Interim Directeur Dienstverlening #KRTZ7116739

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 7 juli 2022
Reageren tot 14 juli 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 augustus 2023
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
ZZP tarief € Marktconform per uur
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Functieomschrijving
Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen. Bij de concerndirecteur Dienstverlening is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de sociale transformatie en de visie Dienstverlening.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam zijn de verantwoordelijkheden verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor de organisatie liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Opgaven organisatiesturing
Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap Dienstverlening /Sociaal Domein
De ingezette transformatie Sociaal Domein zal met kracht moeten worden doorgezet, met aandacht voor de nodige vernieuwing en innovatie.

Eisen:

De kandidaat die wij zoeken heeft:

1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van bedrijfskunde- of bestuurskunde;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met leiddinggeven in eind verantwoordelijke rol in de politiek bestuurlijke context binnen de gemeentelijke overheid;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar op gebied van organisatieontwikkeling, opdrachtgericht werken, in de publieke sector (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring in het aansturen van minimaal 3 transformatie processen binnen de overheid op strategisch niveau (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting);
5. Uiterlijk per 1 augustus 2022 beschikbaar voor 36 uur per week gedurende gehele periode van inhuur incl. mogelijk verlengingsoptie(s).

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 20 jun 2024    Expertise: HRM adviseur, HRM business partner, Overig (HRM)
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 18 jun 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Meppel    Uiterste reactiedatum: 19 jun 2024    Expertise: Corporate recruiter, Recruiter, Overig (Recruitment)
Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 20 jun 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners