Clusterhoofd Data Competence Centre (tijdelijk) – Utrecht #KRTZ6423182

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 2 augustus 2023
Reageren tot 3 augustus 2023
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Utrecht
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 21 februari 2024
Aantal uur 36 uur
Soort contract Payroll contract
Opleidingsniveau WO
ZZP tarief € Marktconform per uur
Salaris Marktconform per maand
Branche Overheid

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Inhuur opdracht / Tijdelijke opdracht:

Opdracht: Clusterhoofd Data Competence Centre / Chief Data Officer (36 uur)

Locatie: Utrecht
Startdatum: 21 augustus 2023
Einddatum: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Uren per week: 36 uur
ZZP mogelijk: Nee, projectdetachering ivm wetDBA
Projectdetachering mogelijk: Ja, salarisindicatie obv 36 u p/w

Uiterste reactiedatum: 4 augustus 2023 om 10:00 uur

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:

 • draagt zorg voor effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking binnen het cluster
 • draagt zorg voor personeelsmanagement in lijn met de organisatiebrede visie en afspraken
 • draagt zorg voor het op adequate wijze ondersteunen en aansturen van medewerkers van het betreffende cluster in de uitvoering van hun werk
 • verzorgt gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie binnen het cluster en waar nodig daarbuiten
 • draagt zorg voor het behalen van afgesproken resultaten, het opleveren van producten en het vormgeven en implementeren van processen
 • analyseert ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden en vertaalt deze naar het terrein van het organisatieonderdeel, wat zich onder meer uit in veranderingen en nieuwe producten en processen
 • draagt zorg voor meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opstellen in samenhang met de doelstellingen van de Directie
 • verzorgt afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • begeleidt veranderingen en implementaties en voert evaluaties uit heeft een structurele invloed op en constructieve bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of van breed strategisch beleid
 • kan het cluster op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
 • is in staat strategisch te onderhandelen en neemt standpunten in kan verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen.

Achtergrond opdracht

Bij de woorden data en waarde toevoegen heb jij meteen een duidelijk beeld voor ogen. Als hoofd van het Data Competence Centre en Chief Data Officer help jij de organisatie verder in de ontwikkeling van werken met data die in de afgelopen jaren is ingezet. Jij weet een gevarieerd team met verschillende expertise op het gebied van data zo aan te sturen dat zij hun volle potentieel kunnen inzetten om waarde toe te voegen. Een team van dertig collega’s die elke dag de uitdaging aangaan om de data binnen de juiste kaders en richtlijn in te zetten. In het team vind je Data Scientists, Business Intelligence experts, Data Engineers, Visualisatie-experts. Maar ook een data-architect, dataportfoliomanagement, een Data Steward en een Implementatieadviseur data maken deel uit van jouw afdeling. Als Clusterhoofd en CDO sta jij aan de lat om samen met de experts de koers voor werken met data verder vorm te geven. Zowel op technologisch gebied voor de verdere doorontwikkeling van het moderne data platform als op het gebied van besturing en hygiëne van werken met data. Waarbij jouw kennis op gebied van technologie en data goed van pas komen. Jij weet binnen de gehele afdeling innovatie een plek te geven en bent in staat om de verschillende eigenschappen van zowel het Business Intelligence Team als het Data Science Team op de juiste waarde te schatten en in hun kracht te zetten en waar dat nodig is te verbinden. Je weet je gedegen kennis en persoonlijke touch toe te spitsen op de specifieke behoeften, context en ontwikkelfase, met zowel ambitie als oog voor de realiteit. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega’s binnen de directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie. Als Clusterhoofd maak je deel uit van een managementteam (MT), waarvan de directeur en tevens CIO leiding aan geeft. Samen met het MT zorg jij dat de koers zoals die vastgelegd is in de Digitaliseringsvisie wordt gevolgd en gerealiseerd. Binnen die Digitaliseringsvisie speelt data een belangrijke rol.

Naast de rol van Clusterhoofd en lid van het MT vervul je ook de rol van Chief Data Officer binnen en buiten de organisatie. Een rol die nog niet formeel is vastgelegd maar dat in de komende periode wel moet worden. Je neemt deel in de CDO-raad i.o. en vertegenwoordigd daar de belangen. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere CDO’s. Uiteindelijk doe je dit werk om de waarde van data tot uiting te laten komen in het werk van elke medewerker. Je erkent en herkent de fase waarin elk organisatieonderdeel zich bevindt op de route naar meer werken met data. Daarbij kun je helder uiteenzetten wat de verwachtingen zijn en welke verantwoordelijkheden elke collega heeft. Bovenal heb je passie voor gegevens en zet je die graag in om te helpen bij het realiseren van de maatschappelijke opgave.

 

FUNCTIE EISEN / -WENSEN:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring in het aansturen van (teams van) professionals
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met verschillende relevante I(CT)-vakopleidingen afgerond, waardoor je de taal en thema’s van de informatie-/ICTexperts begrijpt. Bijv. opleidingen op het gebied van business intelligence, data science.
 • Aantoonbare kennis en ervaring op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden is een pré: datamanagement, data- en informatiegestuurd werken, data (integratie) architectuur, data security management.
 • Je hebt 3 jaar ervaring met een coachende stijl van leidinggeven en bent in staat om een team te laten ontwikkelen en groeien. Je stuurt de medewerkers aan, je daagt hen uit om het beste uit zichzelf te halen en spreekt hen aan op effectief gedrag. Je hebt een sterk verbindend vermogen, stelt je empathisch op en weet een sfeer van vertrouwen en respect te creëren.
 • Persoon die geïnteresseerd is en altijd op de hoogte van de nieuwste technologieën op data gebied
 • Ervaring als CDO is een pre
 • Bekend met de producten die een BI / datascience team voortbrengt
 • Ervaring in relatie tot cloud services (zoals Azure);
 • Je bent daarbij in staat om netwerken te creëren zowel binnen als buiten de organisatie op het snijvlak van het primair proces van de organisatie en data en digitalisering en weet deze twee werelden bij elkaar te brengen.
 • Ervaring binnen de overheid of vergelijkbare grote (politieke) organisaties.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk, resultaatgericht en innovatief.
 • Je draagt zorg voor een evenwichtige werkverdeling;
 • Je kunt overtuigend communiceren, beschikt over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar;
 • Je durft beslissingen te nemen, en weet deze goed te onderbouwen
 • Je hebt adviesvaardigheden op strategisch en tactisch niveau en bent in staat op verschillende niveaus binnen de organisatie te communiceren, zowel binnen de primaire- als ondersteunende processen. 

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie obv 36 uur p/w.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Breda    Uiterste reactiedatum: 12 aug 2024    Expertise: Visual designer, DTPer, Traffic manager, Overig (Webredactie)
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 30 jul 2024    Expertise: Projectmanager, Projectmanager ICT, Programmamanager, Overig (Projectmanagement), Programmamanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 21 jul 2024    Expertise: Content specialist, Overig (Communicatie), Overig (Webredactie)
Locatie: Breda    Uiterste reactiedatum: 25 jul 2024    Expertise: Bestuurssecetaresse, Secretaresse, Managementassistent, Overig (Secretarieel)

Onze partners