Senior Verandermanager / Interventie Projectmanager

Senior Verandermanager / Interventie Projectmanager

 • Publicatie datum:20 februari 2018
 • Aantal keer bekeken 895
1 Reacties
 • Opleidingsniveau Universiteit
  Ervaringsniveau Manager
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 06 March 2018
  Eind datum 31 December 2018
  Branche ervaring Overheid
Amsterdam, Nederland
Opdracht omschrijving

Functiebeschrijving
Vanuit het programmaonderdeel Verandermanagement is behoefte ontstaan aan een ervaren senior projectmanager in de specifieke rol interventie regisseur/verandermanager, die gedegen expertise op verandermanagement gebied kan inbrengen.
De senior projectmanager in de specifieke rol interventie regisseur/verandermanager begeleidt het interventie team, stelt ism met het team en de stuurgroep een strategische interventieroadmap op en adviseert in de afbouwfase op strategisch en uitvoerend gebied
De opdracht van de senior projectmanager in de specifieke rol Interventie regisseur/verandermanager bestaat uit:
• Ontwerpen van een interventie roadmap voor 2018 met een activerende en inspirerende veranderaanpak als vertrekpunt.
• Het creëren van een logische flow van samenhangende interventies voor verschillende doelgroepen en stakeholders.
• In een samenhangend geheel van interventies de IV-organisatie regie laten nemen in de collectieve verandering.
• Coördineren en periodiek bijstellen van het interventie traject in nauw overleg met programmamanagement.
• Ontwerpen, organiseren, uitvoeren en verslagleggen van de bedachte interventies.

De opdracht van de Interventie Projectmanager bestaat ondermeer uit:
– Ontwerpen van een interventie roadmap voor 2018 met een activerende en inspirerende veranderaanpak als vertrekpunt.
– Het creëren van een logische flow van samenhangende interventies voor verschillende doelgroepen en stakeholders.
– In een samenhangend geheel van interventies de IV-organisatie regie laten nemen in de collectieve verandering. Coördineren en periodiek bijstellen van het interventie traject in nauw overleg met programmamanagement.
– Ontwerpen, organiseren, uitvoeren en verslagleggen van de bedachte interventies.

Hoofdtaken
– Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
– Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten 
– Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten. 
– Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
– Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen. 
– Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers. 
– Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
– Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
– Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
– Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
– Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement naast lopende projectverantwoordelijkheden.
– Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
– Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s.
o Werken onder architectuur.
o Draagt zorg voor juiste in beheer name.
o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Eisen
– In de afgelopen 10 jaar bewezen veranderkundige ervaring in soortgelijke trajecten en succesvol afgerond, dit dient duidelijk uit uw cv te blijken.
– Bewezen en aantoonbare strategische adviesvaardigheden. Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten. 
– In staat zijn te inspireren en op te leiden.
– Bewezen en aantoonbare praktische en innovatieve aanpak.
– Afgeronde Verandermanagement opleiding op WO niveau. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
– Bekendheid met Agile werken en Agile manifest.
– in de afgelopen 5 jaar bewezen en aantoonbare ervaring met large scale interventies middels 2 referenties.
– Bewezen en aantoonbare en meerjarige ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van groepsinterventies.