Interim Organisatieadviseur #KRTZ8753811

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 5 augustus 2021
Reageren tot 15 augustus 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Oss
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 maart 2022
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
ZZP tarief € 100 per uur
Branche Overheid, Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als organisatieadviseurs werk je aan de concern brede organisatieontwikkeling op het gebied van leren, ontwikkelen en cultuur. Het gaat vooral om visie- en strategiebepaling. Je bent betrokken bij strategische en complexe trajecten. Soms neem je ook delen van de uitvoering op je. Daar waar de uitvoering elders ligt blijf je als organisatieadviseur vanuit je rol betrokken in sturen op ontwikkelen en aanbrengen/bewaken van samenhang.

De organisatieadviseur beweegt zowel binnen de bestuurlijke opgaven als op concernniveau waar het gaat om de doorontwikkeling van de organisatie. Je bent werkzaam op concernvraagstukken, daar waar de overlap zit tussen de 3 domeinen (Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Bedrijfsvoering). Daarmee sta je in verbinding met de (maatschappelijke en organisatorische) opgaven binnen onze organisatie.

De volgende concrete vraagstukken spelen waar je aan gaat werken. Het gaat om veelal strategische vraagstukken waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn:

 • Verder uitwerken van de organisatievisie
 • Invulling geven aan de Toekomstvisie (koersdocument en ontwikkelboek)
 • Structuur vraagstukken: Organisatie adviezen sociaal en fysiek domein gekoppeld aan de strategische inhoudelijke opgaven
 • Organisatieadvies bedrijfsvoering (P&O onderdelen, maar ook facilitair en de toekomst BV na vertrek manager)
 • Projectleiderschap HR21: onderdelen opzet en faciliteren van het goede gesprek, ontwikkelen 21ste eeuwse vaardigheden
 • Mee-adviseren beleidsontwikkeling met bredere bril (denk aan bijvoorbeeld vitaliteitsbeleid)
 • Projectleiderschap: coördineren en werken aan de kaders rondom het hybride werken

Eisen waaraan je moet voldoen:

 • Is in staat om in korte tijd de materie eigen te maken en daarover integraal en op hoog niveau te adviseren
 • Heeft ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.
 • Minimaal een Hbo-diploma, in de richting personeelsmanagement, Hbo HRM of Hbo management Personeel & Organisatie.
 • Minimaal 3 jaar gemeentelijke c.q. overheidservaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) met het adviseren op strategisch en tactisch niveau op het gebied van organisatie(brede) vraagstukken.
 • Minimaal 3 jaar gemeentelijke ervaring met advisering op strategisch niveau binnen een overheidsorganisatie 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider.
 • Ervaring met meerdere veranderingen: het sturen op nieuwe werkwijzen (zoals invoering nieuw functiewaarderingssysteem, hybride werken/nieuw kantoorconcept, doorvoeren cultuurveranderingen, resultaatgericht werken) en bijbehorende competenties.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 29 jun 2022    Expertise: Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 27 jun 2022    Expertise: Test specialist, Test consultant, Overig (ICT - Testing)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 27 jun 2022    Expertise: Overig (ICT - Software & App development)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 26 jun 2022    Expertise: Scrum master ICT

Onze partners