Interim Manager afdeling Ruimtelijke projecten #KRTZ5607807

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 1 februari 2023
Reageren tot 8 februari 2023
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Bergen op Zoom
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 26 augustus 2023
Aantal uur 32 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
ZZP tarief € 100 Marktconform per uur
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Jij maakt echt het verschil!
De functie kent de volgend resultaatgebieden:

Strategische koers c.q. oriëntatie

 • Volgen van externe en interne ontwikkelingen en op basis daarvan koersvast (mede) invulling geven aan de strategische koers van de organisatie binnen de gestelde kaders teneinde de bestuurlijke ambities te realiseren;
 • Samen met bestuurders, directieteam, collega integraal managers, programma- en projectleiders integraal (horizontaal en verticaal) uitvoering geven aan de (verander)opgaven waarvoor de organisatie staat zoals verwoord in het organisatieontwikkelingsplan;
 • Vanuit een integrale aanpak maken van de vertaalslag van de strategische koers voor de organisatie naar een tactisch jaarplan voor de eigen afdeling met heldere KPI’s voor de te leveren resultaten, prestaties en inzet.

Verbinden van mensen

 • Op mensgerichte, inspirerende wijze en enthousiasmerende wijze leidinggeven aan de afdeling en de individuele medewerkers om hen te verbinden op de koers van de organisatie en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling;
 • De integraal manager vervult de werkgeversrol voor zijn medewerkers en is sparringpartner voor hen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Verantwoordelijk voor een optimale opbouw, samenstelling en omvang van de afdeling, nu en in de toekomst, en het ontwikkelen en onderhouden van de professionaliteit van de afdeling. De integraal manager bevordert de samenwerking en kennisdeling zowel binnen de afdeling als met andere afdelingen en blijft voortdurend in gesprek met de individuele medewerkers én met de afdeling in zijn geheel over doelstellingen, ontwikkelmogelijkheden en functioneren.

Operationele excellentie

 • Verantwoordelijk voor procesmanagement en control. De integraal manager onderschrijft de visie op control en heeft affiniteit met proces- en risicomanagement en het inzetten van hard- en soft controls om doelen te realiseren; hij maakt gebruik van de PDCA-cyclus teneinde kwaliteit te bevorderen.
 • Verantwoordelijk voor – en eerste aanspreekpunt voor bestuurders – in de sturing op en het behalen van concrete doelen, acties en KPI’s, zoals geformuleerd in de prestatieafspraken (o.a. begroting, P&C-cyclus en het jaarplan voor de eigen afdeling);
 • De integraal manager is verantwoordelijk voor alle ondersteunende PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting) binnen de afdeling.
 • Binnen de gestelde (financiële) kaders realiseren van de PIOFACH-doelen en taken van de organisatie en meer specifiek de eigen afdeling in nauwe samenwerking met de collega’s binnen bedrijfsvoering en andere organisatieonderdelen.

 

 

FUNCTIE EISEN-/ WENSEN:

 • Tarief is maximaal €100,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW);
 • WO- werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar recente aantoonbare ervaring met integraal leidinggeven.
 • Minimaal 3 jaar recente werkervaring binnen de sector gemeenten. Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.
 • Minimaal 3 jaar recente aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijke/fysieke domein. Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.
 • Recente aantoonbare kennis en ervaring met procesmanagent en control (o.a. begroting, P&C cyclus) Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.

Gesprekken
De gesprekken zijn op dinsdagochtend 14 februari, van 9.30 – 12.30 uur op locatie

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 7 mrt 2024
Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 26 feb 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 27 feb 2024    Expertise: UX designer, Overig (Design & Multimedia)
Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 29 feb 2024    Expertise: Consultant, Overig (Management & Consulting), Overig (Marketing)

Onze partners