Strategisch bestuursadviseur milieu #KRTZ765272

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 1 maart 2023
Reageren tot 10 maart 2023
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Arnhem
Start datum 3 april 2023
Eind datum 1 april 2024
Aantal uur 16 uur, 24 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract, Detacheringscontract
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
ZZP tarief € 85 - € 108 per uur
Salaris 7000 per maand
Branche Overheid
Verlenging Nee

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Wat is de opdracht?

Opstellen van een integraal beleidsprogramma voor verschillende omgevingsfactoren: bodem, lucht, geluid, geur, stikstof  en omgevingsveiligheid.

 

Waar kom je te werken?

Je werk valt binnen het team Milieu, we bestaan uit enthousiaste en gedreven inhoudelijk adviseurs met specialisaties als bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid en stadslandbouw,.

De opdracht is in eerste instantie voor een jaar. Je opdracht bestaat deels uit structurele werkzaamheden (adviseren aan bestuur, integrale sturing op het werkveld milieu) en deels uit tijdelijk werk dat samenhangt met  het opstellen van de visie gezonde leefomgeving (zie boven) en de invoering van de omgevingswet.

 

Wie zoeken wij?

 • Je bent een enthousiaste senior/strateeg die met gezag de koers (mee) uitzet voor het werken aan een gezonde leefomgeving.
 • Je hebt een visie op de ontwikkelingen in milieuvraagstukken en de relatie met de grote beleidsopgaven van de gemeente (Gezonde stad, verstedelijkingsopgave, vergroenen, etc.)
 • Je hebt kennis van milieuvraagstukken en weet deze te vertalen naar concrete (beleids)producten en nieuwe werkwijzen.
 • Je hebt kennis van het werken in een beleidscyclus en programmatische aanpak van maatschappelijke opgaven en kunt deze vertalen in een heldere rolopvatting, (beleids-)strategie en aanpak.
 • Je bent een teamspeler die durft uit te dagen en grenzen op te zoeken.
 • Je kunt een boodschap helder en krachtig overbrengen, schriftelijk en mondeling, met gevoel voor de belevingswereld van je gesprekspartner (perspectief van een andere ambitie, of een ander belang).
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit: inzicht in het krachtenveld en empathie voor belangen en drijfveren.

 

De beleidsuitwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • Samenhang op de inhoud: Zorgen voor samenhangend gebiedsgericht beleid als het gaat om bodem, lucht, water, grijs milieu (o.a. bedrijven en geluid) en een gezonde en veilige inrichting van de openbare ruimte voor mens en natuur/ecosysteem.
 • Samenhang in de beleidsketen/cyclus: beleidsuitwerking is een concretisering van de ambities uit de omgevingsvisie (gezonde groei van de stad); is de onderbouwing voor nadere normering/regels in het omgevingsplan (bruidsschat en verordeningen) en vormt de basis voor monitoring en ons handhavingsbeleid.
 • Milieu, Gezondheid en Veiligheid zijn vanaf de start tot en met uitvoering volwaardig onderdeel van de belangenafweging bij beleid- en gebiedsontwikkeling.

 

Wat is het beoogde opdrachtresultaat?

De opdracht bestaat uit het behalen van verschillende deelresultaten:

 • Een opgestelde integrale beleidsuitwerking gezonde en veilige leefomgeving als uitwerking van de omgevingsvisie.
 • Vastgelegde interne en externe werkafspraken over de nieuwe manier van werken aan gezonde groei.
 • Een eenvoudig toe te passen handreiking/tool die collega’s en initiatiefnemers kunnen gebruiken om aan te geven in hoeverre een ontwikkeling gezond en veilig is.
 • Het opnemen van indicatoren voor een gezonde en veilige leefomgeving.

 • Je komt te werken als strategisch adviseur en als regisseur van het opstellen en uitvoeren van de visie gezonde leefomgeving.
 • Je zorgt voor een heldere ambitie in deze visie, een inhoudelijke analyse, overzicht op krachtenveld en partnerschappen, onderbouwde actielijnen/instrumenten, monitoring, reflectie- en bijsturingsmomenten.
 • Je zorgt dat de visie realistisch en uitvoerbaar is en monitort de effecten.
 • Je bent een counterpart voor de strategisch adviseur stedenbouw en landschap zorgt dat Milieu, Gezondheid en Veiligheid vanaf de start tot en met uitvoering volwaardig onderdeel van de belangenafweging bij beleid- en gebiedsontwikkeling zijn.
 • Je formuleert heldere opdrachten naar de ODRA samen met de sectorale adviseurs voor de uitvoering van taken zoals Bodem, Geluid, Lucht, Milieu-bedrijven, Bouwstoffen etc.
 • Je creëert overzicht en samenhang van alle omgevingsfactoren.
 • Je legt de verbinding met de uitvoering, door weloverwogen keuzes voor de instrumenteninzet te organiseren. Dit doe je samen met onze partners in de keten.
 • Je vertegenwoordigt  milieu vroegtijdig in (bestemmingsplan) processen.
 • Je neemt een vooraf bepalende rol aan en geen achteraf toetsende rol.

 

Eisen en wensen

 • Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (HBO) werk- en denkniveau; Een opleidingsachtergrond in milieukunde of milieu gerichte opleiding is een extra pre;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de rol van strategisch bestuursadviseur als generalist in het milieu werkveld, bij voorkeur ervaring met milieuvraagstukken en de relatie met de grote beleidsopgaven (Gezonde stad, verstedelijkingsopgave, vergroenen, etc.)
 • Vereiste competenties en vaardigheden:
  • – Projectleiding/resultaatgerichtheid;
  • – Je kunt een boodschap helder en krachtig overbrengen, schriftelijk en mondeling, met gevoel voor de belevingswereld van je gesprekspartner (perspectief van een andere ambitie, of een ander belang).
  • – Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt kennis van het werken in een beleidscyclus en projectmatige aanpak van maatschappelijke opgaven en kunt deze vertalen in een heldere rolopvatting, (beleids-)strategie en aanpak.
 • Bij voorkeur werkervaring bij een of meerdere overheidsinstanties.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners