Senior Informatie Analist

This job has been Expired

Senior Informatie Analist

 • Publicatie datum:22 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 261
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 01 November 2017
  Eind datum 01 April 2018
  Branche ervaring Overheid
Apeldoorn, Nederland
Opdracht omschrijving

Omschrijving opdracht en taken uit te voeren door medewerker:
De organisatie heeft het LTB project gestart om haar informatiebeveiliging te laten voldoen conform standaarden en wetgeving.

De gezochte informatie analist heeft als taak het analyseren van informatie op gedeelde schijven en functionele eisen stellen en – realiseren aan het migreren van deze ongestructureerde data. Daarbij dient er te worden voldaan aan het toegangsbeleid en beheerprocessen rondom toegang tot deze informatie worden gerealiseerd.

De informatie analist ondersteunt de product owner, voert informatieanalyses uit en adviseert de eigenaren van informatie vooral in de bepaling en haalbaarheid van de (vaak functionele) behoefte. Hij stemt goed af met de productowner, maar ook met andere kernteamleden (op het gebied van IT) en waar nodig met andere specialisten.

Aard van de taken:

– Uitvoerend

Te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
Active Directory
NTFS rechten
Identity & Access Management Tools
Microsoft Officer Excel

Eisen te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
Vereiste expertise gezochte informatieanalist:
•    Hoger werk- en denkniveau op WO of Hbo-niveau;
•    Gedegen kennis van en ervaring met informatieanalyse (proces- en gegevensanalyse) en specificeren van functionele en non-functionele eisen en wensen (incl. recente methoden en technieken m.b.t. analyse en specificeren);
•    Kennis van Informatiebeveiliging en beheersen van toegangsrechten;
•    Resultaatgericht;
•    Is in staat met overtuiging het voortouw te nemen op het grensvlak van Business en IT.

 

Voorkeur te stellen aan kandidaat (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
Gewenste expertise als Informatie Analist:
•    Onderzoekt de organisatieaspecten in relatie tot de informatiebeveiliging en toegangsrechten;
•    Inventariseert, documenteert en analyseert de informatievoorziening en formuleert veranderingsbehoeften en -mogelijkheden in relatie met de organisatie en de bedrijfsvoering;
•    Beoordeelt de informatie-architectuur en draagt verbeteringen aan;
•    Verantwoordelijk voor het uitvoeren van informatie analyses;
•    Inventariseert en analyseert de gewenste informatievoorziening en stemt deze af met de gewenste bedrijfsvoering;
•    Ontwikkelt alternatieven om de gewenste situatie te bereiken;
•    Stelt ontwerp- en specificatiedocumentatie op;
•    Specificeert de gewenste logische toegangsbeveiliging in termen van functies, gegevensverzamelingen, wijze van opslag- en beheerprocessen en de onderlinge samenhang;
•    Specificeert functionele en non-functionele systeem eisen en stemt deze af;
•    Draagt bij aan de optimalisatie van kwaliteit- en beveiligingsaspecten;
•    Het verrichten van overige werkzaamheden;
•    Adviseert op het gebied van informatiebeveiliging aangelegenheden;
•    Ondersteunt/is sparringpartner van de productowner;
•    Begeleidt information engineers;
•    Levert input voor verbetering van de standaarden, methoden, technieken en hulpmiddelen voor informatie analyse;
•    Succesvol kunnen werken in teamverband, op kunnen treden als teambuilder en teamleider;
•    Kennis van en ervaring met Agile/Scrum;
•    Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
•    Zelfstandig en proactief;
•    Sensitief;
•    Scherp ‘op scope’ en ‘eenvoud van oplossing’;