Verplichte AOV Hoe zit dat nou?

Verplichte AOV, hoe zit dat nou?
ZZP Goedverzekerd Partners 16 oktober 2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de miljoen zzp’ers in Nederland een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijgen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groep zelfstandigen die zich niet verzekert tegen het risico van arbeidsongeschiktheid in de loop der jaren steeds groter is geworden. In 2019 loopt tachtig procent van de ZZP’ers onverzekerd rond. Voldoende reden voor de politiek om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven te roepen. Doel: het beschermen van alle werkenden in Nederland tegen arbeidsongeschiktheid en borgen dat iedereen zich kan verzekeren.

Als een ondernemer niet kan werken door arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een uitkering vanuit de overheid. Het inkomen valt weg, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Dit leidt vaak tot financiële problemen. Daarnaast is er een groep, vaak ouderen met een zwaar beroep, die zich in de markt moeilijk kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Voordeel van de verplichte AOV is dat alle zzp’ers worden geaccepteerd. Echter, de voorgestelde verplichte AOV biedt weinig ruimte voor maatwerk. Tegenover een relatief forse premie, van vermoedelijk 8 procent van het inkomen, staat slechts een sobere dekking van maximaal 1.650 euro. Dat is gelijk aan het minimumloon. De vraag is of de ondernemer daarmee zijn vaste lasten kan doorbetalen. Bovendien keert de voorgestelde AOV standaard uit na een eigen risicoperiode van minimaal een halfjaar. Om deze periode te overbruggen heeft de ondernemer een flinke buffer nodig. Wat maakt dat het merendeel van de zzp’ers beter uit zal zijn bij een private verzekeraar.

Opt out regeling

Gelukkig komt er, zoals het er nu naar uit ziet, een zogenaamde opt-out regeling. Dat betekent een vrijstelling als je een bestaande AOV hebt. Voorwaarde is wel dat deze minimaal gelijkwaardig is aan de verplichte verzekering. Met een relatief sobere dekking en magere voorwaarden, zal dat geen probleem zijn.

Verzekerd voor een euro per uur

Zzp’ers verzekeren zich nu vaak niet omdat ze denken dat het te duur is, dat is zonde en onnodig. Wanneer een Consultant in de ICT van 35 jaar oud zich verzekert tot 67 jaar voor 2.000 euro per maand met een eigen risico van 1 maand, betaalt hij of zij gemiddeld 160 euro aan premie. Omgerekend is dat circa een euro per gewerkt uur. Dat weten veel zzp’ers niet.

Advies aan de zzp’er

Het verplicht stellen van een AOV is sneller bedacht, dan uitgevoerd, naar verwachting gaat de verplichte regeling in 2024 pas in. Wat er ook gebeurt, ons advies aan de zzp’ers is om niet af te wachten. Arbeidsongeschiktheid kan je immers vandaag al overkomen. Je doet er goed aan om zelf een AOV af te sluiten. Dan ben je waarschijnlijk beter af voor minder geld. Pakt de verplichte verzekering onverwacht toch beter uit? Dan kun je altijd nog opzeggen. Kortom: maak gebruik van je keuzevrijheid en kom in actie. Kijk voor meer informatie op https://krtz.nl/3jpDwWN

ZZP Goedverzekerd

ZZP Goedverzekerd

ZZPgoedverzekerd.nl is een initiatief van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen b.v. en is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen voor grote en kleine bedrijven.

Populaire berichten

Wil je de beste tips & tricks en artikelen in je mailbox? Schrijf je dan nu in.


Onze partners