Informatieadviseur – interim #KRTZ8717622

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 6 januari 2022
Reageren tot 12 januari 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Arnhem
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 1 februari 2023
Aantal uur 40 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO, HBO
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Voor een zorgorganisatie in Arnhem zoeken wij een fulltime, 40 uur per week:

Interim Informatieadviseur

De opdracht is voor minimaal 6 maanden met kans op 6 maanden verlenging.

Kandidaat is bij voorkeur in loondienst, indien men deze opdracht als Freelancer / ZZP  wenst in te vullen, dan zullen er concreet te behalen doelen worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht.

De inhoud van de opdracht komt grotendeels neer op een rol als intern accountmanager namens de dienst ICT en Medische Techniek (IMT) richting alle afnemende diensten en divisies van de zorginstelling.

Op functie is een combinatie van accountmanagment, business consultancy en projectleiderschap.

Taken en verantwoordelijkheden:

Onderhouden klantcontact: Aanspreekpunt op tactisch niveau/ adviseren op operationeel en tactisch gebied, onderhouden netwerken:

 • De adviseur weet er speelt binnen IMT voor kolom/ RVE (status lopende projecten, changes, organisatieontwikkelingen, beleidskeuzes) en zoekt actief naar informatie;
 • De adviseur onderhoudt uit eigen beweging contact met klanten (met namen hoofden, managers, specialisten) en weet de klant te binden en boeien;
 • De adviseur weet de klantrelatie ook bij verschil in belangen goed te houden. Hij spreekt klant aan op gewenst gedrag en zoekt altijd naar gezamenlijk belang;
 • De adviseur volgt de uitvoering van belangrijke wijzigingen en projecten, is signalerend; bewaakt de relatie en de afspraken met de klanten tijdens de uitvoering;
 • Adviseur bemiddelt bij dreigende escalaties en stagnaties en zoekt actief naar structurele oplossingen; Rol informatieadviseur is een ‘oliemannetje/vrouwtje’; brengt belanghebbenden bij elkaar, forceert een oplossing, zorgt voor eenheid en begrip en laat los zodra verdere inbreng niet meer nodig is;
 • Continue monitoren en evalueren van de klanttevredenheid;
 • Formuleert acties om de klanttevredenheid te verbeteren en adviseert het MT en medewerkers hierover;
 • Adviseur durft voorop te lopen in digitale vaardigheden en geeft hierin voorbeeldgedrag aan klanten;
 • De adviseur bouwt voortdurend aan netwerken binnen IMT, in het ziekenhuis en met samenwerkingspartners buiten het ziekenhuis, voor zover dit relevant is voor de klantcontacten. De netwerken sluient aan bij zowel de formele als informele organisatie.

Adviseren: 

 • Vertaalt de uitkomsten van de informatieanalyse en informatiebehoefte naar een advies en vertaalt dit naar (integrale) IMT oplossingen;
 • De adviseur voorziet, onderkent en vertaalt van de behoeftes van de klant (op verzoek of eigen initiatief) naar bruikbare oplossingen:
 • De adviseur adviseert en informeert het tactisch/strategisch management; informeren door het makelen van kennis en informatie. Adviseren door mogelijkheden en alternatieven voor te leggen, een eigen mening daarover te formuleren en opvattingen bij klanten of collega’s te beïnvloeden in het kader van het bedrijfsbelang of IMT-belang;
 • De adviseurs is op de hoogte van relevante ontwikkelingen zoals wet- en regelgeving, ontwikkelingen binnen de IMT-vakgebieden, processen en methodieken);
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen;
 • De adviseurs spreekt waar nodig IMT-collega’s aan indien dit nodig is voor een goed contact met de klanten en deelt positieve feedback;

De verwachte resultaten zijn:

 • Verbinding IMT – klant:
 • Betere contacten met het huis; door kortere lijntjes, verbeteren zichtbaarheid IMT, stroomlijnen van de klantvragen;
 • Signaalfunctie, voorkomen van escalaties, signaleren ontwikkelingen en relevantie voor IMT;
 • Advisering; sturing geven aan IMT/bedrijfsdoelen;
 • Opbouwen van een duurzame samenwerkingsrelatie (partnersship, vertrouwen opbouwen);
 • Verbeteren dienstverlening IMT; (stroomlijnen processen, continue verbeteren, verhogen wendbaarheid);
 • Betere informatievoorziening; door levering van Quick scans, businesscases, user stories, risicoanalyses, functionele business- en user-requirments, projectvoorbereidingen en analyse opdrachten (binnen en buiten ‘eigen’ RVE’s).
 • Zorgt voor verandering; stimuleert digitalisering/digitale vaardigheden

Om je rol goed te kunnen uitvoeren heb je contact met alles stakeholders, zoals: 

 • Klant (primair; zorgmanager, hoofden, specialisten; secundair: overige zorgverleners, medewerkers, etc.);
 • Raad van Bestuur;
 • IMT collega's
 • Leveranciers;
 • Externe zorgverleners (apotheken, collega ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc.);

Functiewensen en -eisen:

De gezochte kandidaat beschikt over kennis van, en ervaring met:

 • Bedrijfsprocessen, bi voorkeur in een medische instelling;
 • Beleid en kaders van de gezondheidszorg;
 • Interne en externe ontwikkelingen (E-health, innovatie, ontwikkelingen bedrijf en zorgmarkt);
 • Technische kennis (ICT, BI, Medische techniek), voor vertaling techniek naar klant vise versa;
 • Methode en technieken voor:
  • Business analyse;
  • Adviseren;

Gezochte persoonlijke competenties zijn:

 • Communicatief vaardig: enthousiast, positieve instelling, spreekt de taal van de klant en collega’s, inleven in de behoeften van de klant;
 • Digitaal vaardig; voorop lopen bij de klant en behoeften kunnen signaleren
 • Politieke sensibiliteit;
 • Nieuwsgierig/ onderzoekend, brede interesse;
 • Analytisch;
 • Flexibel; weten om te gaan met onduidelijkheden in beleid, processen en opereert zelfstandig en toets voortdurend aan anderen;
 • Kritisch;
 • Hulpvaardig, soms is het antwoord ‘niet doen’ ook helpen;
 • Integer; spelen met openheid zonder te liegen, handelen wekt vertrouwen.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 30 jun 2024    Expertise: Teamleider, Overig (Management & Consulting)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 1 jul 2024    Expertise: Administratief medewerker, WMO consulent, Overig (Sociaal Domein), Overig (Administratief)
Locatie: Leiden    Uiterste reactiedatum: 27 jun 2024    Expertise: HRM adviseur, HRM business partner, Overig (HRM)
Locatie: Leiden    Uiterste reactiedatum: 1 jul 2024    Expertise: Project secretaris, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Overig (Projectmanagement), Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners