Projectleider Zelfevaluatie Centrale Voorzieningen BRP

Projectleider Zelfevaluatie Centrale Voorzieningen BRP

 • Publicatie datum:3 november 2017
 • Aantal keer bekeken 4664
0 Reacties
 • Opleidingsniveau Universiteit
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 25 tot 32 uur
 • Start datum 10 November 2017
  Eind datum 31 December 2017
  Branche ervaring Overheid
Den Haag, Nederland
Opdracht omschrijving

Functieomschrijving

Volgens de Wet- en regelgeving BRP dient jaarlijks, onderzoek te doen naar de inrichting, werking en beveiliging van de Centrale Voorzieningen en de verwerking van de gegevens in de Basisregistratie voor zover daarvoor verantwoordelijk is. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe op de uitvoering van deze wet. In dat kader stelt de wet dat jaarlijks de Autoriteit Persoonsgegevens moet informeren middels een uittreksel van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Onder “de Centrale Voorzieningen” worden de voorzieningen verstaan die door het Rijk worden beheerd. In het kader van het periodieke onderzoek worden de Centrale Voorzieningen gedefinieerd als de processen en systemen met betrekking tot de:

–           De GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)

–           De GBA-berichtendienst (BD)

–           De Terugmeldvoorziening (TMV)

–           De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Ook dit jaar moeten voor de Centrale Voorzieningen weer een toetsing plaatsvinden op de systemen, beheersing- en kwaliteitsborgingsprocessen. Specifiek voor de RNI geldt dat ook verantwoordelijk is voor de RNI-bijhoudingsprocessen en RNI-gegevens. Voor de uitvoering van het onderzoek is de afgelopen jaren een set controle-instrumenten ontwikkeld (het onderzoeksinstrumentarium). In 2016 wordt een toetsingskader ontwikkeld op basis waarvan getoetst kan worden in hoeverre de inrichting van de Centrale Voorzieningen voldoet aan de wettelijke kaders. In 2017 moet op basis hiervan een nulmeting worden uitgevoerd.

 

Jouw opdracht behelst het uitvoeren van het jaarlijkse onderzoek Centrale Voorzieningen BRP, inclusief de nulmeting op basis van het normenkader. Je gebruikt hierbij het bestaande onderzoeksinstrumentarium en geeft waar nodig advies over het verbeteren/uitbreiden ervan. Het eindresultaat van de opdracht is de Rapportage Onderzoek Centrale Voorzieningen BRP 2017 (template is beschikbaar), een nota  en een uittreksel in briefvorm aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde WO- opleiding of opleiding op vergelijkbaar niveau
 • Je hebt aantoonbare, uitstekende kennis van de Wet- en regelgeving BRP
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het uitvoeren van audits c.q. kwaliteitsrapportages
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt aantoonbare, grondige kennis van de opzet en het beheer van het BRP-stelsel
 • Je hebt aantoonbare, ruime ervaring met het schrijven van rapportages en nota’s