Projectmanager Apps

Projectmanager Apps

 • Publicatie datum:26 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 5154
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 20 November 2017
  Eind datum 31 December 2018
  Branche ervaring Overheid
Amsterdam, Nederland
Opdracht omschrijving

Projectmanager IT 
Binnen de afdeling is gestart met een vooronderzoek Apps met als doel een visie te leveren op mobiele dienstverlening. Vanuit het vooronderzoek wordt een projectvoorstel uitgewerkt wat moet leiden tot een project waarin zowel de doelarchitectuur als de eerste app wordt vormgegeven. Dit zal plaatsvinden in 2018.

Doel van de functie
De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken

– Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
– Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
– Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
– Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
– Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
– Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
– Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
– Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
– Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
– Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
– Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement naast lopende projectverantwoordelijkheden.
– Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
– Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:  – Mitigeren risico’s.  – Werken onder architectuur. – Draagt zorg voor juiste in beheer name. – Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Functiecompetenties Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
– Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
– Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring
– Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding.
– Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten.
– Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema’s (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).
– Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.

Gedragscompetenties Business Services
-Leervermogen: Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen. Gedragsindicatie op niveau 2: Past op eigen initiatief nieuwe informatie en ideeën toe.
-Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. Gedragsindicatie op niveau 2: Brengt het eigen gedrag in lijn met de doelen, prioriteiten en cultuur van eigen organisatie(onderdeel).

Specifieke gedragscompetenties
-Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Gedragsindicatie op niveau 2: Plant en organiseert zelfstandig en op eigen initiatief het eigen werk op effectieve wijze, mede in afstemming met anderen.
-Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken. Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving op effectieve wijze richting en sturing te geven aan een team/groep. Vertoont voorbeeldgedrag door het ‘wij’-gevoel in het team/ de groep te creëren en leden daarvan een veilige omgeving te bieden.
-Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. Gedragsindicatie op niveau 2: Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is.

Eisen:
-Minimaal 2 soortgelijke opdrachten (architectuur en realisatie basisplatform app-diensten) afgerond in de functie van projectmanager
-Aantoonbare ervaring met het managen van een omvangrijk/complex e-dienstverleningsproject
-Tenminste 3 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijk complexe omgevingen.