Interim Clustermanager Strategie & Beleid #KRTZ4110236

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 15 november 2022
Reageren tot 17 november 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Enschede
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 30 april 2023
Aantal uur 32 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
ZZP tarief € Marktconform per uur
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De essentie van de opdracht
Voor 1 tot 2 jaar leiding geven aan het cluster Strategie & Beleid Sociaal (SBS), en daarbij uitvoering gevend aan een ontwikkelopdracht. Bij afronding van de opdracht moet het cluster dusdanig functioneren dat er geen clustermanager meer nodig. Belangrijk onderdeel van het reguliere deel van de opdracht is het fungeren als ‘hitteschild’ of ‘probleemoplossend filter’ voor het cluster naar de omgeving (ambtelijk en bestuurlijk toe). De ontwikkelopdracht strekt er toe de verbinding en samenwerking binnen en buiten het cluster krachtig te maken, en ook de verbinding met de visie op het sociaal domein intrinsiek onderdeel van het werken binnen het cluster te laten zijn.

De opdracht
We zoeken een ‘clustermanager-plus’. Primair ben je gewoon clustermanager, met verantwoordelijkheid voor het cluster SBS. Daar hoort bij dat je de leidinggevende bent van de 4 afdelingshoofden, en verantwoordelijk bent voor de (kwaliteit en kwaliteit van de ) productie van het cluster.  
De plus bestaat uit de ontwikkelopgave. Die opgave heeft betrekking op het cluster SBS, maar wordt nadrukkelijk over de grenzen van het cluster heen uitgevoerd. Op onderdelen zal deze opdracht niet alleen clusteroverstijgend zijn, maar zelfs domeinoverstijgend. Het gaat namelijk ook over de gemeentebrede realisatie van de strategische opgaven van de gemeente, zoals vastgelegd in gemeentebegroting en toekomstvisies.
De opdracht bestaat er uit een aantal nu geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Deze tekortkomingen of vraagstukken zijn niet nieuw, en er is de afgelopen jaren ook al wel aan gewerkt ze uit de wereld te helpen. Dat dat nog niet gelukt is, duidt er op dat de oorzaken breed en diep zijn – gemakkelijke oplossingen zijn er niet. In willekeurige volgorde:

 • Aandacht. Men mist aandacht voor de mens achter het werk, maar ook wel voor het werk zelf. Doe ik er toe, doet mijn werk er toe, en waar blijkt dat dan uit? Dit lijkt het meest belangrijke gemis.
 • Ervaren druk en hectiek vanuit het bestuur, met onvoldoende visie op de koers en onvoldoende vasthoudendheid op de ingezette koers. Het samenspel raad – college – ambtelijke organisatie moet beter.
 • Sturing vanuit het management / de organisatie op taak- of product-niveau, in plaats van op opgaveniveau.
 • Gebrek aan visie van het management, daarmee richting en keuzes en prioritering passend bij die visie en richting.
 • Men beleeft het werken binnen Beleid als werken op eigen eilandjes. Verbinding en samenhang (tussen en op de opgave, tussen de opdrachten van afzonderlijke medewerkers, in het dagelijks werk) wordt gemist.
 • De samenwerking met de rest van de organisatie gaat vaak moeizaam. Men mist een uitnodigende houding tot samenwerking, en welkom voor hulp, ideeën, vernieuwing. (Dit wordt vaak in algemene termen uitgesproken, maar het is geen overall-beleving, er is differentiatie.)
 • In het bijzonder moet de leercirkel beleid – uitvoering – (bijgesteld) beleid – etc (ingericht en) gesloten worden. De verbeterkansen voor beide aspecten van ons werk moeten gegrepen worden.
 • De taakvolwassenheid of professionaliteit van de medewerkers behoeft verdere ontwikkeling. Medewerkers vragen deels om meer verantwoordelijkheden, maar pakken deels ook nog niet alles op wat wel gepakt mag worden. Assertiviteit, pro-activiteit, een constructieve aanspreekcultuur – het behoeft verbetering. Net als datagedreven en opgavegestuurd werken.
  Overigens gaat dit om een ontwikkeling waar medewerkers en management samen op moeten trekken.
 • Diverse van de hierboven genoemde punten kun je ook omschrijven als ervaren onduidelijkheid tav rollen en verantwoordelijkheden.

Verbeteringen zijn niet uitsluitend te verwachten van ofwel organisatiewijzigingen, ofwel andere personen op cruciale plekken, ofwel veranderingen van opdracht / middelen / werkwijze. Verbetering zit in het realiseren van de goede mix van kaders, middelen, koers en prioriteiten – en goede samenwerking, met ruimte voor elkaar, verschillende invalshoeken en het accepteren van verschillen in doen en laten en persoonlijkheid.
 

FUNCTIE EISEN / -WENSEN:

Vereisten om de opdracht tot een goed einde te brengen
We zoeken een manager met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een gemeentelijke organisatie, op het raakvlak ambtelijke organisatie – bestuur, bij voorkeur als directeur. Het is een opdracht op academisch niveau. Kennis en ervaring van / met organisatieontwikkeling is noodzakelijk, net als ervaring met het aansturen van beleidsprocessen.
De persoon die we zoeken is resultaatgericht en assertief, maar ook zeer goed in staat tot samenwerken en relaties aangaan en onderhouden. Laagdrempelig, in staat en bereid gemaakte keuzes toe te (blijven) lichten. Hij / zij is analytisch, bestuurlijk sensitief, pro-actief, communicatief vaardig, daadkrachtig en besluitvaardig. Creëert duidelijkheden waar onzekerheden zijn.

Verder vragen wij:

 • minimaal een afgeronde WO opleiding
 • meer dan 9 jaar aantoonbare ervaring als Clustermanager of Directeur/Directrice binnen de gemeente
 • aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling binnen de (rijks) overheid
 • aantoonbare werkervaring binnen verschillende beleidsterreinen

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners