Interim Afdelingshoofd Beleid & Vergunningen #KRTZ1352012

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 22 juni 2021
Reageren tot 27 juni 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 november 2021
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
ZZP tarief € 98 per uur
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De manager Beleid & Vergunningen legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De manager is lid van het management team en daarmee medeverantwoordelijk voor besluitvorming binnen het MT.

Specifieke taken en verantwoordelijkheid

 • Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de afdeling goed in staat is en blijft om de verwachtte productie te realiseren, in relatie tot de strategische organisatiedoelstellingen. Dit gaat zowel over sturen op productiedoelstellingen als sturen op ontwikkeldoelstellingen ten behoeve van de toekomstige productie.
 • In de rol van proceseigenaar ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de uitvoeringsprocessen van de afdeling.
 • Je bent in staat om de organisatie extern te representeren en om relevante externe signalen te vertalen naar de organisatie en naar je eigen afdeling in het bijzonder.
 • Je vervult de schakelfunctie tussen directie, MT en de afdeling. Hierbij draag jij zorg voor informatieoverdracht in beide richtingen.
 • Als afdelingshoofd ben je medeverantwoordelijk (adviserend) voor de te nemen MT/directiebesluiten en bestuursbesluiten en je draagt mede de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering hiervan.
 • Je bent opdrachtgever voor afdeling overstijgende projecten of programma’s.
 • Je zorgt voor de vertaalslag van organisatiedoelen naar afdelingsdoelen en de totstandkoming van afdelingsplannen en -resultaatdoelstellingen.
 • Je draagt ook de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van afdelingsactiviteiten conform het afdelingsplan en volg en bewaak je de uitvoering hiervan. Je signaleert eventuele achterstanden en overschrijdingen en neemt ter zake maatregelen.
 • Je ziet toe op tijdigheid en de totstandkoming van heldere afdelingsrapportages.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting van de afdeling. Je signaleert tijdig knelpunten, en je neemt maatregelen om knelpunten weg te nemen of op te lossen.
 • Je bewaakt de resultaten in termen van tijd, bezetting, geld en kwaliteit.
 • Je zorgt voor een optimaal werkklimaat waarbinnen de medewerkers zelfstandig kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen in samenwerking met de clustercoördinatoren. Je bent daartoe aanspreekpunt, je stuurt indien nodig aan en je treedt begeleidend op.
 • Je stimuleert, motiveert en bewaakt de afstemming tussen de clustercoördinatoren binnen de afdeling.
 • Ten slotte voer je jaarlijks de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de afdeling.

Eisen waaraan je moet voldoen:

 • WO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 5 jaar leidinggevende werkervaring.
 • Heeft reeds verantwoordelijkheid voor een afdeling gedragen.
 • Inhoudelijke kennis van / ervaring met het aansturen van medewerkers die werkzaam zijn in een soort gelijke omgeving.
 • Ervaring met productiesturing binnen de context van een overheidsinstelling.
 • Een achtergrond bij een gemeente of een gemeenschappelijke regeling. 
 • Een achtergrond in de zakelijke dienstverlening.
 • Kennis en ervaring van bestuurlijke verhoudingen.
 • Kennis en ervaring van het analyseren van managementrapportages.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 mei 2024    Expertise: HRM medewerker, Overig (HRM)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 mei 2024    Expertise: Data architect, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 2 jun 2024    Expertise: Data architect, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 25 mei 2024    Expertise: Administratief medewerker, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel), Overig (Administratief)

Onze partners