Interim Kwartiermaker Data IT #KRTZ7475759

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 10 januari 2023
Reageren tot 15 januari 2023
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 augustus 2023
Aantal uur 16 uur, 24 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
ZZP tarief € 95 Marktconform per uur
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De afgelopen jaren hebben we de mogelijkheden van informatie gestuurd werken verkend. Een eerste grote mijlpaal was de Data Strategie 2020-2022 en bijbehorend Uitvoeringsplan. Eind 2022 komen we aan het eind van een fase van experimenteren en ervaring opdoen. Tijd om een keus maken over hoe we verder gaan met informatie gestuurd werken. In de begroting 2023 – 2026 is budget gereserveerd om de volgende stappen te zetten. We denken hierbij aan het aantrekken van een Data Engineer, Data analisten en het realiseren van een datawarehouse met BI-tooling.

Om de volgende stappen te zetten, is de organisatie op zoek naar een kwartiermaker informatie gestuurd werken. We zijn op zoek naar een inspirerende collega die binnen de organisatie het voortouw neemt om meer ‘datavolwassen’ te worden en concrete, zichtbare stappen te zetten op het gebied van informatie gestuurd werken. Wat is er voor nodig om te komen tot een bij hen passende data gedreven organisatie? Wat levert het nou daadwerkelijk op? Zijn onze voorgenomen stappen de juiste? Naast bewezen kennis en kunde op het inzetten en gebruiken van

Het is van belang om organisatiebreed in de nabije toekomst beter te kunnen meten en sturen op ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Zoals waarop we willen kunnen anticiperen. Het beschikbaar hebben van betere management- en stuurinformatie in de breedste zin des woord is van wezenlijk belang.  Aan de basis van deze stuurinformatie is data ofwel informatie op orde een voorwaarde om op een juiste wijze gegevens te kunnen analyseren en daarop juist te rapporteren. Heb je dat beter op orde; dan kun je beter sturen en anticiperen op veranderingen. Meten is weten. Hier ligt een duidelijke taak en verantwoordelijkheid voor de kwartiermaker, om dit op een gestructureerde en toekomstbestendige wijze op te zetten en te verwezenlijken. Waarbij altijd de met de organisatie bepaalde doelstellingen m.b.t. het beoogde niveau van datavolwassenheid bewaakt moet worden.

Intussen werken we nu middels een kortlopend project aan het realiseren van een aantal dashboards over onze dienstverlening, op basis van de mogelijkheden vanuit bestaande applicaties. Dit om vooral te leren “wat we willen weten”.

De werkzaamheden vinden voor minimaal 2 dagen per week plaats op locatie. 

Concreet denken we aan de volgende resultaten;

 • Analyse en inventarisatie van de huidige organisatie op het vlak van Data Volwassenheid en een doorkijk naar het gewenste en haalbare volwassenheid niveau.
 • Een stappenplan (projectplan) om te komen tot de gewenste data gedreven organisatie. Dusdanig van opzet dat het praktisch haalbaar is en niet blijft bij een plan alleen.
 • Inzicht in welke formatie, functies en tooling nodig zijn als randvoorwaarden voor bovengenoemd stappenplan. Denk hierbij aan o.a. Data Engineer (Sr) en Data analisten. Hierbij dient het vraagstuk te worden beantwoord of dit zelfstandig door de organisatie kan worden opgepakt of dat hier een beter alternatief voor is. Bijvoorbeeld door samenwerking in de regio.
 • Meenemen en in positie brengen van alle stakeholders, in het bijzonder de functioneel beheerders. Zij hebben een groot aandeel in de kwaliteit van processen en data en zijn daarmee belangrijke stakeholders.
 • Meenemen van de organisatie in de breedste zin des woord.
 • Uitvoering geven aan het opgestelde stappenplan.
 • Het lijkt realistisch om naast de kwartiermaker een Data Engineer te laten starten. Dit om in 2023 concrete rapportages op te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van een Data Lake waarbij de Data Engineer de data op orde brengt om deze daarna om te zetten naar rapportages/Dashboards. Het is ter beoordeling aan de kwartiermaker of en zo ja wanneer een Data Engineer wordt ingezet.
 • Dashboard As a Service (Daas): Hierbij is het van belang te onderzoeken en verbinding te zoeken met de betreffende projectleider van het kortdurende project pilotdashboard. Dit om bekijken of en hoe dit dashboard eventueel als basis kan dienen voor de wijze van een bredere uitrol.

 

  FUNCTIE EISEN/ -WENSEN:

  • Tarief is maximaal €95,- (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW). 
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Kwartiermaker Data en/of Data Engineer waarbij ervaring van 1 of meerdere projecten bij gemeenten of een andere ambtelijke organisatie is opgedaan;
  • Aantoonbare werkervaring met het succesvol begeleiden van een organisatie in de richting van een datavolwassen organisatie (benoem dit duidelijk in het cv);
  • Aantoonbare kennis van de onder het kopje “opdracht” genoemde onderwerpen en skills (Analyse, inventarisatie, stappenplan/projectplan inclusief randvoorwaarden) (benoem en beschrijf bovenstaande duidelijk in het cv.);
  • Aantoonbare werkervaring met data gedreven/informatie gestuurd werken in het Sociaal Domein (benoem dit duidelijk in het cv.)
  • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een projectplan (1), het opstellen van beschrijvingen van administratieve en bedrijfsprocessen (2), het opstellen van een implementatieplan inclusief begroting en dekking.

  Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

  Geef ook in je CV het volgende aan:

  Datum beschikbaarheid;
  Hoeveel uur per week;
  Vakanties of belemmeringen;
  (concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
  Vakantie;
  Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie..

  Mail deze opdracht:
  Deel deze opdracht:

  Voor jou geselecteerde opdrachten

  Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 7 mrt 2024
  Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 26 feb 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)
  Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 27 feb 2024    Expertise: UX designer, Overig (Design & Multimedia)
  Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 29 feb 2024    Expertise: Consultant, Overig (Management & Consulting), Overig (Marketing)

  Onze partners