Projectleider ICT #KRTZ0239919

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 4 februari 2020
Reageren tot 7 februari 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract Payroll contract
Opleidingsniveau HBO, WO
Salaris €4.500 - 5.000 €4.000 - 4.500 per maand
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Geplande data selectiegesprek(ken): Week 7

Taakomschrijving
Opdrachtformulering

De opdracht bestaat uit het projectleiderschap voor 2 gerelateerde deelopdrachten. Het gaat in eerste instantie om opdracht 1 en in een latere fase besluiten we of je ook aan de slag gaat voor opdracht 2, die ook later start.

1)    Verstrekking aan woningcorporaties
 De voorbereiding en begeleiding van een pilot voor het onder regie van de burger, via MijnOverheid, verstrekken van inkomens- en adresgegevens aan drie woningcorporaties, inclusief de voorbereiding van besluitvorming over een eventuele  grootschalige uitrol naar alle corporaties.

Werkzaamheden:
a)    voorbereiding van de pilot: het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen voor de tijdige inproductiename van de pilot, o.m. ten aanzien van techniek, functionaliteit, juridica, beheer, gebruikersondersteuning, etc;
b)    de begeleiding tijdens de pilotfase, inclusief het monitoren en evalueren van de geformuleerde pilotdoelen;
c)    de (tijdige) voorbereiding van besluitvorming over een eventuele grootschalige omzetting van de pilot naar structurele uitrol bij alle corporaties, met als relevante aspecten o.a. de beschikbaarheid van stabiele kaders (zie boven), de structurele financiering/kostenverdeling, en relevante architectuurvragen (o.a. t.a.v. de toekomstige positionering van MijnOverheid en Basisregistratie Inkomen binnen deze toepassing).

Onderdeel van de opdracht is tevens het bewaken van kwaliteit, voortgang en budget, en de adequate besturing van het traject in samenspraak met alle actoren.

Het bovenstaande is beschreven in een plan van aanpak op hoofdlijnen. De nadere uitwerking hiervan (inclusief een planning) is onderdeel van de opdracht.

2)    Verstrekking aan maatschappelijk middenveld
Ontwerp en ontwikkeling van een toepassing voor het onder regie van de burger verstrekken van BRP-gegevens aan organisaties in het maatschappelijk middenveld, inclusief het benodigde maatwerk voor de verstrekking aan kerken.

a)    een beschrijving van de functionele eisen;
b)    een beschrijving van de globale architectuur (waar mogelijk gebaseerd de genoemde pilotomgeving van MijnOverheid);
c)    een beschrijving van relevante eisen en randvoorwaarden, o.m. ten aanzien van juridica;
d)    een functioneel ontwerp;
e)    de voorbereiding van een of meer pilots;
f)    voorbereiding van de inproductiename (incl. vraagstukken t.a.v. beheer, financiering e.d.).

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in de ontwikkeling van:
–    generieke functionaliteit voor verstrekking aan het maatschappelijke middenveld
–    aanvullend maatwerk voor verstrekking aan kerkelijke instellingen (w.o. functionaliteit voor opt-in of opt-out).

Het opstellen van een plan van aanpak en planning hiervoor is onderdeel van de opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd in samenspraak met relevante actoren. Het gaat alleen om de werkzaamheden aan overheidszijde.

Profiel
Belangrijke competenties:
–    Proactief
–    Plannen en organiseren
–    Daadkrachtig
–    Samenwerken
–    Resultaatgericht
–    Omgevingsbewust/politiek bestuurlijk sensitief

Eisen
1.    Ervaring als projectleider binnen de publieke sector (overheid);
2.    Ervaring met aansturing van ICT-projecten met een brede scope (techniek, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, juridische vormgeving/privacy, kosten, voorlichting/communicatie, beheer/gebruikersondersteuning);
3.    Aantoonbare ervaring in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving met meerdere publieke en private partijen;
4.    Resultaatgericht kunnen werken binnen tijd en budget, maar daarbij waar nodig ook soepel kunnen schakelen (escaleren, herprioriteren of alternatieven aandragen);
5.    Voldoende kennis om met relevante specialisten (adviseur, jurist, beheerder) te kunnen sparren en waar nodig te kunnen aansturen.
6.    Direct beschikbaar
– Kennis van en ervaring met MijnOverheid en BRP
– Ervaring met het proces van systeemontwikkeling (requirements, impactanalyse, architectuur, technisch ontwerp, functioneel ontwerp, test, inbeheername)

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Nijmegen    Uiterste reactiedatum: 5 aug 2024    Expertise: Project secretaris, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 16 jul 2024    Expertise: Projectmanagement ondersteuner, Administratief medewerker, Overig (Administratief)
Locatie: Amersfoort    Uiterste reactiedatum: 15 jul 2024    Expertise: Werkplekbeheerder, Servicedesk medewerker
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 14 jul 2024    Expertise: HRM adviseur, HRM business partner, Overig (HRM)

Onze partners