Jeugd Consulent a.i. #KRTZ528795

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 25 november 2021
Reageren tot 2 december 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 januari 2022
Eind datum 31 mei 2022
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract, Detacheringscontract
Opleidingsniveau WO, HBO
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Jeugdconsulent

Wij zijn op zoek naar Jeugdconsulenten, SKJ geregistreerd, die het Jeugdexpertteam een aantal maanden willen ondersteunen. I.v.m.  met uitbreiding van de werkzaamheden waaronder wijziging woonplaatsbeginsel is er behoefte aan (tijdelijk). extra jeugdconsulenten met ingang van direct voor de duur van 5 maanden. We verwachten dat de kandidaten zelfstandig een eigen caseload kunnen draaien en bekend zijn met veiligheidscasuistiek.

Taken en verantwoordelijkheden:
Sinds 1 januari 2020 is het Jeugdexpertteam verantwoordelijk voor de toegangstaken voor de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.

Waar ga je werken?
Het Jeugdexpertteam is gepositioneerd binnen Publieke Dienstverlening. De teams die vallen onder Publieke Dienstverlening maken continu afwegingen tussen individuele en collectieve belangen. We streven ernaar dat contacten met inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en partners soepel verlopen. We doen wat nodig is, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Daar doen we het voor, niet meer en niet minder: dat iedereen mee kan doen.
De bejegening door onze medewerkers is uitstekend en de afhandeltermijnen zijn kort. Een goede bejegening betekent deskundig, duidelijk, vriendelijk, snel en meedenkend zijn.

Het team
Je wordt onderdeel van het Jeugdexpertteam. Het team bestaat uit ongeveer  35 enthousiaste collega’s met verschillende verantwoordelijkheden en specialisaties. De Jeugdconsulenten en de Administratief medewerkers worden inhoudelijk ondersteund door Praktijkleiders. Alle collega’s van het team worden aangestuurd door de Senior medewerkers- met leidinggevende taken.

Wat ga je doen? 
Als Jeugdconsulent geef je uitvoering aan de toegangstaken voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Op het moment dat er ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig is, komt het Jeugdexpertteam in beeld. Het Jeugdexpertteam bepaalt de ondersteuning op het Jeugdterrein; is procesregisseur op dit onderdeel. Jeugdconsulenten hebben regelmatig overleg met de wijkteams waardoor er goede afstemming mogelijk is. Ouders en jeugdigen die met vrij toegankelijke jeugdhulp en algemene voorzieningen geholpen zijn, worden vanuit het wijk- en dorpennetwerk ondersteund. We werken vanuit een sterke verbinding met het wijkteam en overige partijen.

Jouw dag zal bestaan uit: 
-Je onderzoekt (met behulp van het afwegingskader) de vraag van het gezin (brede hulpvraagverduidelijking) op het gebied van opgroei- en opvoedproblematiek.
-Op basis van het onderzoek maak je samen met het gezin een ondersteuningsplan. Je beschrijft doelen, formuleert wat nodig is en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden.
-Je bent verantwoordelijk voor de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp (jeugdprofielen en vrijwillig gesloten plaatsingen).
-Je verstuurt een beschikking aan de inwoner over de ingezette (jeugd) hulp.
-Je monitort en evalueert of de ingezette (jeugd) hulp bijdraagt aan de gestelde doelen. Dit doe je in samenwerking met de ouders en jeugdigen en zorgaanbieders. Het Jeugdexpertteam ziet toe op het behalen van de resultaten en op tijdige afschaling.
-Je herkent en duidt signalen van onveiligheid, waarbij je op casusniveau bepaalt wie onderstaande specifieke taken uitvoert. Dit kan de medewerker van het Jeugdexpertteam zijn of de sociaal werker.
Je anticipeert adequaat op de onveilige situatie door:
–    Op basis van de risicotaxatie te beoordelen of een veiligheidsplan en herstelplan noodzakelijk is en waar nodig deze samen met het gezin op te stellen.
–    Te melden bij Veilig Thuis en het indienen van een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. Je neemt deel aan de jeugdbeschermingstafel, indien een kind zodanig opgroeit dat het in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd én ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren of verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet zullen waarmaken.
–    De overdrachten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanuit Veilig Thuis op te pakken en daarbij te werken volgens de vastgestelde handreiking samenwerking Veilig Thuis en Gebiedsteams.
–    Procesregie uit te voeren op de benodigde vervolgstappen uit het veiligheids- en herstelplan en waar nodig direct te interveniëren.

Jij hebt:
-Een afgeronde HBO opleiding (bv SPH, MWD of Pedagogiek of vergelijkbaar)
-SKJ-registratie ( harde eis )
-Relevante werkervaring binnen het jeugddomein bij voorkeur bij een gemeente
-Kennis van beschikken en evalueren op doelen en resultaten
-Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
-Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdhulp
-Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek
-Kennis van psychiatrie, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen en (seksueel) geweld
-Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van onveiligheid en -kindermishandeling
-Kennis van de sociale kaart, het kennen van de Friese situatie is een pré.
-Kennis, inzicht en ervaring in crisissituaties en crisisinterventies

Verder:
-Ben je in staat om na een korte introductie in de systemen zelfstandig (deels) vanuit huis te kunnen werken.
-Ben je in staat om je als stevige gesprekspartner op stellen richting de zorgaanbieders
-Ben je doortastend en durf je beslissingen te nemen
-Ben je een netwerker en verbinder
-Ben je in staat om in hectische situaties overzicht te bewaren en besluitvaardig op te treden
-Je bent in staat je flexibel op te stellen i.r.t. veranderende omstandigheden.
-Kun je kernachtig rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk

Je werkt in ieder geval op dinsdag en woensdag en op vrijdag.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners