Interim Hoofd informatiemanagement #KRTZ3483499

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 27 januari 2022
Reageren tot 30 januari 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 januari 2023
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO, WO
ZZP tarief € 90 per uur
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving
De Directie Informatievoorziening zoekt op een interim-clusterhoofd Informatiemanagement om waar te nemen voor het huidige clusterhoofd. Het clusterhoofd Informatiemanagement is eerstverantwoordelijk voor de uitvoering van de archiefwettelijke taken, de inrichting van het samenwerkingsplatform en de dienstverlening rond externe contentbronnen (kranten, tijdschriften, databases). Het betreft een cluster van 18 FTE.
Namens het clusterhoofd is het interim-clusterhoofd verantwoordelijk voor de:
● realisatie van de doelen van het cluster 
● strategische beleidsontwikkeling en innovatie van-strategie, inclusief de advisering hierover
● continuïteit en vernieuwing van dienstverlening op het gebied van informatiemanagement binnen de beleidsprocessen van de organisatie,
● de bewaking van de dienstverlening door leveranciers
● het leiden van het cluster Informatiemanagement, de organisatorische ontwikkeling daarvan en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers van het cluster.
Het interim-clusterhoofd is onderdeel van het managementteam en rapporteert aan Directeur over de behaalde resultaten en aansturing van het cluster.
De inzet van het interim clusterhoofd richt zich op de volgende aspecten:
● bevordert de ontwikkeling van de medewerkers door te sturen op taakvolwassenheid, professionaliteit, gewenst gedrag, resultaten behalen en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid. Het Hoofd borgt hierbij ook de kennisontwikkeling van medewerkers
● levert een inhoudelijke bijdrage aan de realisatie van het jaarplan en aan het jaarplan verbonden budget, inclusief de bedrijfsvoering van het cluster
● levert een inhoudelijke bijdrage aan de formulering van de departementale strategie en visie op het archiefbeheer en externe informatiebronnen
● onderhoudt contact over de huidige dienstverlening en/of ontwikkeling daarvan, bewaakt de afspraken met alle partijen, evalueert deze en stelt bij
● vertegenwoordigt de organisatie in bijeenkomsten over (ontwikkeling van het) archiefbeheer en het gebruik van externe informatiebronnen
● adviseert inhoudelijk over vraagstukken rondom generieke en specifieke dienstverlening en de koers daarin. Hij signaleert mogelijke consequenties van externe ontwikkelingen voor het lopende IM-beleid, ontwerpt oplossingen en verwerft daarvoor draagvlak
● formuleert de visie en strategie op informatiegestuurd werken en geeft vorm aan de (procesmatige en technische) implementatie daarvan. Hieronder valt ook het ontwikkelen van nieuwe technieken, instrumenten en platformen. Hij initieert innovatie in het informatiegestuurd werken en fungeert op dit terrein als gesprekspartner en aangever voor CIO en de bestuurlijke overleggen in relatie tot de bestuurlijke agenda
● adviseert de CIO en ambtelijke leiding desgevraagd over specifieke vraagstukken rondom informatiemanagement. Hij/zij signaleert mogelijke consequenties van externe ontwikkelingen voor het informatiegestuurd werken, ontwerpt oplossingen en verwerft daarvoor draagvlak. Daarbij speelt hij/zij in op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met internationale reikwijdte
● draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de CIO in diens rol en vertegenwoordigt deze in stuurgroepen en overleggen
● ontwikkelt, bewaakt en onderhoudt, vanuit de afgesproken kaders rond informatie gestuurd werken, de samenhang en juiste toepassing van standaarden en modellen

Eisen:

● Aantoonbare leidinggevende vaardigheid, waarbij centraal staat het bevorderen van een open cultuur die is gericht op samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en op behalen van resultaten (eis).
● vaardig in het aansturen van de dienstverlening en coördinatie van de werkprocessen van het cluster ten behoeve van de informatiehuishouding en archivering. De opdrachtnemer beschikt over aantoonbare kennis en ervaring van de processen in de informatiehuishouding en archiefprocessen (eis).
● De kandidaat is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe concepten en beleid, waarin een multidisciplinaire oriëntatie centraal staat (eis).
● De kandidaat is aantoonbaar succesvol geweest in he aansturen van een DIV-organisatie en een complex bestuurlijk speelveld (eis), waarbij ervaring in een internationaal opererende organisatie wenselijk is.

Typering gezochte medewerker
De afdeling zoekt een op korte termijn beschikbare interim manager met een bewezen track record in het aansturen van DIV-afdeling, waarbij leidinggevende ervaring hand in hand gaat met kennis van het vakgebied documentaire informatievoorziening en een mensgerichte aanpak. Hij/Zij is in staat de dienstverlening van de afdeling succesvol te sturen, nieuwe ontwikkelingen in te bedden en medewerkers waar nodig te ontwikkelen. De interim manager zet in op de professionele doorontwikkeling van het cluster op het gebied van de (bestaande en nieuwe) dienstverlening en kan het team hierin meenemen en enthousiasmeren.

Motivatiebrief dient bij aanbieding aanwezig te zijn met de volgende punten:

  • Een onderbouwing van de CV, dat je aan de gestelde eisen voldoet;
  • Waarom wil je voor deze organisatie werken?;
  • Wat trekt je aan in deze functie?;
  • Waarom denk je geschikt te zijn?

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 2 jul 2024    Expertise: Directeur, Teamleider, Overig (Management & Consulting)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Financial controller, Business controller, Overig (Financieel)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 23 jun 2024    Expertise: Administratief medewerker, Overig (Administratief)
Locatie: Breda    Uiterste reactiedatum: 30 jun 2024    Expertise: Scrum master ICT, Agile coach, Projectmanager, Projectmanager ICT, Programmamanager, Overig (Projectmanagement), Programmamanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement), Overig (Training / Educatie / Coaching)

Onze partners