Projectsecretaris / PMO Gebiedsontwikkeling #KRTZ9312190

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 23 november 2022
Reageren tot 4 december 2022
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Rotterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 11 december 2023
Aantal uur 16 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Wat ga je doen?
Als projectsecretaris Gebiedsontwikkeling geef je vooral structuur aan de ruimtelijke projecten: Je zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning bij verschillende dynamisch vraagstukken in ruimtelijke ordening en omgeving. Dit ruimtelijk project heeft vele aspecten: vergunningen, juridische procedures, (vastgoed)overeenkomsten, aanbestedingen, civiele aspecten, communicatie, samenwerking met afdelingen van de gemeente, samenwerking met ProRail, NS en RET, bouwen langs het spoor, onderdoorgang onder de sporen door, aanbestedingen etc.

De Projectsecretaris (PMO) heeft als belangrijke taak het inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen en adviseren van de projectmanager binnen het project. De projectsecretaris vormt samen met de projectmanager Bouw en Civiel, Integraal ontwerpleider Onderdoorgang, de projectdirecteur en de verschillende interne en externe (beleids)adviseurs het team.

Van de Projectsecretaris wordt verwacht dat hij/zij de informatiestromen coördineert, het projectdossier op orde is, dat de risico’s in kaart blijven en adequaat worden geadresseerd, dat de projectbegroting klopt en dat alle deadlines worden gehaald. Hij/zij notuleert en voert het secretariaat ten behoeve van verschillende interne en externe werkgroepen en vraagstukken. Hij/zij bouwt en onderhoudt een relatienetwerk met alle stakeholders, bepaalt agenda-inhoud, budgetteert en organiseert zelfstandig deelopdrachten. Het is een voorwaarde dat hij/zij (spoor)technisch en/of planologisch onderlegd is. De projectsecretaris vervult een actieve ondersteunende rol in de overleggen en zal tevens (spoor)technisch voorzitter zijn van enkele overleggen. In principe is de Projectsecretaris (PMO) de rechterhand van de projectmanager. Ook wordt hem/haar gevraagd om zelfstandig onderzoek te doen naar specifieke spoorse en vastgoedonderwerpen/problemen rondom omgeving en fungeert hij/zij als vraagbaak voor samenwerkingspartners en andere bij het project betrokken professionals.

Je zult vooral werken aan de stedelijke projecten, bouwen langs het spoor,  civieltechnische opgaves behorende bij de buurt en omgeving, communicatie met de Spoorse partijen en veiligheidsregio, ingenieurs-, architecten en stedenbouwkundige bureaus.

Taken en verantwoordelijkheden:
 

 • Het ondersteunen en adviseren van de projectmanager.
 • Het ondersteunen en adviseren van de Integraal ontwerpleider.
 • Het ondersteunen en adviseren van de projectmanager Civiel;
 • Het voorbereiden en maken van verschillende overleggen zowel intern als extern (agenda-inhoud bepalen en opstellen, relevante documenten verzamelen, acties bewaken en coördineren, notuleren, etc.);
 • Het vervullen van een actieve ondersteunende of soms leidende rol in de overleggen;
 • Het beheren van de projectarchieven en het coördineren de informatiestromen.
 • Organiseert zelfstandig inhoudelijke deelopdrachten zoals vastgoedanalyse, civiele onderzoeken, uitvragen, aanbestedingen, processen spoorse partijen etc.
 • Voert administratieve en financiële werkzaamheden uit;
 • Fungeert als vraagbaak voor samenwerkingspartners en andere bij het project betrokken project, is de spin in het web;
 • Bijdrage leveren aan opstellen projectdocumenten, stakeholders analyse, vastgoedanalyse en -rapportages
 • Inplannen en coördineren van onderzoeken, uitvoering en controle van onderzoeken en het tijdige aanleveren van rapportages

De uitvraag richt zich op de periode van 12 maanden, voor circa 16 uur per week. Deze zijn flexibel in te plannen. Verlenging is mogelijk voor de duur van 1 jaar.

 

Reageren voor 4 dec om 15.00uur.

Beschik jij over deze competenties?

 • Resultaat- en oplossingsgericht;
 • Zelfstandigheid;
 • Planmatig en organisatorisch;
 • Proactief;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Stressbestendig;
 • Overzicht houden en schakelen tussen publiek en privaat en diverse disciplines koppelen tussen projecten;
 • Flexibel;
 • Kan onder hoge druk en met strakke deadlines werken;
 • Assertief.

Functie eisen/wensen:
 

 • Je hebt een diploma op academisch niveau;
 • Je bent civiel en/of planologisch onderlegd;
 • Je hebt enkele jaren kennis opgedaan in een vergelijkbare rol bij grootschalige civiele en vastgoed (woningbouw)projecten;
 • Je hebt ervaring met samenwerken in multidisciplinair gemeentelijke projecten;
 • Je bent bekend met Projectmatig/Agile werken;
 • Je beschikt over kennis van processen binnen een gemeente;
 • Je hebt ervaring met samenwerking met marktpartijen en spoorse partijen (NS, ProRail, RET) en veiligheidsregio, ingenieurs-, architecten en stedenbouwkundige bureaus
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 6 apr 2023    Expertise: HRM adviseur, HRM business partner, Overig (HRM)
Locatie: Enschede    Uiterste reactiedatum: 12 apr 2023    Expertise: Consultant, Projectmanager, Programmamanager, Overig (Projectmanagement), Overig (Management & Consulting)
Locatie: Arnhem    Uiterste reactiedatum: 13 apr 2023    Expertise: Projectmanager, Programmamanager, Projectmanager ICT, Overig (Projectmanagement), Programmamanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Nijmegen    Uiterste reactiedatum: 10 apr 2023    Expertise: Management (Communicatie & PR), Communicatieadviseur, Woordvoerder, Overig (Communicatie)

Onze partners