Interim Adviseur Informatie & Applicatiebeheer #KRTZ3501688

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 26 september 2022
Reageren tot 2 oktober 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Breda
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 31 maart 2023
Aantal uur 32 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Wij zijn voor de periode van 6 maanden, voor 32 uur per week op zoek naar een Adviseur informatie & applicatiebeheer.

Aanleiding
Er is onderzoek gedaan naar het applicatiebeheer, er is een flinke kwaliteitsslag nodig waarvoor ook aanbevelingen zijn gedaan. De hieruit voortvloeiende aanpak is gericht op het structureren van het applicatiebeheer en het formuleren van kwaliteitseisen.   

De opdracht

 • Je werkt de kaders voor het plan van aanpak verder uit. In ieder geval het volgende wordt meegenomen:

Het opstellen van centrale kaders ten aanzien van applicatiebeheer. 

Heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Realiseren van een bedrijfszekere invulling van het applicatiebeheer.

Zorgdragen voor een goede sturing op en bewaking van de uitvoering van applicatiebeheer conform de vastgestelde kaders en afspraken.

Het realiseren van een coördinatiepunt voor applicatiebeheer waarbij je zelf de rol van coördinator vervult en zorg draagt voor heldere afstemmomenten tussen alle betrokkenen.

Uniforme afspraken t.a.v. het budgethouderschap van applicaties.

Een actueel totaaloverzicht van het applicatielandschap.

 • Je bent de schakel tussen ICT, de applicatiebeheerders en informatiemanagement.
 • Je zorgt voor begeleiding en inrichting van het contractmanagement.
 • Je levert een bijdrage aan de uitvoering van de SAAS-strategie en overige (software) migratietrajecten.

Op te leveren resultaten

 • Document met centrale kaders en kwaliteitseisen ten aanzien van het beheer van applicaties.
 • Applicatieoverzicht conform uitgangspunten in het onderzoeksrapport.  
 • Procedurebeschrijving met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Communicatievoorstellen richting diverse doelgroepen binnen de organisatie.
 • Zichtbaarheid professionaliseringsslag binnen de organisatie.
 • Functieprofielen voor de coördinator beheer applicaties en beheerders applicaties.

Naast bovenstaande opdracht vervul je ook de rol van informatieadviseur. Je adviseert en begeleidt de organisatie bij het traject om de informatiestromen en informatiebehoefte aan te laten sluiten op de veranderende processen. Je vertaalt behoeften naar oplossingen en toetst of deze passen in de gekozen strategie. Je zorgt voor een optimale afstemming tussen de bedrijfsvoering en de ondersteunende informatievoorziening en bent het aanspreekpunt voor informatiemanagement gerelateerde vragen voor de vak-afdelingen. Je fungeert als intermediair tussen de opgaven enerzijds en de ICT dienstverlening, applicatiebeheerders en leveranciers anderzijds.

Eisen:

De kandidaat die wij zoeken:

Profiel
Je bent een professional die de opgaven begrijpt en vertaalt naar concrete resultaten. Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, bent analytisch sterk, neemt je verantwoordelijkheid en je gaat voortvarend te werk. Met een samenwerkingsgerichte aanpak vul je de functie proactief, pragmatisch en resultaatgericht in. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten. Daar hoort natuurlijk bij dat je prioriteiten stelt, overzicht houdt en actief communiceert over de voortgang van het project.

 • aantoonbare ervaring met een vergelijkbare opdracht
 • aantoonbare ervaring met functioneel beheer en ICT-dienstverleners
 • aantoonbare ervaring met advisering en projectleiding, binnen een gemeentelijke organisatie of overheid

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 29 apr 2024    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 5 mei 2024    Expertise: Project secretaris, Bestuurssecetaresse, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Secretaresse, Overig (Projectmanagement), Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning), Managementassistent, Overig (Secretarieel)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2024    Expertise: Overig (Administratief)

Onze partners