.

De Business Controller is bedrijfsmatig adviseur, met een goed gevoel voor financiën. De taken vereisen een hoge mate van zelfstandigheid en omvatten onder meer:

 • Fungeert als stevige gespreks-/sparringpartner voor het sectorhoofd, de financial – en projectcontrollers en AR medewerkers.
 • Analyseren van de financiële rapportages van Financiën. Op basis van deze analyses het mede opstellen van periodieke rapportages en adviezen.
 • Monitoren van de realisatie van het jaarplan van de dienst FM.
 • Adviseert ten behoeve van de (bij)sturing van de business processen.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de FM sectorhoofden omtrent resultaatafspraken, kaders, normen en (financiële) trends.
 • Het verder ontwikkelen van KPI’s en financiële kengetallen, gericht op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit.

Eisen:

 • CV en motivatie is volledig in het NL;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, richting Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie;
 • Een afgeronde Controller-opleiding op minimaal post-HBO niveau;
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring binnen grote (1000+) complexe organisaties. Onder complex wordt in dit geval verstaan: veel verschillende stakeholders, politiek-gevoelig, verschillende interne belangen;
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Business Controller (ervaring die aansluit op de taken zoals omschreven in deze aanvraag). Werkervaring als Financial Controller wordt niet als gelijkwaardig gezien;
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het verbeteren van sturing en beheersing;
 • Werkervaring met het vormgeven van de functie van Business Controller;
 • Werkervaring binnen Facility Management;
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Hilversum    Uiterste reactiedatum: 8 dec 2020    Expertise: Financial Controller, Business controller, Overig (Financieel)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 7 dec 2020    Expertise: Overig (ICT Software Development)
Locatie: Cuijk    Uiterste reactiedatum: 13 dec 2020    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 8 dec 2020    Expertise: Servicedesk medewerker, Overig (ICT Support & Ondersteuning)

Onze partners