Interim Afdelingshoofd Interne Dienstverlening #KRTZ4471688

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 14 januari 2021
Reageren tot 17 januari 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 32 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als afdelingshoofd IDV ben je uiteraard bezig met de dagelijkse aansturing van de afdeling IDV. Het team Communicatie & KCC en het team I&A worden aangestuurd door een teamleider, zelf stuur je op hoofdlijnen de bodedienst & facilitair aan. De dagelijkse aansturing van de bodedienst is in handen van een senior medewerker. Daarnaast neem je samen met de andere afdelingshoofden en directie wekelijks deel aan het managementoverleg waar organisatie brede onderwerpen aan de orde komen.

Naast de dagelijkse aansturing van de afdeling zijn er ook een aantal opdrachten waar je mee aan de slag gaat:

Visie op interne dienstverlenging en bedrijfsvoering
De samenleving verandert en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. De veranderende samenleving en de ontwikkelingen die “buiten” plaatsvinden, hebben ook invloed op de interne organisatie. Het is dan ook de uitdaging om hierop in te spelen en vorm en inhoud te geven aan een herijkte visie op interne dienstverlening en bedrijfsvoering. Het is aan jou de taak om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren en er voor te zorgen dat de visie wordt opgesteld. deze op te stellen.  

Bemensing KCC + benchmark 
De bemensing van het KCC is krap en het grootste deel van de flexibele schil is te vinden binnen het KCC. In de eerste helft van 2021 dient er een benchmark te worden uitgevoerd waardoor objectief te bepalen valt hoe de bemensing zich verhoudt tot andere vergelijkbare organisaties. Op basis van o.a. deze benchmark wordt een voorstel verwacht over de bemensing van het KCC voor 2022 en verder. Daarbij wordt verwacht dat de verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt verbeterd (dat wil zeggen minder inhuur, meer vast personeel).

ICT uitdaging planmatig en structureel op orde brengen 
De afgelopen jaren is door I&A hard gewerkt om slimmer samen te werken, slimmer te communiceren en slimmere data-inzet mogelijk te maken. De gemeentelijke organisatie heeft een volledig up-to date ICT omgeving inclusief uitwijk. Alle medewerkers maken gebruik van ‘slimme hulpmiddelen’ zodat thuiswerken in dat opzicht geen probleem is.

De komende tijd moet worden gewerkt aan een hernieuwd project portfolio, inclusief de instrumenten die het de directie mogelijk maakt pro actief te kunnen (bij) sturen.

Eisen waaraan je moet voldoen:

1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als manager bij gemeenten in de afgelopen 10 jaar;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 15 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring bij gemeenten op het gebied van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, gericht op het verbeteren van dienstverlening aan inwoners, als ook interne klanten (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie project(en));
4. Aantoonbare kennis van coachend / verbindend leiderschap d.m.v. een afgeronde opleiding / cursus;

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 22 feb 2024    Expertise: Informatie architect, Solution Architect, JAVA developer, Frontend developer, Backend developer, Overig (ICT - Web development), Full stack developer, Overig (ICT - Software & App development)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 22 feb 2024    Expertise: Communicatieadviseur, Overig (Communicatie), Overig (Webredactie)
Locatie: Heerlen    Uiterste reactiedatum: 25 feb 2024    Expertise: Project secretaris, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 22 feb 2024    Expertise: Online marketeer, Marketeer

Onze partners