Lead Engineers – meerdere diciplines #KRTZ628786

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 1 juli 2021
Reageren tot 6 juli 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 40 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
ZZP tarief € 95 per uur
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Voor verschillende afdelingen zoeken wij Lead Engineers.

Afdeling: PEN (Project Engineering)
Verantwoordelijk voor optimale en eenduidige uitvoering van de ontwerpfase van projecten, door oplossingen optimaal te baseren op onze standaarden en veranderbehoefte.
Doel: Projecten eenduidig voorbereiden, zodat de uitvoerende projectteams deze efficiënt kunnen uitvoeren.

Afdeling: SPx (Project Execution Special Projects)
SPx zorgt voor efficiënte uitvoering van elk special project binnen de planning van tijd en geld o.a. door eigenaarschap over regievoering en participatie tijdens de voorbereiding.
Doel: Uitvoering van de realisatie fase van speciale projecten die zich met name afspelen “buiten de hekken”.

Wat doe je als Lead Engineer?
Je voert, binnen het projectteam (regie)werkzaamheden uit op het gebied van engineering, ontwerp en technische realisatie. Je voert overleg tussen de diverse disciplines, zet opdrachten uit richting engineeringbureaus, controleert de voortgang, voert reviews uit en je bent het aanspreekpunt met betrekking tot de technische inhoud. De engineer vervult met name een belangrijke rol in het laten uitvoeren en kwalitatief bewaken van de engineeringskwaliteit, waarbij de nadruk ligt op het toetsen en valideren van de technische inhoud van de projecten.

Je activiteiten zijn onder andere:
• Het laten uitvoeren van het engineeringproces conform de door de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden;
• (laten) Opstellen van technische specificaties en werkpakketen, het bewaken van technische compliance en het reviewen van berekeningen, tekeningen, rapportages en analyses van derden;
• Coördineert het hele pakket aan engineeringswerkzaamheden binnen projecten;
• Is desgevraagd (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het urenbudget, voortgangsbewaking en het tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief GOKIT factoren: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) en stuurt daarop.
• Aansturen en coördineren van het interne engineeringsteam;
• Zo nodig samenstellen van engineeringteams en onderhouden van de benodigde resources aan engineering om de werkpakketen binnen de gestelde randvoorwaarden tijdig te kunnen leveren.
• Aansturen en controleren van externe engineeringspartijen;
• Aanspreekpunt en gesprekspartner voor technische vraagstukken binnen het project;
• Toezien op kwaliteit, performance, geldende (inter)nationale normeringen en richtlijnen op ge-bied van verbindingen;
• Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens het aanbestedingsproces: het voorbereiden van aanbestedingsstukken met betrekking tot de techniek, het reviewen van aanbestedingsdocumenten van derden en het bijwonen van gesprekken met derden;
• De technische en financiële risico’s / kwaliteit beheersen;
• (laten) Uitvoeren van FAT bij niet standaard componenten;
• Signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische alternatieven;
• Zorgt voor de uitgave en borging van technische documentatie ten behoeve van aanbestedingen en projecten, reviewed technische documentatie van derden, inclusief beoordelingen van offertes en bewaakt de compliance van het project;
• Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens de uitvoering van de engineeringsopdracht en realisatie door derden; aanspreekpunt voor derden en bijwonen van vergaderingen (PMT, engineeringsoverleg, bouwvergaderingen);
• Zorgt voor borging van lessons learned met betrekking tot het engineeringdeel.
• Borgen 4 ogen principe
• Verantwoordelijk voor het inventariseren en bewaken van de technische de interfaces met de andere disciplines/werkstromen
• Opstellen en beheren Item Designation Plan

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Elektrotechniek/ Energietechniek.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV) en je hebt ervaring op het gebied van stations en kabels in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV),
• Je bent goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld.
• Je hebt leidinggevende/ aansturende kwaliteiten.
• Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en ruime ervaring met projectmatig werken.
• Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische standaarden: om als lead-engineer te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt.
• Brede kennis van zowel stations als kabel verbindingen en de relevante raakvlakken met de (technische) omgeving.
• Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken.
• Je bent analytisch sterk.
• Als teamplayer ben je pro-actief, resultaat gericht, professioneel en in staat verschillende ‘bloedgroepen’ te verenigen binnen een project.
• Je bent gewend en/ of vindt het leuk om wat meer afstand te doen van ‘de tekentafel’ en meer reviewend en coördinerend te werken.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 mei 2024    Expertise: HRM medewerker, Overig (HRM)
Locatie: Zuid-Holland    Uiterste reactiedatum: 29 mei 2024    Expertise: Recruitment support, HRM medewerker, Overig (Recruitment), HRM adviseur, Overig (HRM)
Locatie: Drenthe    Uiterste reactiedatum: 30 mei 2024    Expertise: Overig (Operations), Overig (Facilitair)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 30 mei 2024    Expertise: Management (Sociaal Domein), Projectmanager, Overig (Projectmanagement), Overig (Sociaal Domein)

Onze partners