Kwartiermaker Social Return On Investment (SROI) #KRTZ157452

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 13 januari 2022
Reageren tot 23 januari 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Alphen aan den Rijn
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 2 mei 2022
Aantal uur 16 uur, 20 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau MBO, HBO
Ervaringsniveau Medior, Senior
Branche Overheid, Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De gemeente heeft enkele jaren geleden het SROI beleid geformuleerd. Met dit beleid beoogt de gemeente te bevorderen dat arbeidsplaatsen, leer-werkplaatsen en stageplaatsen beschikbaar komen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. SROI houdt in dat de gemeente bij het inkopen van een dienst, levering of werk de opdrachtnemer contractueel verplicht een deel van de opdrachtwaarde in te zetten voor re-integratie van kwetsbare doelgroepen. De uitvoering van SROI is ondergebracht bij het sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus. Vanuit de uitvoering kwam de behoefte aan doorontwikkeling van zowel SROI beleid als uitvoering naar voren. De kwartiermaker draagt zorg voor een stevige verankering van SROI beleid in de gemeentelijke organisatie en een breed draagvlak bij bestuur, directie, management, beleid en uitvoering. Eigenaarschap is verhelderd en geconcretiseerd, SROI kent een integrale benadering, het SROI beleid is verder uitgewerkt, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, taken zijn geborgd, werkprocessen en bestekteksten zijn uitgewerkt. Om de gestelde doelen te bereiken stemt de kwartiermaker regelmatig af met de accountmanager SROI.

Vereisten voor de opdracht
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van SROI in de afgelopen 8 jaar;
3. Aantoonbare kennis van gemeentelijke organisaties  op het gebied van
inkoop en aanbesteding;

Wensen
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van SROI in de afgelopen 8 jaar;
5. Aantoonbare kennis van gemeentelijke organisaties, met name op het gebied van inkoop en
aanbesteding, opgedaan in de afgelopen 4 jaar;
6. Minimaal 2 succesvol afgeronde opdrachten op het gebied van kwartier maken dan wel
implementeren van nieuw beleid in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar;
7. Aantoonbare van het Sociaal Domein;
8. Aantoonbare  kennis van het bedrijfsleven.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Verbindend vermogen op verschillende niveaus, gemakkelijk kunnen schakelen tussen
    operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  • Projectmatig sterk.
  • Inzicht in bestuurlijke, ambtelijke en bedrijfsmatige processen.
  • Organisatorisch vermogen.
  • Daadkracht en Resultaatgerichtheid
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 20 jun 2024    Expertise: HRM adviseur, HRM business partner, Overig (HRM)
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 18 jun 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Meppel    Uiterste reactiedatum: 19 jun 2024    Expertise: Corporate recruiter, Recruiter, Overig (Recruitment)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 20 jun 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners