Projectsecretaris Herinrichting Bouw | KROOTZ Interim & ZZP

Projectsecretaris Herinrichting Bouw #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 25 april 2018
Reageren tot 30 april 2018
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 7 mei 2018
Eind datum 1 mei 2019
Opleidingsniveau Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior
Branche Logistiek
Verlenging Onbekend

Opdracht omschrijving

Voor de organisatie zijn weop zoek naar 2 Projectsecretarissen/-regisseurs (1,6 fte) voor de herinrichting 
Onderdeel van deze ambitie is het projectHerinrichting. Dit is een van de grootste projecten. Hiervoor zoeken we support om het project verder teprofessionaliseren.
Plaats in de organisatie
Als projectsecretaris/-regisseur ben je als generalist gewend om in groteprojecten (>20 mln) te werken met een complex stakeholderveld. Om te zorgendat het project goed op koers blijft is er ondersteuning en regie nodig op driebelangrijke aandachtsgebieden in de verantwoordelijkheid van de SeniorOpdrachtgever en de projectboard/stuurgroep. De focus van deze ondersteuning isgericht op regie voeren op:
• Business change; regisseren van communicatie naar de operationele afdelingenvan over impact en wijzigingen door het project.
• Project assurance; regisseren van second opinions voor de project boardm.b.t. juiste kwaliteit, functionaliteit, financiële kaders etc.
• Stakeholderstrategie; regisseren van strategisch, tactisch en operationeelstakeholdermanangement
Je werkt ter ondersteuning van de Senior Opdrachtgever en faciliteert deprojectboard/stuurgroep van het project bij het nemen van besluiten en/ofze tijdig te voorzien van informatie zodat projectboard in de staat is om dejuiste afwegingen te maken. Je rapporteert aan de Senior Opdrachtgever,maar werkt in nauwe samenwerking met de interne afdelingen door regie te voeren en ze te faciliteren op het proces. Maar ook doorhet voortouw te nemen op deze aandachtsgebieden.
Jouw kerntaken zijn:
– Door het regie voeren op de business change, stakeholdermanagement en hetmaken van second opinions t.b.v. de kwaliteit van het project werk je nauwsamen met de  stafafdelingen en geef je vorm eninhoud aan deze drie aandachtsgebieden door partijen samen te brengen en met zete overleggen.
– Je bent in staat om met de interne afdelingen invulling te gevenaan business change, project assurance en stakeholdermanagement door regie tevoeren op het proces zodat de inhoud hiervan door de lijn- en stafafdelingen kan worden uitgevoerd.
– Algemene ondersteuning van de Senior Opdrachtgever bij de voorbereiding enuitvoering door het voeren van regie op: business change, projectassurance en stakeholdermanagement. Dit zijn belangrijke domeinen in deverantwoordelijkheid van de senior opdrachtgever en de projectboard.
– In deze regierol zorg je voor voortgang en uitwerking vanstakeholdermanagement, project assurance en business change.
– Ondersteunend bij de voorbereiding van de besluitvorming door de projectboard en de change board. Dit doe je door het mede opstellen vanbeslisdocumenten en het coördineren en aanjagen van de benodigde informatiehiervoor.
Gestelde eisen en competenties
• Sociaal vaardig en legt makkelijk contact
• Humor
• Zelfstandig en initiatiefrijk
• Hellikopterview
• Je bent in het bezit van een diploma op WO niveau en hebt minimaal 3 jaarrelevante werkervaring;
• Je bent Prince2 gecertificeerd;
• Je hebt affiniteit met projectmatig werken en je hebt een hands-onmentaliteit;
• Je hebt ervaring met voorbereiding (bestuurlijke) besluitvorming en hetbewaken van afspraken en planningen;
• Je bent een netwerker en weet een grote organisatie snel te doorgronden
• Je hebt affiniteit met het voorbereiden van bestuurlijkebesluitvormingsprocessen en tegelijkertijd met operationele processen
• Je kunt omgaan met weerstand en je voelt je op gemak in een uitdagende,dynamische omgeving die continue in beweging is.
• 4 dagen per week beschikbaar
• Voor langere tijd commitment geven aan het project.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Coach, Management (Training / Educatie / Coaching), Overig (Training / Educatie / Coaching), Consultant
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 21 jan 2022    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Overig (Training / Educatie / Coaching)
Locatie: Zeist    Uiterste reactiedatum: 26 jan 2022    Expertise: Data analist, Data consultant
Locatie: Haarlem    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Inkoper, Overig (Inkoop & Procurement)

Onze partners