Data-steward 2fte #KRTZ935311 | KROOTZ Interim & ZZP

Data-steward 2fte #KRTZ935311

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 17 augustus 2020
Reageren tot 23 augustus 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Regio Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid, ICT
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving:

De afdeling Stedelijk Beheer van de directie Verkeer & Openbare Ruimte is namens het bestuur van gemeente Amsterdam Asset Eigenaar van de openbare ruimte in de stad. Bij die rol hoort een verantwoordelijkheid voor het handhaven van de met het bestuur afgesproken minimale kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij hoort ook de sturing op de juiste balans tussen kwaliteit, kosten en risico’s voor Stedelijk Beheer én de rapportage / verantwoording naar het bestuur.

Om goede invulling te kunnen geven aan onze rol zijn onze asset management processen essentieel. Het fundament onder deze processen is actuele en betrouwbare data over onze assets in de openbare ruimte. Jouw rol heeft alles te maken met deze asset data. Twee aspecten zijn daarbij belangrijk:

 1. De kwaliteit van onze data bepalend voor de kwaliteit van onze processen / producten. Sturing op datakwaliteit is dus essentieel;
 2. We digitaliseren en automatiseren steeds meer van onze processen, waarbij we onder andere sturen op de overdraagbaarheid van informatie naar andere processen / ketenpartners. We worden steeds meer een datagedreven organisatie. Standaardisering van onze data is daarvoor randvoorwaardelijk. We gebruiken daarbij waar mogelijk altijd (open) standaarden. IMBOR bijvoorbeeld.

We zijn daarbij op zoek naar versterking van ons team. We zoeken drie nieuwe collega’s die kennis van data / digitalisering combineren met begrip van de inhoud van onze processen en ons daarmee helpen stappen te zetten in onze verdere ontwikkeling.

Werkzaamheden
Jouw rol van data steward is heel divers, maar, heeft zoals hierboven beschreven altijd te maken met de data over onze assets in de openbare ruimte. Je kent de processen in onze keten, je kent de databronnen en kent de organisatie en haar stakeholders door en door.

Jij en je collega-datastewards hebben een aantal hoofdtaken. Samen zorgen jullie dat de kwaliteit van onze data voldoet aan de vereisten, zowel in de processen waar data ‘binnenkomt’ als de processen waar data ‘naar buiten gaat’. Daarnaast zorg je dat we in onze asset management processen maximaal, efficiënt en effectief gebruik (kunnen) maken van data als ‘brandstof’ voor deze processen, waarbij we langzaam maar zeker verder groeien naar een data-gestuurde organisatie.

Het pakket aan werkzaamheden dat bij deze hoofdtaken hoort is breed en wordt verdeeld over de data-stewards. Zo is het mogelijk dat je gaat sturen op het managen van onze informatiebehoefte en de bijbehorende kwaliteitseisen en dat je de assetmanagers gaat ondersteunen in hun rol van data-owner.

Je kunt in het programma doorontwikkeling asset management bijdragen bij aan onze projecten die we hebben om de asset management processen te ondersteunen met betere informatievoorziening / tooling, variërend van de besturende processen tot de operationele processen. Je vertaalt daarbij de informatiebehoefte vanuit de processen naar datamodellen, metadateringsprofielen enz., zodanig dat informatie overdraagbaar wordt van het ene proces naar het andere. Intern, maar waar nodig ook naar onze ketenpartners. Je
Je bent in staat om zelfstandig namens de asset managers als ‘data steward’ de afdeling Stedelijk Beheer te vertegenwoordigen. Zowel intern als bij onze (keten-) partners. Je bent de spil daar waar het gaat om data-gerelateerde vragen. Een goed voorbeeld daarvan is ons programma digitalisering mutaties assets (BIM), waarbij we met het Ingenieursbureau en onze aannemers samenwerken om niet alleen een fysiek asset opgeleverd te krijgen, maar ook alle data die we nodig hebben voor ons asset management.

In je nieuwe rol wordt je onderdeel van het programmateam doorontwikkeling asset management. Je gaat intensief samenwerken met de collega’s uit de afdeling Stedelijk Beheer, bestaande uit de asset teams en het team Openbare Ruimte. Onderdeel van team Openbare Ruimte is ook het team Gegevensbeheer, waarin onze gegevensbeheerders en data-analisten een plek hebben. Met hen én met de collega’s uit de asset teams werk je nauw samen. Ook werk je intensief samen met de collega’s van het programma digitalisering mutaties assets (BIM). Verder krijg je veel te maken met onze ketenpartners, zoals bijvoorbeeld het Ingenieursbureau, Stadswerken, Datapunt, Basisinformatie enzovoorts.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaam en van degelijk naar met lef en flair. Binnen de afdeling Stedelijk beheer zijn diverse teams actief, waaronder het team Openbare Ruimte. Dit team zorgt voor integrale sturing op de instandhouding, het gebruik en de functie van de openbare ruimte, met als doelen: leefbaar, schoon, heel en veilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer stadsdelen en diverse andere teams binnen de gemeente.

Harde eisen:
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een afgeronde opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld geo-informatiewetenschappen, (technische) bedrijfskunde, (informatica, Beheer en Onderhoud).
 • Je hebt aantoonbare kennis van / ervaring met geo-informatie / geo-data en object-gerichte data.
 • Je hebt ervaring met – en kennis van informatievraagstukken op het snijvlak tussen business en informatievoorziening / ICT in een datagedreven organisatie.
Wensen:
 • Je hebt ervaring met / kennis van het managen van datakwaliteit van objectdata.
 • Je hebt affiniteit met / kennis van het domein Assetmanagement en of beheer openbare ruimte en de daar geldende landelijke standaarden (bijv IMBOR).
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het domein (projecten) openbare ruimte / grond- weg en waterbouw.
 • Je hebt ervaring met data-analyse en -visualisatie (bijvoorbeeld FME / tableau).
 • Je hebt ervaring met – en kennis van relevante datastandaarden (bijvoorbeeld metadateringsstandaarden, geo-standaarden, W3C-standaarden enz.
 • Je hebt ervaring met – kennis van relevante BIM standaarden (bijvoorbeeld ILS / OTL) .
Persoonlijke competenties:
 • Zelfstarter
 • Pragmatisch
 • Stevig in je schoenen
 • Communicatief vaardig
 • Politiek sensitief
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Leeuwarden    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: Projectmanager

Onze partners