Business Consultant

Een business consultant is een consultant met een bedrijfskundige achtergrond. Ze worden ingezet bij het geven van bedrijfskundige adviezen. Een business consultant brengt kennis en inzicht van buitenaf naar binnen om het bedrijf te verbeteren of om een specifieke vraagstukken op te lossen. Specifieke vraagstukken voor een business consultant betreffen bedrijfskundige adviezen. Dit zijn adviezen die betrekking kunnen hebben op de organisatie, marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen en het management van een bedrijf.

Business Consultant opdrachten

Locatie: Remote, Utrecht    Uiterste reactiedatum: 30 jun 2022   Gesloten

Onze partners