Projectmanager Cyber #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 23 januari 2018
Reageren tot 12 november 3600
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 5 februari 2018
Eind datum 31 januari 2019
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

is voor een klant van haar op zoek naar een ervaren Projectmanager Cyber.

 

De opdracht:

Ben jij toe aan een nieuwe uitdagende opdracht met veel verantwoordelijkheiden afwisseling in een dynamische omgeving? Ergens waar jij met jouw aandeel hetverschil kan maken? Dan kan je aan de slag bij onze klant het Defensie CyberExpertise Centrum (DCEC). Je verricht de werkzaamheden op de afdeling Kennisopbouw van DCEC. Deze afdeling heefttot doel de voor Defensie noodzakelijke Cyberkennis, -concepten en -doctrine teverzamelen, op te stellen of te ontwikkelen (via Research & Development(R&D) en Concept Development & Experimentation (CD&E)) om daarmeede kennispositie van defensie te versterken. Daarnaast test de afdelingbestaande cyberinstrumenten (tools) en cybermaatregelen op bruikbaarheid,effectiviteit en efficiency. De afdeling vormt het innovatiecentrum binnen hetcyberdomein.

Als projectmanager ben je belast met hetopzetten en realiseren van kennisontwikkelingsprojecten (R&D),testprojecten en experimenten (CD&E) op het gebied van Cyber. Je adviseert behoeftestellersen gebruikers en onderhoudt contacten met opdrachtgevers, kennisinstituten enindustrie. Verder ga je meerder cyber ontwikkelingsprojecten, testprojecten enexperimenten opzetten, aansturen en realiseren door:
a. het vertalen van innovatiedoelstellingen enonderzoeksvraagstukken naar concrete project- en experiment voorstellen;
b. het opstellen van project, test- enexperimenteerplannen, inclusief planning, begroting en bijbehorende(rand-)voorwaarden i.s.m. stafgroep en behoeftesteller(s);
c. het besturen en realiseren van deactiviteiten in cle diverse fasen van een project/experiment (initiatie, definitie,ontwerp, voorbereiding, realisatie en afronding) het aansturen van eenmultidisciplinair projectteam;
d. het sturen op bedrijfsvoering aspecten endaarbij zorg dragen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen,toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring; e. hetafstemmen met opdrachtgevers, verwervers, marktpartijen en interne en externeuitvoerders;
f. het analyseren van de projectresultaten opconsequenties en mogelijkheden voor de Organisatie;
g. het vastleggen en presenteren vanmanagementinformatie en projectresultaten voor opdrachtgevers en kennisbank vanDCEC;

De eisen:

Wijzoeken een resultaatgericht, stressbestendige, communicatief vaardige enanalytische persoonlijkheid met een HBO- of academische opleiding, aangevuldmet een algemene Cyber Security Awareness opleiding, CIS/ICT-opleiding enprojectmanagementopleidingen. Een echte teamplayer die anderen weet te overtuigen.Je bent iemand die alles in goede banen weet te leiden en goed kan delegeren. Eengoede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal is vereist.Verder heb je een brede ervaring met het cyberdomein en gedegen kennis van methoden en technieken voorprojectmanagement en testprogramma’s. Van nature ben jij vaardig in hetschrijven en presenteren van adviezen die helder en kernachtig zijngeformuleerd. Je hebt het inzicht in de samenwerking tussen Defensie, overigedepartementen, industrie en externe kennisinstituten zoals TNO enuniversiteiten. Ook heb je kennis van wijze van wetenschappelijk onderzoek bijuniversiteiten. Je bent vaardig in het vertalen van (globale) onderzoeksvragennaar concrete projectdoelstellingen en het opzetten, uitvoeren en leiden vanmeerdere R&D- en testprojecten en experimenten. Tenslotte is het vertalen(analyseren) van projectresultaten naar concrete toepassingen enbehoeftestellingen voor Defensie voor jou geen probleem. Kortom; Ben jij eenspin in het web, de aanjager met gevoel voor prioriteiten? Iemand die zijn/haarkennis gebruikt om een juiste diagnose te stellen en werkbare alternatieve weette creëren? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet!

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 28 sep 2020    Expertise: Business analist, Product owner
Locatie: Nieuwgein    Uiterste reactiedatum: 30 sep 2020    Expertise: Communicatieadviseur
Locatie: Middelburg    Uiterste reactiedatum: 27 sep 2020    Expertise: Overig (ICT - Web development)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 5 okt 2020    Expertise: Teamleider, Management (ICT - Algemeen & Changemanagement), Overig (ICT - Algemeen & Changemanagement)

Onze partners