Senior Adviseur Control #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 26 juni 2018
Reageren tot 29 juni 2018
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 9 juli 2018
Eind datum 9 januari 2018
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Medior
Branche Gemeente
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Het team Control valt onder de afdeling Bedrijfsvoering. Er is sprake van een intensieve samenwerking en wisselwerking met de Directiestaf, waar de Concerncontroller onder valt. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om te zorgen dat de basistaken tijdig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Het opstellen van de P&C jaarcyclus, het toetsen van (beleids-) adviezen , het uitvoeren van controltaken zoals audits en verbijzonderde interne controles (VICs) en het beoordelen van P&C producten van verbonden partijen maken hier een belangrijk onderdeel vanuit.

Daarnaast is nagedacht over de wijze waarop deze taken nu worden uitgevoerd en wat voor de toekomst de gewenste wijze van inrichting is. Deze opdracht dient verder uitgewerkt te worden. Daarnaast vindt een heroriëntatie op de VICs plaats wat betreft het al dan niet zelf uitvoeren en de mate van diepgang. We beogen hiermee nieuwe en betere manieren te vinden om het lerend vermogen van de organisatie te borgen. We zoeken dus iemand die van beide markten thuis is: én gericht op uitvoering van de basistaken én mee kunnen denken over de inrichting van het werk!

Opdracht
De werkzaamheden van de Senior Adviseur Control bestaan uit 4 hoofonderdelen.

Control
Je stelt de P&C jaarcyclus, rapportage en de onderzoeksplannen op en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling. Daarnaast ontwikkel je en adviseer je over de administratieve organisatie en de kwaliteitszorg gericht op efficiency, effectiviteit en betrouwbaarheid. Samen met collega’s zet je het interne controle plan op. Je verricht controltaken zoals audits, verbijzonderde interne controles, benchmarking en onderzoeken en beoordeelt P&C producten van verbonden partijen. Je voert risico-analyses en onderzoek uit op het gebied van bedrijfsvoering en doet voorstellen tot verbetering. Je onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het handelen van de gemeentelijke organisatie en de doeltreffendheid van beleid.

Ook inventariseer je de bestaande AO, neemt kennis van beleidsvoornemens en -besluiten, geeft consequenties daarvan aan voor de AO en doet voorstellen op hoofdlijnen voor aanpassing en verbetering van de AO. Je werkt deze voorstellen uit en draagt zorg voor het ontwerpen van modellen en procedures voor (nieuwe delen van) de AO en stelt registratie- en controlemodellen op voor het administratief beheer. Je draagt zorg voor het ontwerpen van werkbeschrijvingen, formulieren en dergelijke en actualiseert, beheert en onderhoudt het handboek AO. Je levert ondersteuning, advies en begeleiding bij het opstellen en de implementatie van de (vernieuwde) AO aan de medewerkers.

In control statement
Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een “in control statement” te verstrekken. Naast het opstellen van een stappenplan waardoor wij als gemeente in staat zijn om het “in control statement” af te leveren in 2020, zal je ook een begin maken om het stappenplan ten uitvoer te brengen.

Advisering en ondersteuning bestuur en directie
Je toetst alle (beleids)adviezen aan de hand van vastgestelde normen en criteria, ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de vergaderingen en besluitvorming en adviseert over bestuurlijke aangelegenheden. Tevens treedt je op als vraagbaak voor het management op het aandachtsgebied en coördineert de aanlevering van teksten voor jaarverslagen, begroting en kadernota.

Advies en ondersteuning ten behoeve van concernsturing (strategie en bedrijfsvoering)
In voorkomende gevallen ondersteun en adviseer je bestuur en management over de inhoudelijke en beleidsmatige samenhang in primaire beleidsprocessen binnen de gemeente, over politiek-bestuurlijk gevoelige aangelegenheden en over verbonden partijen. Op een aantal dossiers vindt samenwerking in de regio plaats. De vertegenwoordiging van de gemeente behoort dan ook tot je taken.

Seniorschap
Je bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast stuur je de medewerkers operationeel aan bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot begeleidt en ondersteun je de twee adviseurs control op inhoud en proces. Ben je een sparringspartner en houd je zicht op de dagelijkse werkzaamheden.

Eisen

  1. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding;
  2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Control/Controller bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar, waarvan minimaal 2 jaar als senior adviseur;
  3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een controlplan en de daadwerkelijke implementatie daarvan;
  4. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van beleidsadviezen aan de hand van vastgestelde normen en criteria;
  5. Aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
  6. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen van medewerkers control op inhoud en proces.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 1 dec 2020    Expertise: UX designer, Overig (Design & Multimedia)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: BI consultant, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Implementatie consultant, Overig (ICT - Projectmanagement), Consultant, Overig (ICT - Algemeen & Changemanagement), Overig (Management & Consulting)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)

Onze partners