Operational Controller #KRTZ2084810

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 17 januari 2020
Reageren tot 22 januari 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 32 uur, 36 uur
Soort contract Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Salaris €5.000 - 5.500 €4.500 - 5.000 per maand
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De afdeling Control is verantwoordelijk voor de volgende drie hoofdthema’s:
Governance en planning – De afdeling draagt zorgt voor de bestuurbaarheid. Het betreft enerzijds het formuleren van de uitgangspunten en regels van besturing van de beheerorganisatie (kleine geldstroom) en het bewaken ervan. Deze betreffen o.a. hoe afdelingen zich qua besturing met elkaar verhouden, hoe we omgaan met budgettering en het management van budgetten en wat de financieel-technische uitgangspunten zijn van de besturing van run als change. Anderzijds draagt de afdeling zorg voor het aansturen van de planning & control cyclus: het doen maken van het jaarplan en zorgdragen dat er door de organisatie actief op kan worden gestuurd en gerapporteerd.
3 lines of defense – De organisatie hanteert het uitgangspunt van 3 lines of defense. De afdeling Control vervult daarin de rol van de tweede lijn voor de beheerorganisatie. Control beoordeelt en rapporteert de betrouwbaarheid van financiële en niet financiële management rapportages, en maakt een inschatting van de mate van beheersing van risico’s. Dit doet Control o.a. door te beoordelen in welke mate de eerste lijn haar functie conform beleid uitvoert, de beoordeling van de risico’s inclusief de betrouwbaarheid (van de totstandkoming) van de cijfers.
Besturings- en verantwoordingsinformatie – Control draagt zorgt voor het feit dat er besturingsinformatie is op basis waarvan lijnmanagers en RvB kunnen beoordelen in welke mate de organisatie zijn doelstellingen haalt en kunnen sturen. Daarnaast stuurt Control het proces aan voor het maken van de verantwoordingsproducten.
 

De functie
De Senior Operational Controller is in de basis verantwoordelijk voor het bewaken van de naleving van de P&C-cyclus door bedrijfsvoeringsafdelingen, de 2e- lijns-controle op de geldstroom van de beheerorganisatie en het faciliteren van bedrijfsvoeringsafdelingen bij de optimalisatie van processen en procesbeschrijvingen. 

De organisatie is momenteel bezig met het implementeren van een veranderprogramma. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het herinrichten van de P&C cyclus. Daarvoor zoeken we een Senior Operational Controller die richting kan geven aan dit verander initiatief en zorg kan dragen voor de gewenste uitkomst. 
 

De Senior coördineert het werk van de Operational Controllers en draagt zorg voor borging van de kwaliteit van op te leveren (doelmatigheids- en rechtmatigheids-)rapportages. Daarnaast is hij ook coach voor de drie operational controllers binnen het team en voor de stakeholders in de business. 

De Senior onderhoudt de relatie met de externe accountant en coördineert de accountantscontrole op de jaarrekening. De Senior Operational Controller is vraagbaak- en escalatiepunt voor de medewerkers.
 

1. P&C-cyclus

 • Stelt mede kaders op voor de P&C-cyclus;
 • Stelt de jaarlijkse planning op van de P&C-cyclus en voert hier regie over;
 • Stelt de jaarlijkse planning op van de jaarrekening en voert hier regie over, inclusief de controle door de externe accountant;
 • Monitort de naleving van de P&C-cyclus
 • Beheert de voortgang van de implementatie van de verbeterpunten door het lijnmanagement, rapporteert en adviseert daarover;
 • Voert 2e lijns controles uit op de geldstroom van de beheerorganisatie;
 • Faciliteert en adviseert bedrijfsvoeringsafdelingen bij het beschrijven en verbeteren van processen;
   

2. Coördinatie en kwaliteitsborging

 • Coördineert de werkzaamheden van de Operational Controllers en is vraagbaak en escalatiepunt voor hen;
 • Draagt zorg voor een goede borging van de kwaliteit van de werkzaamheden van de Operational controllers en van de op te leveren verantwoordingsproducten/rapportages;
 • Coördineert de accountantscontrole op de jaarrekening.
   

3. Contacten onderhouden

 • Stemt af met manager Control, Business Control, Financial Accounting, R&C en andere relevante afdelingen/managers t.b.v. verantwoordingsproducten, planning, verbeteringen van de performance en andere controlewerkzaamheden;
 • Adviseert op verzoek RvB en management over de P&C-cyclus en de naleving daarvan;
 • Onderhoudt contacten met de accountant in het kader van de controle op de jaarrekening

– WO werk- en denkniveau
– Kennis van de inrichting van besturingsstructuren;
– Minimaal 8 jaar ervaring in (financiële)controlfuncties
– Adviesvaardigheden
– Ervaring in een veranderende omgeving
 

Competenties
– analytisch vermogen
– strategisch inzicht
– gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
– resultaatgericht
– communicatief
– overtuigingskracht

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 2 jul 2024    Expertise: Directeur, Teamleider, Overig (Management & Consulting)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Financial controller, Business controller, Overig (Financieel)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Administratief medewerker, Overig (Administratief)
Locatie: Breda    Uiterste reactiedatum: 30 jun 2024    Expertise: Scrum master ICT, Agile coach, Projectmanager, Projectmanager ICT, Programmamanager, Overig (Projectmanagement), Programmamanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement), Overig (Training / Educatie / Coaching)

Onze partners