Interim Riskmanager #KRTZ5564080 | KROOTZ Interim & ZZP

Interim Riskmanager #KRTZ5564080

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 23 maart 2021
Reageren tot 28 maart 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Branche Overheid
Verlenging Interim opdracht

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Binnen het programma Privacy Compliance zijn wij op zoek naar een Riskmanager die samen met collega’s werkt aan het implementeren van risico gestuurd werken en het creëren van draagvlak van het risicomanagementbeleid op het gebied van Privacy.

Het programma is er op gericht om te voldoen aan de AVG binnen de bedrijfsvoering. Risico gestuurd werken is hier in belangrijke mate onderdeel van. Binnen het programma zijn we op zoek naar een ervaren Riskmanager die aan de hand van de Privacy Governance sturing op de AVG mogelijk gaat maken.

De Riskmanager heeft als opdracht het risico gestuurd werken, afdeling te implementeren op het gebied van privacy en haar medewerkers mee te krijgen met de ontwikkelingen en vereisten rond privacywetgeving. Het borgen en beleggen van de taken en verantwoordelijkheden binnen de planning en control cyclus maakt hier deel van uit. Monitoring van beleid en het doorvoeren van verbeteringen wordt daardoor mogelijk.

Je levert een specifieke bijdrage aan het realiseren van de opdracht beschreven in het programmaplan Privacy Compliance. Hieronder vallen onder andere:

 • Analyseren en bepalen van de gewenste wijze van uitvoering risico gestuurd werken binnen de bedrijfsvoering middels een plan van aanpak;
 • Privacy governance uitdragen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden borgen;
 • Opstellen en inrichten van privacy uitvoeringsbeleid ten aanzien van risico gestuurd werken;
 • Opstellen en inrichten van privacy uitvoeringsbeleid ten aanzien van de monitoring ervan;
 • Opstellen en inrichten van dashboards en rapportages ten behoeve van sturing- en besluitvorming processen op het gebied van privacy;
 • Identificeren van risico’s en controles;
 • Zo nodig benoemen van aanvullende maatregelen en het invoeren aan de hand van actieplannen.

 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak Sturing, Risk & Control;
 • Uitvoering geven aan de te behalen doelstellingen beschreven in genoemd plan van aanpak Sturing, Risk & Control;
 • Je maakt deel uit van het programmateam Privacy Compliance PDC;
 • Creëren van bewustwording op het gebied van privacy risico’s binnen de bedrijfsvoering alsmede het voorgaan in- en enthousiasmeren van medewerkers en management op het gebied van risico gestuurd werken;
 • Ontwikkelen, organiseren en uitvoering geven aan risico gestuurd werken.

Eisen waaraan je moet voldoen:

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfskunde, rechten of vergelijkbaar.
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als riskmanager in een grote overheidsorganisatie (+1000 medewerkers).
 • Aantoonbare werkervaring en kennis met de privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarin je kennis met betrekking tot de wetgeving hebt overgebracht en hierover hebt geadviseerd.
 • Aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van verandering in een dergelijk traject (onderwerp privacy) en het 'verkopen' hiervan binnen één of meerdere bedrijfsvoering onderdelen.
 • Aantoonbare werkervaring in het realiseren van veranderingen in het kader van compliance en het meeschrijven aan een compliance en/of een implementatieplan.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 27 apr 2021    Expertise: Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Gouda    Uiterste reactiedatum: 27 apr 2021    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 28 apr 2021    Expertise: Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2021    Expertise: JAVA developer, Backend developer, Full stack developer

Onze partners