Interim Projectcontroller #KRTZ1467842

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 4 februari 2020
Reageren tot 11 februari 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 40 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
ZZP tarief € 80 per uur
Salaris €5.000 - 5.500 €4.500 - 5.000 per maand
Branche Industrie, Techniek | Engineering
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Functiecontext:
De eenheid waar de functie deel van uitmaakt is verantwoordelijk voor verbeteringen in de bestuurbaarheid van projecten. De belangrijkste klanten van de functies zijn Projectmanagers, Stuurgroepen en het MT. De functie werkt vanuit de projectdoelstellingen, de business case en afgesproken budgetten, planning en scope en neemt zelfstandig besluiten over de haalbaarheid van begrotingen.

Functiedoel:
Het opstellen, beoordelen van en adviseren over (her)begrotingen en (tussen)resultaten bij projecten. De functie is daarmee verantwoordelijk voor verbeteringen in de financiële haalbaarheid van projecten.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Projectbegrotingen, zodat de resultaten en financiën van project (-onderdelen) bestuurd kunnen worden. Verwerft inzicht in de boogde resultaten en budgetten van het project en in de onderbouwing daarvan.
 • Achterhaalt informatie bij de verschillende actoren (o.a. aanbiedingen van leveranciers) en maakt een voorspelling van de kosten van projectonderdelen.
 • Maakt inzichtelijk welke aannames en risico's in de begroting opgenomen zijn en verkrijgt draagvlak voor de begroting. Administratieve projectorganisatie, zodat informatiestromen ten behoeve van de besturing van projecten ingericht zijn.
 • Overziet het speelveld van projecten, legt contact met projectbetrokkenen (o.a. inkoop en firma's) en maakt afspraken over de levering en verwerking van data, termijnbetalingen en planning.
 • Adviseert projectinkoop over de te maken afspraken en contracten en signaleert gebreken in het nakomen van contractuele afspraken.
 • Ontwikkelt kostenstructuren en richt de administratieve organisatie voor het project in.
 • Financiële adviezen, zodat de bestuurbaarheid van projecten ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit verbetert (risk en change management).
 • Maakt inzichtelijk in hoeverre de tussenresultaten zich verhouden met de business case, planning en begroting en verwerft inzicht in de ruimte m.b.t. budgetten en tijd .
 • Analyseert de risico's van (mogelijke) overschrijdingen en adviseert projectmanagers, stuurgroep en MT over aanpassingen van budgetten en planningen.
 • Rekent projectbeslissingen en voorspellingen door, stelt een herbegroting op en waarborgt dat de aanpassingen doorgevoerd worden in de kostenstructuren en administratieve organisatie.
 • Financiële rapportages, zodat alle controlinformatie van projecten inzichtelijk wordt gemaakt.
 • Onderhoudt contacten met een breed scala aan projectmanagers, engineers en inkopers om de benodigde informatie te verkrijgen.
 • Verzamelt, controleert en structureert (financiële) gegevens en combineert deze tot overzichten en rapportages t.b.v. de projectbesturing en administratie.
 • Waarborgt de juistheid van (financiële) informatie in rapportages en geeft toelichting op de rapportages.
 • Evaluaties en deskundigheid, zodat de projectcontrol continu verbetert. Signaleert ontwikkelingen in de markt ten aanzien van projectcontrol. Adviseert binnen de groep over mogelijkheden om deze ontwikkelingen toe te passen binnen projecten.
 • Informeert projectmedewerkers over de werking en toepassing van controlsprocedures en systemen.

Eisen

Sociale interactie:

 • Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor begrotingen en (financiële) adviezen ter besturing van projecten;
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het inrichten van administratieve processen en het inzichtelijk maken van resultaten en risico's;

Specifieke handelingsvereisten:

 • Bijzondere aandacht voor de behandeling van cijfermatige informatie en bij het uitvoeren van berekeningen;
 • Bijzondere aandacht voor het juist toepassen van prijzen en kengetallen;

Bezwarende omstandigheden;

 • Hinder van tijdsdruk (piekbelasting) bij deadline van voorstellen.

Deskundigheid:

 • Kennis van bedrijfseconomie op HBO-niveau voor het beoordelen van de voortgang en haalbaarheid van projecten;
 • Kennis van planning en control, financieel administratieve systemen en projectadministratie;
 • Kennis van de projectenstructuur en administratieve organisatie.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 2 jul 2024    Expertise: Directeur, Teamleider, Overig (Management & Consulting)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Financial controller, Business controller, Overig (Financieel)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Administratief medewerker, Overig (Administratief)
Locatie: Breda    Uiterste reactiedatum: 30 jun 2024    Expertise: Scrum master ICT, Agile coach, Projectmanager, Projectmanager ICT, Programmamanager, Overig (Projectmanagement), Programmamanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement), Overig (Training / Educatie / Coaching)

Onze partners