Raadsadviseur – Commissiegriffier (interim)

Raadsadviseur - Commissiegriffier (interim)

 • Publicatie datum:26 juni 2018
 • Aantal keer bekeken 4010
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Medior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 20-08-2018
  Eind datum 31-10-2018
  Branche ervaring Gemeente
 • Soort contract ZZP, Tijdelijk projectcontract (payroll)
Opdracht omschrijving

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken negen personen onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel (intermediair) tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds.

Opdracht
Kerntaken van de raadsadviseur

 • Adviseert en werkt voor het presidium en de commissievoorzitters (primair commissie Samenleving en Auditcommissie);
 • Beoordeelt op terrein van specifieke commissie(s) stukken en stelt annotaties op en behandelingsadviezen voor agendering;
 • Ondersteunt commissievoorzitters voorafgaand en tijdens commissievergaderingen;
 • Is verantwoordelijk voor correcte afhandeling besluiten en uitkomsten van commissievergaderingen;
 • Werkt inhoudelijk samen met bestuurlijk medewerkers voor commissievergaderingen;
 • Houdt overzicht over verloop besluitvorming over lopende en komende dossiers;
 • Beoordeelt stukken voor agendering voor commissies en raad, bewaakt historische continuïteit van behandeling van onderwerpen en verwerkt dat in behandeladviezen;
 • Legt en onderhoudt contacten binnen organisatie op beleidsvelden van de commissie(s) t.b.v. afstemming en planning;
 • Adviseert beleidsmedewerkers in de ambtelijke organisatie over de behandeling van bestuurlijke stukken en onderwerpen door de raad;
 • Bewaakt en bevordert externe contacten en uitnodigingen bij onderwerpen die in de commissie aan bod komen;
 • Adviseert raadsleden over gebruik van instrumenten of rechten;
 • Schrijft in voorkomende gevallen raadsvoorstellen over onderwerpen m.b.t.  organisatorische aspecten van de raad.

Eisen
1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding;
2. Beschikbaarheid op maandagavonden (in verband met vergaderingen);
3. Minimaal 2 positieve referenten waarvan contactgegevens in het cv zijn opgenomen;

4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als raadsadviseur / commissiegriffier in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
5. Flexibel inzetbaar qua uren en tijd;
6. Zelfvoorzienend qua werkplek