HR Officer – Genk, Belgie

HR Officer - Genk, Belgie

 • Publicatie datum:27 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 4977
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Medior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 06 November 2017
  Eind datum 06 April 2018
  Branche ervaring Industrie
Genk, België
Opdracht omschrijving

Voor de organisatie in Genk, België zijn we op zoek naar een HR Officer

Purpose of the job
•    Superviseren van de personeelsadministratie, adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling, besluitvorming en implementatie van het personeelsbeleid, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving en interne afspraken.
•    Verantwoordelijk voor de verwerking en betaling van de lonen en salarissen teneinde een correcte verloning te garanderen voor de arbeiders, bedienden en expats binnen de organisatie.

Resultaatgebieden & Kerntaken 

•    Personeels- en salarisadministratie
–    Structureren, verbeteren en in stand houden van de personeels- en salarisadministratie teneinde de loonverwerking accuraat te laten gebeuren en het bedrijf te voorzien van de gewenste personeelsinformatie, en dit in overeenstemming met de toepasselijke sociale wetgeving en CAO’s.
o    Opvolgen en implementeren van nieuwe systemen en automatiseren van de afdeling.
o    Gedegen kennis van de verschillende systemen is erg belangrijk om problemen op te lossen en nieuwe toepassingen mogelijk te maken.
o    Het gebied beslaat zowel personeelsbestanden als tijdsregistratie en rapportering.
o    Opzetten van dossiers en salarisconcepten voor expats in overleg met International Assignments.
o    Opstellen contractbeëindigingen, berekening opzegvergoedingen en aanbod outplacement

–    Uitvoeren en in stand houden van de personeels- en salarisadministratie teneinde de loonverwerking accuraat te laten gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke sociale wetgeving en CAO’s.
o    Interpreteren en registreren van personeels- en loongegevens.
o    Diverse berekeningen: Loonsverhogingen/Eindejaarspremie/Vakantiegeld/Winstdeelname/SWT/Verlofrechten
o    Index- & CAO-aanpassingen (salarissen, onkosten, wachtdienstvergoedingen) opvolgen en doorvoeren
o    Voeren van de salarisafrekening voor arbeiders, bedienden en expats op basis van de relatie tussen de tijdsregistratie (in Astrow), de personeelsgegevens (in Centro) en het sociaal secretariaat (in e-Blox).
o    Voorbereiding van de maandafsluiting bij (langdurige) afwezigheid van de HR Administrator

•    Uitvoering van personeelsbeleid
Ondersteunen in uitvoering van personeelsbeleid teneinde beslissingen mee te onderbouwen en systemen vorm te geven.
o    Ondersteuning HR Manager bij opmaak budgetten
o    Beperkte back-up HR Manager ( Opvolging bedrijfswagens / Salarisberekeningen igv wijziging statuut of promotie / Opmaak of herschrijven bulletins / Beheer personeelsverzekeringen)
o    Opmaak bedrijfskalender

•    Statistische informatie en budgetten
Verschaffen van informatie aan interne afdelingen en externe partijen teneinde deze te voorzien van de nodige gegevens.
o    Intern en extern statistieke informatie (absenteïsme, SPI B + NL, loonenquètes,…) verstrekken /maand, /kwartaal, /jaar
o    Controle FTE/headcount budget file
o    Sociale Balans + EFI Rapport

•    Personeelsverzekeringen
Onderhoud van personeelsverzekeringen teneinde de informatie waarover de verzekeringsmaatschappijen beschikken correct blijft.
o    Pensioen-, invaliditeits-, ongevallen-, (arbeids-, bedrijfsactiviteiten), hospitalisatieverzekering, omnium voor wagens enz.
o    Groepsverzekering (AG Insurance): Doorsturen jaarlijkse salarisaanpassingen

•    HR Projecten of speciale opdrachten
o    In overleg met de HR manager / projectteam (helpen) introduceren en implementeren van (nieuwe) HR projecten in Genk.
Bvb. VMS, EuHReka,…
o    Organisatie Sociale Verkiezingen rekening houdend met deadlines in deze strenge formele procedure.
o    Audits & controles: Ontvangst & begeleiding, rapportages
Bvb. Sociale inspectie, E&Y, belastingen,…
o    Beperkte back-up Management Assistant

•    Bevoegdheden
o    Key user Centro / Astrow / E-Blox
o    Key user IDM / Global Sharing
o    Key user Euhreka / TalentLink

•    Compliance
Zorg dragen voor compliance met wettelijke – en bedrijfsregels i.v.m. HRM.
o    Opvolgen en toepassen van alle HR procedures en vereisten.
o    Up-to-date houden van het Arbeidsreglement
o    Up-to-date houden / aanmaken HR instructies

Complexity of the job
•    De functiehouder dient zich te baseren op de Belgische wetgeving, de HR procedures & vereisten en de interne SC CAO’s en afspraken.
•    Binnen Genk zijn er medewerkers in verschillende statuten werkzaam (Arbeider / Bediende / Expats / Uurlonen / Maandlonen) waarvoor er in de administratieve verwerking ook verschillende richtlijnen en afspraken gelden.
•    Het intensief gebruik van geheel uiteenlopende softwaresystemen.
•    Functioneel voor alle niveaus binnen het volledige bedrijf.

Knowledge and educational level
•    Bachelor in het sociaal Werk – Personeelswerk of gelijkgesteld door ervaring.
•    Zeer sterk administratief onderlegd; oog voor detail en punctuele werkwijze.
•    Gedegen kennis van de verschillende softwaresystemen is erg belangrijk om softwarematige problemen op te lossen en nieuwe toepassingen mogelijk te maken (Centro/Astrow/E-Blox).
•    Vlot Nederlandstalig en basiskennis van het Engels.
•    1-4 jaar payroll ervaring in een industriële omgeving.
•    Dienstverlenende en klantgerichte instelling.