Interim Concerncontroller / Teammanager #KRTZ5317425

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 18 november 2020
Reageren tot 25 november 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Overheid, Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Je bent concerncontroller én teammanager. Je bent in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het slagen van het financiële deel van de fusie opgave: in samenwerking met het team Financiën moet de financiële infrastructuur klaar gemaakt worden voor de nieuwe gemeente en moet een Kadernota en een begroting 2022 voor de nieuwe gemeente met de harmonisatiekeuzes worden gemaakt, terwijl de controlcyclus van de bestaande gemeenten doorgaat. Voor de beide gemeentebesturen en de directie van de organisatie ben je het inhoudelijk gezicht van deze opgave. Deze opgave doe je samen: samen met het eigen team Control & Advies, maar met name ook samen met het team Financiën. Er is enthousiasme om ermee aan de slag te gaan, dus: een mooie opdracht!

De concerncontroller heeft als belangrijkste taken:

  • adviseren van het bestuur en de directie over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten;
  • adviseren van het bestuur en de directie over de vormgeving en naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de overgelegde informatie in de p&c cyclus;
  • het toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle
  • zorgdragen dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek in beeld worden gebracht
  • toezicht en advisering over de projecten van de gemeente met een consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente, waaronder in ieder geval Stadsverwarming, fusie, en de vastgoed- en grondexploitaties
  • toetsen van college- en raadsvoorstellen op financiële en beheersmatige aspecten en advisering over de kwaliteitsverbetering van deze stukken in zijn algemeenheid

De teammanager heeft als taak om de medewerkers te faciliteren om hun advisering richting directie en teammanagers van de domeinen zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit ‘faciliteren’ is belangrijk. De afgelopen 2 jaren zijn er veel personele wisselingen geweest. De teammanager moet zorgen voor een stabiele en prettige werkomgeving, zodat de controllers hun werk als helpende handen van de organisatie goed kunnen oppakken. Ze leveren daarbij maatwerk per domein. De teammanager moet ook een sterke inhoudelijke sparringpartner zijn voor de controllers. Er worden grote ontwikkelingen ter hand genomen met ingewikkelde financiële aspecten en daar valt de fusie zeker onder. De samenwerking met het team Financiën is cruciaal, naast samenwerkingsvaardigheden gaat het ook om inhoudelijke expertise. Een belangrijk aandachtspunt voor de teammanager is de invulling van de business control functies in samenwerking met de directeuren.

Eisen waaraan je moet voldoen:

1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau, in de richting van bedrijfseconomie, bedrijfskunde of registercontroller (RC);
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 8 jaar als concerncontroller binnen een gemeentelijke instelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel leidinggevende in een gemeente van meer dan 75.000 inwoners;
4. Aantoonbare kennis van de financiën van grondexploitaties, gemeentelijk vastgoed en/of deelnemingen;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met een gemeente die gaat fuseren.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Beschikbaarheidsdatum;
Hoeveel uur per week;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Bestuurssecetaresse, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Overig (Projectmanagement), Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning), Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners