Sr Projectmanager / Programma manager

Sr Projectmanager / Programma manager

 • Publicatie datum:31 juli 2018
 • Aantal keer bekeken 3490
1 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Medior, Senior, Manager
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 13-08-2018
  Eind datum 01-04-2019
  Branche ervaring Overheid
 • Soort contract ZZP, Detachering, Tijdelijk projectcontract (payroll)
Den Haag, Nederland
Opdracht omschrijving

Het ministerie van VWS heefthet CAK de opdracht gegeven de uitvoering van de wet WMO2020 te implementerenbij het CAK. Deze verandering raakt alle facetten van de bedrijfsvoering envoorziet in de mogelijke herinrichting van personeel, organisatie, processen,informatie en ICT. Het succesvol implementeren van de wet WMO2020 wordtverwezenlijkt in gelijknamige multi-project/programma WMO2020 (Wetmaatschappelijk ondersteuning ingaande 1 januari 2020).

Het CAK is daarom op zoek naar een programmamanager / senior projectmanagerWMO2020. Je werkt in een dynamische werkomgeving, waarin klantgerichtheid, hetbieden van een optimale dienstverlening en innovatie centraal staan.Samenwerken en verbinden staan bij jou hoog in het vaandel.
Binnen de functie leg je verbinding, mobiliseer je de intern aanwezig kennis enben je verantwoordelijk voor een gecontroleerde invoering van WMO2020 binnenhet CAK, conform de wet en de met het ministerie van VWS gemaakte afspraken.

Als programmamanager ligt je focus de eerste periode op het in kaart brengenvan de veranderbehoefte op personeel, organisatie, informatie, proces ensysteemniveau. Daarna richt je een daadkrachtige agile veranderomgeving inwaarbij het zo optimaal mogelijk inzetten van de teams en het stap voor stap concreetkrijgen welke zaken incrementaal moeten worden opgepakt (PI planning) om deWMO2020 soepel te laten landen binnen het CAK. Je bent verantwoordelijk voorjuiste en tijdige rapportages en voor escalaties in geval van afwijking van debusiness case en de gegeven toleranties. Hiernaast coach je alsprogrammamanager de projectmedewerkers bij de uitvoering en sturing van deprojecten en ben je in staat om gewenste of benodigde veranderingen te vertalennaar business en techniek. Je geeft vorm aan de agile werkwijze in het team opbasis van SAFe. 


Het gevraagde profiel

Je bent een senior projectmanager / programmanager met ruimeervaring in het managen van organisatieveranderingen en implementeren vannieuwe processen met nieuwe systemen. Je bent een stevige persoonlijkheid metgoede communicatieve vaardigheden en politieke sensitiviteit. Je beschikt overeen sterk analytisch denkvermogen en een proactieve werkwijze en heb je sporenverdiend in het agile aanpakken van verandertrajecten (BizDevOps). Je bent instaat te opereren in complexe politieke omgevingen met verschillendestakeholders en belangen. Met jouw overtuigingskracht behaal je resultaat. Jebent mensgericht en geeft je teamleden het vertrouwen om zaken voor elkaar tekrijgen. Je kent de verschillende attitudes en denkwijzen vanvertegenwoordigers van ICT, business en directie. Je hebt tact en stuurt opwederzijds begrip en commitment.
Voldoe je daarnaast aan onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouwsollicitatie op deze vacature!

 • Je beschikt over hbo+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring als programma / project manager en met complexe projecten, bij voorkeur in vergelijkbare organisaties;
 • Je bent beschikbaar tot en met Q2-2020;
 • Je bent gecertificeerd voor Safe en IPMA-B en hebt kennis van en ervaring met andere projectmanagementmethoden;
 • Je hebt kennis van en ervaring met Agile werken;
 • Je hebt ervaring met state of the art systeemimplementaties;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring en affiniteit met digitaliserings- en standaardisatietrajecten.


Het aanvragen van eenVerklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt bij deze deel uit van de procedurebij indiensttreding.


Optie op verlengingreageren voor: 

3-8-2018 – 10:00u