Interim Programmasecretaris Antillen #KRTZ8158825

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 9 oktober 2020
Reageren tot 11 oktober 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO, HBO
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als gevolg van COVID-19 is de economie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen door om het weerstandsvermogen te versterken. Een entiteit (ZBO) ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Momenteel vinden gesprekken met de drie Landen plaats om te komen tot een akkoord met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen DGKR worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van de entiteit (ZBO). Tot die tijd zal een tijdelijke programmaorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen.

 

Functie

De Programmasecretaris ondersteunt, adviseert en is sparringpartner voor de programmadirecteur. Hij/zij richt het programmasecretariaat in, organiseert de programma-brede overleggen, bewaakt besluitvorming, zorgt voor verslaglegging en bewaakt nakoming en borging van acties. De programmasecretaris coördineert de totstandkoming van het integrale programmaplan en beheersplan en de voortgangsrapportage.
 

Werkzaamheden en resultaatgebieden

 • Ondersteunen van de programmadirecteur bij het vormgeven en inhoudelijk definiëren van hetprogramma en bij het besturen van het programma;
 1. Coördineren van de totstandkoming van het integraal programma en -beheersplan;
 2. Beschrijven en inrichten van benodigde processen;
 3. Ontwikkelen van instrumentarium om continue inzicht in de voortgang op het programma te hebben en passende bijsturingsmaatregelen te kunnen nemen.
 • Inrichten van de programma-administratie en coördineren van alle noodzakelijke informatiestromen voor overleggen en besluitvorming;
 1. Verzorgen van de communicatie rond het programma, zowel in- als extern;
 2. Beheren van het programma-archief en zorgen voor procesafspraken over documentatie en informatievoorziening en monitoren op naleving hiervan.

In overleg met de Directeur Landen en het programmateam verantwoordelijk voor de integrale programmaplanning;
 

 1. actueel houden van de planning, bewaken van de voortgang en signaleren van afwijkingen in de planning; verzorgen van challenges op de planning en risico’s en doen van voorstellen voor beheersmaatregelen.

 

 • Organiseren van de verschillende overleggen en bijeenkomsten, regelen van de faciliteiten of voorzieningen die nodig zijn;

Opstellen van de agenda, toezien op totstandkoming van de notulen, zorgen voor informeren van alle relevante partijen;

 1. zorgen voor goede kwaliteit van de besluitvorming: worden de juiste onderwerpen voorgelegd, op de juiste tafel? En zijn de voorstellen van voldoende kwaliteit?;
 2. Toezien op het bewaken (en najagen) van de tijdige afhandeling en voortgang van besluiten, acties en tussenproducten;
 3. Opstellen van voorstellen en (beslis)notities.

 

 • Verantwoordelijk voor periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages op programmaniveau.

Functie-eisen

Eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ruime overheidservaring
 • Ervaring met het werken in- en beheersen van complexe projecten en programma’s als programmasecretaris en met het opzetten en inrichten van een effectief programmasecretariaat;
 • Ervaring met tactische/strategische advisering m.b.t. inhoud en aanpak programma-aanpak;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met de Landen;

Wensen:

 

 • Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring met de Landen heeft.
 • Ervaring met tactische/strategische advisering m.b.t. inhoud en aanpak programma-aanpak.
 • Mate waarin de kandidaat over de gevraagde competenties en vaardigheden beschikt (toetsbaar op basis van cv, motivatie en/of mogelijk sollicitatiegesprek).

 

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Beschikbaarheidsdatum;
Hoeveel uur per week;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Competenties:

 

 • Resultaatgericht en flexibel;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
 • Plannen en organiseren;
 • Kunnen overtuigen en inspireren;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2024    Expertise: Solution Architect, BI consultant, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 27 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Noord- Holland    Uiterste reactiedatum: 27 mei 2024    Expertise: Trainer, Management (Project management Ondersteuning), Agile coach, Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning), Overig (Training / Educatie / Coaching)
Locatie: Noord-Brabant    Uiterste reactiedatum: 27 mei 2024    Expertise: Financial controller, Management (Project management Ondersteuning), Projectmanagement ondersteuner, Controller, Overig (Project management Ondersteuning), Overig (Financieel)

Onze partners