Senior Adviseur Communicatie

This job has been Expired

Senior Adviseur Communicatie

 • Publicatie datum:11 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 245
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 17 tot 24 uur
 • Start datum 01 November 2017
  Eind datum 01 May 2018
  Branche ervaring Overheid
haarlem
Opdracht omschrijving

De organisatie is op zoek naar een senior adviseur communicatie.

De senior adviseur maakt deel uit van het team Communicatie en HR en rapporteert aan de teammanager van deze afdeling.

Werkzaamheden voor de sector Natuur:

– Strategisch advies (incl bijwonen MT) en tactische werkzaamheden
– Overall visie en afstemming lopende en nieuwe projecten
– Communicatieplannen schrijven en (laten) uitvoeren
– Projectcommunicatie
– Advies en perswoordvoering op mediagevoelige dossiers
– Uitrol social media beleid

Werkzaamheden organisatie breed:
– Deelname aan piketdienst 1 x per 5 weken
– Deelname strategisch overleg communicatie

Rapportagelijn
De Senior Adviseur Marketing en Communicatie rapporteert aan de Manager Marketing en Communicatie.

Doel van de functie
De Senior Adviseur Marketing en Communicatie is belast met de ontwikkeling en realisatie van marketing- en communicatiestrategieën op diverse deelterreinen.

Taken
•    Het leveren van een bijdrage aan het strategisch MC-plan door het opstellen van een jaarplan en een visie op langere termijn op het gebied van het product/marktsegment.
•    Het kunnen vervangen en/of vertegenwoordigen van de Manager MC bij diens afwezigheid voor wat betreft de (uitvoerende) taken op vakinhoudelijk gebied.
•    Het volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van marketing en communicatie in het bijzonder, en het beoordelen van de effecten hiervan (de kansen/bedreigingen) voor de organisatie, afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen en het jaarplan.
•    Het ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën op verschillende deelterreinen (merkbeleid en positionering, product- en prijsbeleid, sponsoring, multichannel-beleid, intern communicatiebeleid) en ten behoeve van verschillende sectoren.
•    Het adviseren van het management over de mogelijkheden om communicatie in te zetten als beleidsinstrument en over de effectiviteit van beïnvloedingstechnieken.
•    Het tot concrete plannen uitwerken van de visie en strategie met betrekking tot marketing en communicatie, in overleg met de sectoren, en zorgen voor de uitvoering ervan.
•    Het afstemmen van markt- en klantonderzoeken met de marketing business intelligence analisten.
•    Het op basis van marktonderzoek en klantonderzoek signaleren van ontwikkelkansen voor nieuwe product-/marktcombinaties, het adviseren van het management over nieuwe producten en diensten, over merkbeleid en positionering, prijsbeleid, multimedia-benadering, etc.
•    Het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken met vertegenwoordigers van media en andere relevante instanties; het uitdragen van de visie en strategie van de organisatie naar deze doelgroepen.
•    Het optreden als persvoorlichter en woordvoerder.
•    Het leiden van Marketing en Communicatieprojecten en/of participeren in organisatie-brede projecten, het inschakelen van mediacoördinatoren ten behoeve van de inzet van communicatiemiddelen, het beheren en bewaken van budgetten.
•    Het signaleren van commerciële kansen met betrekking tot drinkwatervoorziening, natuurbeheer en recreatie.

Competenties
•    Communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
•    Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen.
•    Sociabiliteit: Vlot en effectief leggen en onderhouden van contacten met anderen ten dienste van het werk; zich gemakkelijk in allerlei gezelschap bewegen.
•    Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
•    Resultaatgerichtheid: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

Kennis/werk- en denkniveau
Hbo/wo met aanvullende vakspecifieke kennis en functionele vaardigheden.