Interim Manager Sociaal Domein #KRTZ8715199

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 13 november 2020
Reageren tot 19 november 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 32 uur, 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Overheid, Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als manager Sociaal Domein ben je ambtelijk opdrachtgever voor de opgaven in het sociaal domein en stuurt op de gewenste resultaten, waarbij je de medewerkers ondersteunt bij de prioritering en het organiseren van het werk, gericht op optimale zelforganisatie. Je legt en onderhoudt de relaties die intern en extern noodzakelijk zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Je geeft richting en sturing aan het sociaal domein, gericht op het realiseren van ambities en afspraken zoals vastgelegd in de begroting en in de Aanpak. Je fungeert als inhoudelijk sparringpartner voor zowel bestuurders als medewerkers. Waar nodig leg je dilemma’s en te maken keuzes bestuurlijk voor.
Als kwartiermaker teamontwikkeling ben je kwartiermaker voor de transitie van de teams naar meer zelforganisatie. Je zet de medewerkers in hun kracht en ondersteunt hen zowel individueel als in teamverband bij het doorontwikkelen van hun professionaliteit en zelforganiserend vermogen. Per 1 januari 2021 wijzigt de teamindeling. Je begeleidt de medewerkers en betrokken teams bij deze beweging, samen met de andere kwartiermakers. De doorontwikkeling vraagt om situationeel leiderschap, waarbij de mate van begeleiding, coaching, ondersteuning en sturing afhangt van wat nodig is. Als kwartiermakers zetten jullie je talenten optimaal in, flexibel en passend bij de behoefte.

We verwachten dat je:

  • visie hebt op de wijze waarop we onze opgaven en ambities in het sociaal domein kunnen realiseren;
  • verbindend bent en relaties kan versterken en aanleggen, zowel in de regio als lokaal, tussen de gemeente en relevante partners, gericht op het realiseren van de Aanpak (en in bredere zin de opgaven en ambities in het sociaal domein). Je ziet en benut ook de verbindingen met andere beleidsterreinen (zoals wonen, veiligheid) en met de gebieden.
  • focus aanbrengt in de ‘agenda’ van het sociaal domein en de energie helpt richten, om de benodigde stappen te zetten in het realiseren van de diverse opgaven;
  • medewerkers individueel en in teamverband ondersteunt, coacht en waar nodig aanstuurt, uitgaande van (het creëren van) een zo groot mogelijk zelforganiserend vermogen in de teams.

Eisen waaraan je moet voldoen:

1. Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als manager bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als manager/regievoerder binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke overheid;
3. Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten naar zelforganiserende teams; 
4. Aantoonbare werkervaring met netwerkorganisatie, participatie en interactie met uitvoeringsorganisaties binnen het sociaal domein;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Bestuurssecetaresse, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Overig (Projectmanagement), Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning), Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners