Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

 • Publicatie datum:27 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 4887
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Medior, Senior
  Aantal uur per week 17 tot 24 uur
 • Start datum 02 January 2018
  Eind datum 31 December 2018
  Branche ervaring Overheid
Kampen, Nederland
Opdracht omschrijving

Projectteam
Je maakt onderdeel uit van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Projectmanagement gebeurt op basis van het IPM-model. Je bent lid van het Omgevingsteam en valt onder de verantwoordelijkheid van de Omgevingsmanager.

Project
Het project IJsseldelta is een gecombineerd project van Rijkswaterstaat (RWS) en Provincie Overijssel. De doelstelling van het project is waterveiligheid: een waterstandsdaling bij Zwolle bij maatgevend hoogwater.
Het project IJsseldelta fase 1 is onderverdeeld in twee projectdelen: de zomerbedverlaging beneden IJssel en  de aanleg van IJsseldelta Zuid (Reevediep). In 2016 is de realisatie van de Reevesluis, als perceel uit IJsseldelta fase 2, aan de scope toegevoegd. De overige fase 2 percelen worden door andere overheden (Provincie Overijssel, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland) uitgevoerd.

Project IJsseldelta kent een politiek gevoelige context door onder andere toevoegen van de Reevesluis aan de scope en daarmee de samenhang met de overheden (Provincie Flevoland, Provincie Overijssel en Waterschap Zuiderzeeland) die de andere fase 2 percelen (N307/Roggebotsluis, Drontermeerdijk en recreatiegebied) uitvoeren.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft te maken met verschillende partijen en processen die elkaar kruisen en beïnvloeden. Er zijn veel raakvlakken binnen het project, maar ook buiten het project met ruimtelijke ontwikkelingen. Naast de ‘harde’ beheersaspecten scope, risico’s, tijd en geld spelen politieke sensitiviteit en wederzijdse communicatie tussen het PMT en stakeholders een grote rol in het succesvol managen van het project.

De adviseur communicatie vervult in deze dynamische context een zeer belangrijke rol in het borgen van de continuïteit van het gevoerde communicatiebeleid en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders.


Verantwoordelijkheden

De communicatieadviseur is  verantwoordelijk voor:
– Berichtgeving Sociale Media
– Online beheer
– Teksten schrijven en eindredactie
– Productie communicatiemiddelen
– Organisatie van evenementen/activiteiten
– Overleg en adhoc werkzaamheden

Eisen:
– Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO Communicatie – B opleiding.
– Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met communicatiewerkzaamheden in infrastructurele projecten met een waarde van meer dan € 60 miljoen in de periode 2010-2017.
– Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van het bouwen van websites, zelf verwerken content van websites en beheer van overige sociale media in de periode 2010-2017.
– Je beschikt aantoonbaar over een netwerk met communicatieadviseurs bij de verschillende gemeenten en waterschappen in de IJsseldelta in de periode 2010-2017.

Wensen:
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring met het samenstellen, bedenken, schrijven en redigeren van communicatiemiddelen (bijvoorbeeld websites, brochures, social media o.i.d.) in Ruimte voor de rivier projecten in de periode 2010-2017.
– Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het coördineren van communicatieactiviteiten welke elke twee weken plenair worden besproken tijdens het communicatieoverleg (bijvoorbeeld actielijsten, communicatiekalender, excursies, evenementen etc.)
– Je beschikt over werkervaring met het organiseren van evenementen en excursies in de IJsseldelta omgeving (samenwerking overheden, gemeentes en stakeholders).

De interviews zullen plaatsvinden  op woensdag 15 november 2017 tussen 9:00 en 11:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist.

 

Ben je ZZP’er, interim manager of wil je een tijdelijke opdracht obv een maandsalaris, reageer met een 1 klik op deze opdracht. Je ingevulde profiel met bijgevoegd CV zal naar de opdrachtgever worden verzonden.